Bilişim Dünyası 13 OCAK 2018 / 17:55

Sağlık hizmetlerini dönüştürecek 10 teknoloji

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, genombilimden, teletıp ve 3D biyobaskıya sağlık hizmetlerini dönüştürecek ve dünya genelinde insanları daha sağlıklı kılacak 10 yeni teknolojiyi ele aldı. Daha uzun, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmemize yardımcı olabilecek bazı dijital teknolojiler şöyle:
  1. Genombilim: Artan bilgi işlem gücü DNA analizinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya başlıyor. Kişiselleştirilmiş test ve tedaviyi gerçek anlamda mümkün kılan genombilim, farklı hastalıkların tedavisinde alınan sonuçları değiştirebilir. 
  2. Giyilebilir teknoloji: Kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı olacak. Şirketler çalışanlarının stres seviyesi ve sağlık durumunu takip ederek, üretkenliğin artırılmasını sağlayabiliyor. 
  3. İlaç sektörü ve büyük veri: Daha fazla DNA’nın analiz edilmesi, giyilebilir teknolojilerin yaşam tarzına ilişkin daha fazla veri toplaması ve medikal kayıtların dijital ortama taşınması ile daha detaylı ve karşılaştırmalı hasta analizi yapılması mümkün oluyor. 
  4. Minyatür organ üretimi: DNA sekanslama ve kök hücre araştırmalarında kaydedilen ilerlemeler, araştırmacıların hastanın DNA’sını temel alarak, minyatür organlar üretmelerine imkân tanıdı. Elektronik sensörlere bağlanan bu organlarla hücre seviyesinde uygulanan bir tedaviye hastanın nasıl tepki vereceği önceden test edilerek, hangi metodun başarılı olacağı da tespit edilebiliyor.
  5. Sosyal medya değerlendirmeleri: Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar ve düzenleyici kurumlar sosyal medyada hastalar tarafından yapılan değerlendirmeleri ve dijital anketleri potansiyel sorunları tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için gittikçe daha fazla kullanıyor. Sosyal medya böylece sağlık hizmetlerini sürekli optimize eden bir geri bildirim mekanizması haline gelebilir.
  6. Dijital trendlerin izlenmesi: Belirli medikal semptomlarla ilgili online araştırmalara yönelik trendler, sosyal medya ve arama motorlarındaki anahtar kelime aktiviteleri aracılığıyla takip ediliyor, bir hastalık salgınının tespiti ve çözüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
  7. Genetik mühendislik: Hastalıklarla mücadele amacıyla insan DNA’sının genetik mühendisliğinin yapılması tartışmalı bir konu, ancak hastalıklarla mücadelede gen terapisi ve genetiği değiştirilmiş virüslerin kullanımı gittikçe daha yaygın hale geliyor. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler sıtma ve Zika virüsü ile mücadelede kullanılıyor.
  8. Teletıp: Doktorun fiziksel olarak ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldıran mobil teknolojiler, sağlık hizmetleri üzerindeki baskının azalmasını sağlıyor. Teletıpın bu dönüştürücü etkisini dünyada sağlık hizmetlerine erişiminin zor olduğu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletlere bağlı olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre, dünya genelinde 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği var, 3,2 milyar insan internet kullanıyor, bu kesimin 2 milyarı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
  9. Cerrahi robotlar: Daha hassas ameliyatların kolayca yapılmasını ve iyileşme süresinin hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi ekipmanların kullanımı aynı zamanda cerrahların hastalarını uzaktan tedavi edebilmelerine imkân tanıyor. 
  10. 3D Biyobaskı: ABD’de bulunan Wake Forest Rejeneratif İlaç Enstitüsü Şubat 2016’da hayvanlar üzerinde ilk 3D kemik, kas ve doku implantı çalışmasını başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. DNA analizi sayesinde gelecekte vücudun farklı bölümlerini yenileyebileceğiz.
 
ETİKETLER : EY 1155

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics