Bilişim Dünyası 02 NİSAN 2013 / 11:22

Sağlık sektörüne bilişim desteği

Geçen hafta Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Sağlık Bilişim Zirvesi’nde konuşan Cisco Bölge Sağlık İş Geliştirme Müdürü Cem Yener, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artıracak ve sağlık kuruluşlarına maliyet avantajı ile operasyon kolaylığı sağlayacak çözümleri tanıttı.

Cisco Bölge Sağlık İş Geliştirme Müdürü Cem Yener, zirvenin ilk gününde Cisco sağlık kuruluşlarına yönelik mobil ve kurum içi çözümlerini anlattı. Cisco’nun işbirliği çözümleri ile altyapı ve güvenlik ürünleri ile afet ve mahrumiyet bölgelerinde hastalara uzaktan ve hızlı müdahale,  hastaların evden takibi,  sağlık kuruluşuna gitmeden uzaktan tıbbi danışmanlık ve hastanelerde doktorların, hemşirelerin veya hastaların güvenliğini tehdit edecek olay ve unsurlara hızlı müdahale mümkün olacak. Yener ayrıca zirvede kurulan ‘Dijital Hastane’de Cisco’nun sağlık sektörü için çözümlerini tanıttı.

Cem Yener, konuşmasında dünyadaki sağlık masraflarının enflasyondan daha fazla olduğunu belirtti. Dünya genelinde Amerika’nın, Avrupa’da ise Almanya’nın sağlığa en çok harcama yapan ülkeler olduklarını belirten Yener, Türkiye’nin dünya sıralamasında 19’uncu sırada olduğunu ifade etti. Sağlıkta değişimin oldukça önemli bir etken olduğunu ve inovasyonun göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Yener, “Son 10 yılda dünya genelinde ve Türkiye’de sağlık sigorta primleri 2-3 kat arttı. Kişi başına yapılan sağlık harcamaları yüzde 90 artarak 680 dolara ulaştı. 1000 kişiye ortalama 1.7 doktor düşüyor (OECD ortalaması 3.2). Sağlık sektörü anlamında gelişmekte olan bir ülkeyiz, gerek yapılan harcamaların gösterdiği gerekse Sağlık Bakanlığının stratejik planı doğrultusunda gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler ile çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu gelişim ve dönüşüm sırasında sağlık sektöründe yaratılacak model inovasyonu ve transformasyonu desteklemeli ve mutlaka alt yapı ve iş birliği modelleri ile desteklenmeli” dedi.

Hastaların  yüzde 76’ü “Sanal Doktor Muayenesi”ne sıcak bakıyor

Cem Yener konuşmasında; Cisco’nun 2013 yılı başında on ülkeden 1,547 tüketici ve sağlık sektörü karar vericisinin katıldığı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Rapor sonuçları, sağlık hizmetleri deneyiminde yüz yüze iletişimin her zaman tercih edileceği varsayımını çürütüyor. Dünyadaki tüketicilerin çoğu sağlık hizmetlerini hala yüz yüze alıyor. Ancak yüz yüze muayene ve sağlık hizmetlerine uzaktan erişim seçeneği verildiğinde tüketicilerin dörtte üçü doğru uzmana ve sağlık hizmetine ulaşmak için uzaktan erişimi tercih ediyor ve sanal doktor muayenesine sıcak bakıyor. Tüketiciler, sağlık sektöründe teknolojiyi kullanmak konusunda kendilerini rahat hissediyorlar.

Hastaların sağlık sektöründeki gelişmelere yaklaşımına bakıldığında yüzde 76’sı iyi bir uzmana ulaşmanın yüz yüze görüşmeden daha önemli olduğunu ifade ediyor. Yüzde 70’i hastalıkları ile ilgili olarak uyarı verecek cihazların kullanılmasını isterken, yüzde 74’ü mahremiyet göz önünde bulundurularak bazı bilgilerinin erişimine izin verilmesine sıcak bakıyor.

 Cisco çözümleri ile acil durumlarda hastalara müdahale süresi kısalıyor

Yener ayrıca zirvede kurulan ‘Dijital Hastane’de Cisco’nun sağlık sektörü için çözümlerini tanıttı. Cisco,  sağlık birimlerinde güvenli veri iletişimi için Cisco Medical Grade Network, uzaktan video ile medikal danışmanlık hizmeti sağlayan çözümler, kablosuz, veri merkezi ve IP telefon çözümleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıların daha iyi hizmet vermesini sağlıyor.

Cisco Jabber tümleşik iletişim çözümü sayesinde doktorlar ve hemşireler mobil cihazlarını sesli ve görüntülü iletişim için kullanabilir aynı zamanda  beyaz, mavi kod uygulamalarının bir parçası haline getirebiliyorlar. Bu da acil durumlarda hastalara müdahale süresini kısaltıyor. Cisco VX Tactical video konferans cihazı ile mobil iletişim altyapıları kullanılarak doğal afetler gibi en zorlu koşullarda dahi hastaya müdahale edilebiliyor.

Hastane birimlerinin fiziksel güvenliği için de hastaneler ağ alt yapılarını kullanarak merkezi ve esnek bir çözümler geliştirebiliyor. Cisco güvenlik kameraları ve Cisco kartlı geçiş sistemlerini Cisco Video Analytic çözümü ile entegre edildiğinde insan hatası ortadan kalkıyor. Bu çözüm ile doktorlara ya da hemşirelere karşı herhangi bir fiziksel şiddet durumunda ya da hastaların güvenliğini tehdit edecek bir durumun gelişmesi halinde güvenlik birimlerinin en hızlı şekilde müdahalesi sağlanıyor.

Cisco’nun Cisco IP Telephony, Cisco Personal Telepresence çözümleri ile hastane yöneticileri ve doktorlar hastane içi birimler ile sürekli olarak sesli ve görüntülü olarak iletişim halinde kalırken diğer hastaneler veya doktorlar ile masalarından ayrılmadan toplantı yapabiliyorlar.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics