Bilişim Dünyası 08 EKİM 2014 / 14:25

Sayısal reklama yatırım büyüyor

IAB Türkiye, 2014 yılı AdEx-TR Ocak – Haziran dönemi dijital reklam yatırımlarını açıkladı. Buna göre dijital reklam yatırımları, 2014’ün ilk 6 aylık döneminde, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyerek 6 aylık süreçte toplam 650 milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 6 aylık toplamı 247 milyon TL oldu. Display yatırımlardaki artış yüzde 14.8 düzeyinde gerçekleşti. Display reklamlar kategorisinde en büyük artış yüzde 38.4 ile video reklam yatırımlarında görüldü. Video reklam yatırımları 43 milyon TL oldu. Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları yüzde 10,2 oranında büyüyerek 172 milyon TL’ye ulaştı. Sponsorluk dijital reklam yatırımları ise yüzde 11,4 artarak, 19 milyon TL’ye çıktı. Gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise yüzde 21,2 büyüme ile 13 milyon TL’ye erişti.

Arama motorunda büyüyen reklamlar

2014 yılı AdEx-TR verilerine göre, 6 aylık dönemde en yüksek pay 335 milyon TL’lık yatırım ile arama motoru reklamlarının oldu. Arama motoru reklam yatırımları, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama yatırımları yüzde 24,5 oranında artarak 221 milyon TL olurken, arama motoru görüntülü reklam yatırımları yüzde 27,3’lük artışla 114 milyon TL oldu.

Mobil reklam yatırımlarının 6 aylık dönemdeki artışı ise yüzde 25,1 oldu. yatırım toplamı 25 milyon TL’ye çıktı. Bu kategoride yer alan, mobil gösterim reklam yatırımlarında yüzde 37,1; mobil opt-in SMS/MMS yatırımlarında ise yüzde 18.3 büyüme oldu.

IAB’nin 2014 ilk 6 aylık dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 37 milyon TL’ye ulaştı. Giderek büyüyen e-posta ve oyun içi reklamlar ise altı aylık dönemde 3’er milyon TL oldu.

IAB Türkiye 2014 ilk altı ay Dijital Reklam Harcamaları*

Kategori 2014 Yarıyıl 2013 - 2014 Yarıyıl Değişim Oranları

Milyon TL %

Dijital Reklam Yatırım Toplamı 650 20,1%

Display Reklam Yatırımları 247 14,8%

Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 172 10,2%

Video reklam yatırımları 43 38,4%

Sponsorluk yatırımları 19 11,4%

Gelir paylaşımı reklam yatırımları 13 21,2%

Arama Motoru Reklam Yatırımları 335 25,4%

Ücretli sıralama yatırımları 221 24,5%

Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları 114 27,3%

Mobil Reklam Yatırımları 25 25,1%

Mobil gösterim reklam yatırımları 10 37,1%

Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı 15 18,3%

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 37 8,4%

İlan sayfaları reklam yatırımları 37 8,4%

Diğerleri 6 17,4%

E-posta 3 14,1%

Oyuniçi reklam 3 21,1%

Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics