Bilişim Dünyası 23 OCAK 2014 / 15:01

Sayısal teknolojileri yakalayan şirketler büyüyecek

Accenture’ın küresel olarak yayınladığı “Müşteri Pazarlarının Yeniden Yapılandırılması” raporuna göre; yeni dijitalleşen pazarlar, yerini aldıkları geleneksel sektörlerden daha fazla büyüme elde edecekler.

Accenture tarafından yapılan yeni araştırma, küresel ekonomi düzelmeye devam ettikçe şirketlerin çoğunun kendi endüstrilerinin dışındaki büyüme fırsatlarını kovalamayı düşündüklerini gösteriyor. Araştırma ayrıca en üst düzey yöneticilerin çoğunun, yeni dijital teknolojilerin endüstriler arasındaki sınırları eritme kapasitesinin, işletmelerin önümüzdeki beş yıl içerisinde karşılaşacakları en önemli yapısal değişiklik olduğuna inandıklarını vurguluyor.

“Müşteri Pazarlarının Yeniden Yapılandırılması: Büyüme Potansiyelini Dijital ile Sağlamak” isimli rapor, gelişmiş ve gelişmekte olan toplamda 10 ülkeden 500 en üst düzey yönetici ile yapılan bir anketi de içeriyor. Ankete göre; katılanların yüzde 64’ü, şirketlerinin içinde bulunduğu endüstrilerde büyümeye odaklanmaya devam edeceklerini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı ise, önümüzdeki beş sene içerisinde başka endüstriler ile birlikte veya başka endüstrilerde büyümeyi planladıklarını söylüyor. Rapor, çok sayıda sektörden hem yerleşik hem yeni oyuncuların geleneksel endüstrileri yeniden yapılandırmak ve daha yüksek büyüme oranları yaratmak için dijital teknolojileri kullandıkları altı “dijital rekabete açık pazarlar”ı inceliyor: sağlık, eğitim, finansal hizmetler, üretim, perakende ve ulaşım. Elde edilen sonuçlarda şunlar dikkat çekiyor;

  • ABD’deki sağlık sektörünün 2012 ila 2018 yılları arasında yılda yüzde 2,5 oranında büyümesi bekleniyor. Buna karşılık dijital teknolojilerin etkisiyle (örneğin uzaktan teşhis, elektronik kayıt yönetimi), daha geniş kapsamlı “sağlıklı kalma” alanındaki yıllık büyüme oranının yüzde 3,3’e kadar çıkması bekleniyor.

  • İngiltere’de finansal hizmetler sektörünün 2012 ila 2018 yılları arasında yüzde 2 oranında büyümesi öngörülüyor. Ancak daha geniş kapsamlı, dijital rekabete açık “ödeme” pazarının, kitle fonlaması, denkler arası kredi hizmetleri ve sanal cüzdan uygulamaları sayesinde yüzde 2,9 oranına çıkması öngörülüyor.

  • Almanya’da perakende sektörünün 2012 ila 2018 yılları arasında yılda yüzde 1,6 oranında büyümesi bekleniyor. Fakat daha geniş kapsamlı dijital rekabete açık “alışveriş” pazarının, tüketicilerin perakendeci olmasını mümkün kılan gerçek zamanlı fiyatlandırma, e-ticaret platformları ve internet üzerinden paylaşma ve takas hizmetleri sağlayan trendler sayesinde yılda yüzde 2,6 oranına çıkması öngörülüyor.


Rapora göre, 2018 yılında sadece bu üç dijital rekabete açık pazarın – alışveriş, ödeme ve sağlıklı kalma – toplam değeri, Amerikan ekonomisi için 5,9 trilyon Dolar, Alman ekonomisi için 747 milyar avro ve İngiltere ekonomisi içinse 519 milyar Pound olacak.

Kendi endüstrileri içerisinde gerçekleşmekte olan temel değişimlerin farkında olmalarına rağmen, ankete katılan yöneticilerin sadece yüzde 38’i, bu değişimlerin şirketlerinin stratejilerini yönlendiren ana unsur olacağını söylerken, yüzde 60’ı stratejilerinin en çok ekonomik koşullardan etkileneceğini belirtiyor.

Şirketler dijital dönüşümün farkında, ancak henüz büyüme stratejilerine yansıtmıyor

Şirketlere, dijitalin büyümelerine yardımcı olmasını sağlamak için dijital pazarlama, mobilite ve analitik genelinde çözüm ve hizmet sunan Accenture Dijital’in Grup CEO’su Mike Sutcliff, “Dijital teknoloji yıllardır aramızda, ama artık geleneksel endüstri sektörlerini çok dramatik olarak etkiliyor ve yeniden yapılandırıyor” dedi.  Şirketler dijital dönüşümün potansiyelinin farkında olsalar dahi, çoğu henüz büyüme stratejilerini bu doğrultuda çizmiyor. Gelir artışı gittikçe daha çok kendi sektörlerini yeniden tanımlamak, işleyiş tarzlarını dönüştürmek ve tamamen yeni ürün / hizmet yaratmak için dijital iş modellerini benimseme kapasitelerine bağlı olacak.

 
ETİKETLER : Accenture

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics