Bilişim Dünyası 02 MART 2015 / 09:25

Seçim öncesi siyasi partilerden bilişim beklentileri

TBD, hazırladığı ‘Bilişim Sektörü İçin Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu’nu 17 Şubat tarihinde Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında açıkladı. Haziran 2015 seçimleri öncesi TBD, hazırladığı raporla bilişim sektörünün beklentilerini sıralayarak, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde sektöre ilişkin bazı önerilerin yer almasını hedefliyor. Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam edeceği öngörülüyor. 48 başlıkta toplanan raporda, Türkiye’de 2020'ye kadar bilişimde neler hedeflenmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

 

Yerli yazılım sanayi, kalkınma için kritik alanlardan biri olarak ilan edilmeli. Kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler yapılmalı. Devlet eliyle oluşturulan haksız rekabete son verilmeli. Yazılım ihracatçısı, desteklerden yararlandırılmalı. Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi koruyacak ve yabancı yatırımların önünü açar nitelikte değiştirilmeli. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat, AB ülkeleri düzeyine çıkartılmalı. Kişisel verilerin korunması sağlanmalı. 5651 Sayılı Yasa’da yasaklayıcı değil, geliştirici yeni düzenlemeler yapılmalı. Bilişim Suçları Yasası çıkartılmalı. Siber Güvenlik Kurulu’nun hazırladığı Strateji ve Eylem Planı güncellenmeli. Elektronik haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri yasaları AB’ye uyumlaştırılmalı. 18 yaşını dolduran her vatandaşa ücretsiz, nitelikli elektronik imza verilmeli. Bilişim Bakanlığı kurulmalı. TBMM Bilişim Komisyonu kurulmalı. Türkiye 3. Bilişim Şûrası toplanmalı. Bilişim sektörü, “ulusal, stratejik sektör’ ilan edilmeli. TBMM’deki komisyonlarda STK’lara yer verilmeli. Türkiye’nin tamamı, genel ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edilmeli. Ulusal Genişbant Ağı Stratejisi hazırlanmalı. Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Ocak 2001'de yürürlüğe giren ‘Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olmalı. Fiber altyapı konusundaki mevcut problemler çözülmeli. Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere açılmalı. Türkiye, 4G teknolojisine mevzuat yönünden hazırlanmalı. TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinde, bilişim projelerine daha çok pay ayrılmalı. Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi şirketler desteklenmeli. Teknoloji ve kuluçka merkezleri geliştirilmeli, yenilikçilik ve Ar–Ge çalışmaları desteklenmeli.  e-Devlet proje ve uygulamaları, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalı. e-Devlet çalışmaları kapsamında, ‘Tek Nokta Hizmet Durakları’ oluşturulmalı. Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı. Yazılım, programlama, veritabanı gibi dersler ilkokuldan itibaren başlatılmalı. Çocuk, kadın ve yaşlılar için bilişim eğitimi verilmeli. Çocuk istismarını önlemek için ‘Yeni Medya Okuryazarlığı’ ve bilinçli internet kullanımı eğitimleri verilmeli. Bilişim sektöründe kadın istihdamını artırıcı önlemler alınmalı. Bilişim teknolojilerini kullanılarak kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama katılması sağlanmalı. Yaşlılar, engelliler için uzaktan sağlık hizmeti gerçekleştirilmeli. Engelliler için yaşam kalitesini artırıcı bilişim uygulamaları desteklenmeli. Genişband internet hizmetleri elektrik, doğalgaz, su gibi her haneye ulaştırılmalı. Kamu verileri açık olmalı. Sosyal medyanın özgürlükleri geliştirici, demokratik, sosyal ve kültürel hayatımızı zenginleştirici şekilde kullanımı sağlanmalı. ‘Kültür Toplumu Strateji ve Eylem Planı’ hazırlanmalı. AB Sayısal Gündem 2020 programı daha yakından izlenmeli ve öngörülen hedefler için Türkiye de gerekli yapılanmaları sağlamalı. Bilişim çalışanlarının özlük hakları düzenlenmeli. Kamudaki bilgi işlem birimlerinin organizasyondaki yerleri iyileştirilmeli. Çağrı merkezlerinde mesleki standarta uygunluk getirilmeli. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırıcı mevzuat geliştirilmeli. Yerel yönetimlerde akıllı kent uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması sağlanmalı. Siber güvenlikte ulusal çözümlere öncelik verilmeli ve teşvik edilmeli. Türkiye’de, e-seçim yapabilecek mevzuat ve altyapı oluşturulmalı. Gelecek hedefleri için Türkiye, yenilikçi bilişim alanlarına yönlendirilmeli. KOBİ’lerin bilişim teknolojilerinden yararlanmaları için gerekli eğitim ve teşvikler sağlanmalı.

ETİKETLER : 1011

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics