Bilişim Dünyası 22 HAZİRAN 2015 / 06:23

Sektörde hareketlilik devam ediyor

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) 3 ayda bir yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2015 yılının ilk üç ayının verilerini içeren sonuncusu bu ayın başında yayınlandı. Sektörle ilgili birçok ayrıntının yer aldığı rapor merak edilen birçok şeye ışık tutuyor.

 

Sektör hareketliliği devam ediyor

Rapora göre Türkiye’de haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 11 Mayıs 2015 itibarıyla 632’ye ulaşmış, verilen yetkilendirme sayısı ise 1031 olmuş. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri 7,3 milyar TL’ye ulaşırken diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2 milyar TL’ye ulaşmış. Yani toplam pazar net satış geliri 9 milyar TL’yi geçmiş durumda. 2015 yılının ilk çeyreğinde Türk Telekom, mobil işletmeciler ve diğer işletmecilerin toplam yatırım miktarı 963 milyon TL olmuş. Mobil trafik miktarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 1’lik bir düşüşle 52,2 milyar dakikaya gerilerken sabit trafik miktarı yüzde 8,7 gerileyerek 2,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiş. Rakamlardan da belli olduğu gibi trafiğin büyük miktarını yani yüzde 89,7’sini mobilden mobile giden trafik oluşturmuş.

Rapora göre Türkiye’de 12 milyon 200 binin üzerinde sabit telefon abonesi bulunuyor. Bunların 2 milyon 200 bini bu hizmeti diğer işletmecilerden alıyor.  Türk Telekom’un sabit telefon hizmetlerinden elde ettiği gelirde ise bir önce çeyreğe göre yüzde 13,8’lik bir gerileme var. Türk Telekom’un sabit telefon hizmetlerinden elde ettiği gelir 789 milyon TL, diğer işletmecilerin geliri ise 291 milyon TL.  Sabit telefon hizmetlerine yapılan yatırımlar da gerilemiş durumda. Bu yılın ilk çeyreğinde yatırımlar bir önceki yılın ayrı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 76 milyon TL olmuş. Sabit hatlarda en çok aranan kısa numara ise Hastane Randevu sisteminin numarası olan 182 olmuş.

Genişbant ve internet

2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan genişbant internet abonesi sayısı 2015 yılının ilk çeyreği itibarıyla 42,9 milyona ulaşmış. Bir önceki çeyreğe göre abone sayısında yüzde 4’lük bir artış olmuş. Yıllık olarak bakıldığında bu rakam yüzde 22,6 olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla genişbant internet abonesi sayısındaki artış eğilimi devam ediyor. XDSL abone sayısı 6,8 milyon, fiber abone sayısı ise 1,5 milyonu geçmiş. Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 3 artarak 575.461’e ulaşmış. İnternet servis sağlayıcıların birinci çeyrekteki toplam gelirleri 1,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yarısı 10 – 30 Mbit/sn arası hızları tercih etmiş. Mobil genişbant internet kullanıcılarının yüzde 81’inden fazlası aylık 100 MB’den veri kullanımı olmuş. TTNET’in xDSL payındaki gerileme devam etmiş ve yüzde 62,7 seviyesine inmiş. Alternatif işletmecilerin xDSL abonelerindeki payları ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşmiş. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin payı yüzde 6,4, fiber internet hizmeti sunan işletmecilerin payı ise yüzde 16,9 olarak gerçekleşmiş. “.tr” uzantılı alan adı sayısı ise hala çok düşük. Sadece 365.842 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunuyor.

Sektörün en hareketlisi mobil pazar

Mart 2015 itibarıyla Türkiye’de toplam 72 milyon abone bulunuyor. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 51 milyon olan 3G abone sayısı 2015 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 59,5 milyon olmuş. Mobil veri trafiği ise 107.970 Terabayt olarak gerçekleşmiş. M2M abone sayısı ise 2,7 milyona ulaşmış. Faturalı abone sayısındaki artış ise devam ediyor. Faturalı abonelerin ön ödemeli abonelere oranı yüzde 45,5’e yükselmiş. Numara taşıma ise tüm hareketliliği ile devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde toplamda 3 milyon 268 bin numara taşınmış. Numara taşıma işlemlerinin başladığı tarihten itibaren bu sayı 82 milyona ulaşmış. Abone sayısında ise Turkcell ilk sırayı alıyor. Turkcell’in yüzde 47,6, Vodafone’un yüzde 29,3, Avea’nın ise yüzde 23,1’lik bir payı bulunuyor. Abonelerden elde edilen gelire bakıldığında ise Turkcell’in pazar payı yüzde 47,9, Vodafone’un yüzde 29,5 ve Avea’nın ise yüzde 22,6.

Yılın ilk çeyreğinde mobil aboneler toplamda 25,2 milyon SMS gönderirken, MMS sayısı ise 23,9 milyon civarında kalmış.

Alternatif işletmecilerin fiber uzunluğu 53,3 bin km’ye ulaşmış. Türk Telekom’un fiber altyapı uzunluğu ise 197,2 bin km’ye ulaşmış. Bunun yaklaşık 124 bin km’si omurga geri kalan kısmı ise erişim amaçlı kullanılmakta. Alternatif altyapı işletmecilerinin toplam geliri 178 milyona ulaşmış.

 
ETİKETLER : 1027

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics