Bilişim Dünyası 28 KASIM 2010 / 18:00

Sektörler gelişiyor bilgi yönetimi ihtiyacı artıyor

Son yıllarda artan veri miktarı, bunların düzenlenmesi, anlamlandırılması ve bir bütün halinde değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Şirketler işin içinden çıkamadığında imdada bilgi yönetimi şirketleri yetişiyor.
Son dönemde satın almalarla büyüme hızını artıran CA Technologies, Arcot Systems’ı 200 milyon dolar nakit karşılığında satın almıştı. Bu büyüme eğilimini Türkiye’de kadro ve farklı sektörlerde yer alma konusunda göreceğimizi hem CA EMEA Ürün Pazarlama Direktörü Kobi Korsah’tan hem de CA Türkiye Satış Direktörü Reha Hatipoğlu’ndan dinledik.
CA Kurumsal BT yönetimi çözümlerinde servisin tamamen doğru işlemesi konusunda uzman olan Kobi Korsah, “Biz sadece bir ürün sunmuyoruz, daha çok bir proje ve plan sunuyoruz. Özellikle şirketlerin sistemlerinden baştan sona ve mümkün olan en fazla faydayı sağlamalarını istiyoruz. Yönetimde nasıl daha verimli olacaklarsa sistemlerini onlara özel olarak şekillendiriyoruz. Ardından sistemleri daha iyi nasıl yönetebilecekleriyle ilgileniyoruz” diyerek CA çözümlerinin çevresinin kısıtlı olmadığından söz etti.
Son dönemin önemli olgularından biri haline gelen sanallaştırma ve bulut bilişim konusunda da şirket politikasını paylaşan Korsah, “Sanallaştırma yönetim sistemleri konusu bizim için çok önemli bir konu. Sanallaştırma oranı gün geçtikçe artıyor. Burada bizim farkımız şirketlerin bilgi işlemlerini yönetebilmelerinin yanında onların güvenli olmasını sağlamakla ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir üründen ziyade proje ve portföy yönetimi sunduğumuzu belirtiyorum” dedi. Ayrıca CA’in bilgi güvenlik şirketi Arcot’u satın alması veri yönetiminde güvenliğe verdikleri önemi de vurguluyor.
CA’in şirketlere sunduğu çözümlerin hangi doğrultuda ilerlediğinden de bahseden Korsah, “Şu anda tüm sistemleri bir araya getirmeyi sürdürüyoruz. Görüntüleme ve yönetmeyi bir bütün halinde sunan sistemler geliştiriyoruz” dedi. Tüm bilgileri birbirine bağlayarak neler olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağladıklarını ifade eden ürün pazarlama direktörü, sunucular arasındaki değişikliklere rağmen aynı performansta çözümler ürettiklerini sözlerine ekledi.

“Türkiye karmaşık bir ülke”
Çeşitlenen sunucu ve veri kaynakları sebebiyle çözümlerinde onlara göre sağlanması gerektiğini belirten Korsah, “Sağladığımız en büyük faydanın ağ üzerindeki uygulamanın performansında görüldüğünü söyleyebilirim. Bunu hem fiziksel, hem sanal sunucularda yaparken aynı zamanda bulut çözümlerinde de aynı başarıyı gösterebiliyoruz” dedi.
Yurtdışındaki çözümleriyle Türkiye çalışmaları arasında bağlantılar kuran Korsah, “Dünya çapındaki en büyük perakende şirketlerinden, ayrıca bulut bilişimi en fazla kullananlardan biri olan Amazon’la çalışıyoruz. Akbank ve Turkcell altı yıldır kritik uygulamaların yönetimlerinde CA teknolojilerini kullanıyor. Türkiye pazarı oldukça ilgi çekerken karmaşık yapısı nedeniyle bizi oldukça şaşırtıyor. Avrupa’nın diğer ülkelerine göre, Türkiye’de çalıştığımız şirketler için farklı çözümler sunmak gerekiyor” dedi.
CA Technologies Satış Direktörü Reha Hatipoğlu da dev şirketin Türkiye’ye bakış açısından bahsetti. Kobi Korsah’ın bahsettiği gibi Türkiye’ye yatırım artması konusunda bir karar alındığını açıklayan Hatipoğlu, kararın iki aşamada uygulanacağını belirtti.
Hatipoğlu, “Türkiye, Doğu Avrupa, Latin Amerika gibi gelişen ve büyüyen ülkeler arasına alındı. Ayrıca Türkiye özelinde büyüme kararı alındı” dedi. Türkiye’de CA’in izleyeceği rotadan da söz eden Hatipoğlu, “CA’in portföyünde bulunan ancak henüz hizmet vermediğimiz alanlara da yatırım yapmaya karar verdik” diye sözlerini bitirdi.
ETİKETLER : Sayı:797

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics