Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 14:26

Siber güvenlik daha da önem kazanacak

Son 20 yılda bilişim teknolojileri alanında gerçekleşen devrim niteliğinde gelişme; önce internetin daha sonra da mobil erişimin yaygınlaşmasıdır. Bunun beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik gelişmeler ‘bilgi toplumu’ adı verilen yeni bir yapının oluşmasını sağladı.

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken

İş dünyasında, özellikle telekomünikasyon ile bilişimin birleştirilmesi devrim niteliğinde gelişmelere yol açtı. Farklı coğrafyalara yerleşen çok uluslu şirketler aynı ortamda işlerini sürdürebildiler. Kurumlar içindeki tüm kademelerden çalışanların hızlı ve etkili haberleşmeleri, güçlü veri tabanlarına erişmeleri, yan sanayi ve müşterilerle ağ üzerinden etkileşimli bilgi alışverişi yapmaları mümkün oldu. İlgili Ar-Ge çalışmaları ve kazanılan teknoloji, kaliteli ses, veri ve görüntü hizmetlerini destekleyen sistemlerin Türkiye’de geliştirilmesine katkıda bulundu. 4G/LTE gibi yeni nesil teknolojilerle ilgili ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi çalışmaları halen sürmekte. Sivil ve askeri kamu sektörüne ait gereksinimlerinin kritik teknolojilere odaklanmış yerli ve milli çözümlerle karşılanması konusunda ise hala kat edeceğimiz mesafe bulunmakta. Dünya bilişim sektöründen Türkiye’nin aldığı pay değerlendirildiğinde ise potansiyel olarak Türkiye’nin çok daha etkin ve güçlü konumlandırılması mümkün gözükmekte.

Yakın gelecekte, bulut bilişim, nesnelerin interneti (internet of things), büyük veri, analitik gibi kavramlar, hayatımıza yön veriyor olacak. Geniş bantlı mobil erişimin yaygınlaşması ve iletişimde veri payının sese göre artması, hızlanarak devam edecek. Kaynakların verimli kullanımı adına, özellikle kamu sektöründe bulut kullanımı yoğunlaşacak, e-Devlet uygulamaları yaygınlaşacak. Konuyla ilgili altyapı gereksinimlerinin, güvenli yerli teknolojilerle karşılanması önem arz edecek. Özel sektör de bulut altyapısı kullanımına yönelecek, büyük veri ve analitik uygulamaları, stratejik kararların alınmasında yaygın şekilde kullanılacak. Dünyada en çok siber ataklara maruz kalan 4. ülke olarak ülkemiz için iletişim ve veri güvenliği çok önemli bir konu başlığı. Askeri ve sivil alanda siber güvenlik, yakın gelecekte daha da çok önem kazanacak. Biz Aselsan olarak gelecek öngörülerimiz doğrultusunda organizayonumuzu da yeniden yapılandırmış durumdayız. BThaber,  ülkemizde bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirebilmesi, gerek sektörden haberdar olma gerekse de doğabilecek sinerjilere imkân tanıması bağlamında takip ettiğimiz çok değerli bir kaynak. Doğası gereği dinamik olan bilişim sektöründeki gelişmeler konusunda haftalık olarak paydaşları bilgilendirmesinin yanı sıra, içeriğinde bulundurduğu makaleler ve yorumlarla da sektöre yön verme gibi de önemli bir göreve sahip. Ülkemizin bilişim teknolojileri stratejilerine bugüne kadar yapmış olduğunuz değerli katkılarınız için ASELSAN ailesi adına sizlere teşekkür ediyor, bundan sonra da sürdüreceğiniz sektörü bilgilendirme ve yönlendirme vazifenizde başarılar diliyorum.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics