Bilişim Dünyası 12 ŞUBAT 2018 / 09:55

Sıfır iş kazası, hele de bilişimle imkansız değil

HSE Global; 6331 sayılı yasanın ‘iş sağlığı ve iş güvenliği’ alanına getirdiği zorunlulukların tüm bileşenlerini, uyarı verebilen web tabanlı teknoloji ile yönetebilecek yazılımların geliştirilmesine odaklanıyor.

 

Sürekliliği olan Ar-Ge çalışmalarıyla inovasyonun, özgün tasarımların temeli olduğuna inandıklarını belirten HSE Global Genel Müdürü Çetin Uygun, kurumsal müşteri sayısındaki artışın da burada önemine işaret etti. Buna göre HSE Global, kullanıcıları çeşitli uyarılarla bilgilendiren ve yönlendirebilen, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri ile uyumlu, modern yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş, web tabanlı bir iş yazılımı olan HSE Radar’ı 2016’da pazara sundu ve o zamandan bu yana müşteri sayısında istikrarlı bir artış söz konusu. Farklı sektörlerin önde gelen şirketlerinin HSE Global’in müşterileri arasında yer aldığının altını çizen Çetin Uygun ile 2018 yılı stratejisini konuştuk:

 

6331 sayılı yasanın iş sağlığı ve güvenliği başlığında getirdiği zorunluluklar neler?

6331 sayılı kanun; şirketlerin tehlike sınıfları, çalışma alanları ve iştigal ettikleri konulara göre, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyan bir yasa. Bu çerçevede, işçi sağlığı ve işyeri güvenliğini gerektiren her türlü konuyu kapsar ve uygulama zorunluluğu getirir. İşyeri bazında belirlenen NACE kodu yürütülecek faaliyetlerin neler olacağı konusunda ana belirleyici faktörlerden birisidir. Fakat her işyerinde gerekli olan temel sağlık taramalarından korunmaya, beslenmeden ekipman bakımlarına, hatta işyeri hijyeni, kişisel koruyucu donanımların kalitesine kadar birçok konuyu kapsar ve uygulanmasını zorunlu kılar. Üstelik bu çalışmalar da tek sefere mahsus değil, tekrarlı ve sürekli, denetlenebilir ve raporlanabilir olmalı.

 

Siz nasıl bir hedefle bu zorunlulukları teknolojik yetkinliklerle çözme kararı aldınız? Bu yapıyı kurumsal hayata nasıl tanıtıyorsunuz ve kurumsal ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye maalesef iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yetersizliğinden dolayı ölümlü kazalarda Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada. Her yıl bin 500 – 2 bin arası gerçekleşen ölümlü iş kazalarının önüne geçmek ve verimliliği artırmak için işyerine dair anlık İSG eksikliklerini denetleyip uyararak kazaların önlenmesini sağlamak üzere HSE Radar’ı hazırladık. HSE Radar, kullanıcılarını uyarılar vasıtasıyla bilgilendiren ve yönlendirebilen, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri ile uyumlu, modern yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş, web tabanlı bir iş yazılımı. Kullanıcı sayısı hızla artan HSE Radar, etkili bir denetim aracı olarak kullanıcılara İSG konularında mevzuat açısından uyumsuzluk ya da eksikliklerini raporlayabilme imkânı sunuyor. Üstelik mevzuat açısından eksik uygulamalardan dolayı idari para ceza alma riski konusunda Sanal Müfettiş uygulaması ile işyeri yönetimini uyarıyor. Sahip olduğu özelliklerle üst yönetimi İSG faaliyetleri hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendiren ve “0 İş Kazası Projeleri”ne destek veren HSE Radar, kurumların verimlilik ve kârlılığını da artırıyor. Bu kapsamda tanıtımlarımızı kurumsal müşterileri ziyaret ederek ve iş ortağımız KoçSistem ile birlikte yapıyoruz. Amacımız HSE Radar’ı bulut altyapısı üzerinden kiralık veya müşterilerin kendi bilişim altyapısında konumlandırarak tüm ülkeye yaymak.

 

HSE Radar'ı ne zaman pazara sundunuz?

HSE Radar’ı iki yıl önce piyasaya sürdük ve gördüğü yoğun ilgi sayesinde 81 bin çalışan sayısını kolayca aştık. Şu anda da 160 bin çalışan için tekliflerimiz birçok kurumsal grup tarafından değerlendiriliyor. Genellikle holdingler ve kurumsal gruplar, yapılarındaki çeşitli sektörlerde yer alan şirketlerini merkezi olarak izlemek, denetlemek ve anlık raporlar almak için kullanıyor. Tüm bu faydalar, sıfır iş kazası projelerini destekliyor ve sonuçta kurumsal gruplar daha verimli ve kârlı bir yapılanmaya sahip oluyor.

 

Kamuda ilgi ne seviyede?

Kamu kurumlarda İSG süreçlerine dair yasal zorunluluk 2020’ye ertelendiği için ağırlıklı olarak özel sektör şirketleri ve grupları yakın ilgi gösteriyor.

 

2018 yılı ve orta vade için hedef ve planlarınız, Ar-Ge öncelikleriniz ve ihracat stratejiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Hedefimiz Türkiye’nin önde gelen şirketleri ile hizmetlerimizi paylaşmak ve onların sıfır iş kazası ile verimliliklerini artırmak. Özellikle yurtdışında yatırımları olan yerli firmalarımız da hedefimiz. Kendileri ile birlikte hareket ederek, yurtdışı operasyonlarında çalıştıkları ülkelerin mevzuatına uyum sağlayıp yurtdışına açılmayı planlıyoruz. Ayrıca, 2018 Temmuz ayında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı yayınlandıktan sonra, özellikle iş kazalarının çok yaşandığı ülkelere yatırım yapmayı planlıyoruz.

 

HSE Radar’ın e-Reçete modülü hakkında bilgi verir misiniz?

e-Reçete’nin kullanımı 2018 Ocak’ı itibarıyla Çalışma Bakanlığı tarafından mecburiyet kazandı. İşyerinde hastalarına reçete yazan her işyeri hekimi, e-Reçete kullanarak hastasına ilacını onaylı olarak temin edebilecek. Birçok yazılım firması bu yazılımı ücret karşılığı verirken, biz web sayfamızdan ücretsiz olarak sunuyoruz ve şu anda kullanımda. İster web tabanlı ister kişisel bilgisayarınıza indirerek kullanmak mümkün. Her ne kadar e-Reçetenin e-İmza ile onaylanma zorunluluğu 1 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmış olsa da bizim uygulamamız her iki seçeneği de destekliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics