Bilişim Dünyası 30 HAZİRAN 2017 / 16:36

Sigorta sektörü kendini yenilemek zorunda

KPMG ve Harvey Nash’in küresel bazda 160 sigorta şirketi BT yöneticisiyle yaptığı araştırmaya göre, sigorta sektöründe acil dönüşüm ihtiyacı var. Giderek artan rekabet ve düşük faiz oranları sigorta sektöründeki masraf ve marjları zorlarken, düzenlemelerdeki değişiklikler de karışıklığı ve maruz kalınan riski arttırıyor. Buna karşılık, müşterilerin beklenti ve tercihleri de hızla değişiyor. Bu ortamın yarattığı fırsatlardan yararlanan ‘fintech’ ve ‘insurtech’ şirketleri ise geleneksel sigorta şirketlerinin pazardaki payını zorluyor. Sigorta sektörünün dijital dönüşüm ihtiyacını araştıran anketten çıkan üç kritik başlık da değişimin gerekliliklerini ortaya koyuyor: Hız, çeviklik, esneklik. Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Sektörler Hizmeti Lideri Sinem Cantürk, şu bilgileri verdi:
 
Stratejik işbirlikleri de gündemde
“Büyük çaplı şirketler, ciddi bir inorganik büyüme sürecinden geçti ve ticari faaliyetlerini, iş dünyasının yeni dijital ihtiyaçlarını karşılamak için karmaşık eski uygulama ve sistemlerle yürütüyor. Rekabet ve dijital devrim, sigorta şirketlerini daha hızlı ve çevik olmaya itiyor. Birçok şirket, BT işletme modellerini gözden geçirmeye başladı. Hizmet sunum ve kapasitelerinin çevikliğine ve hızlı yanıt vermesine odaklandılar. Araştırmaya göre 10 CIO’dan 7’si BT fonksiyonunda çevik hareket imkanı veren sistemlere geçtiklerini söylüyor. Ankete katılanların dörtte biri çeviklik ve hızlı yanıt verme becerilerini artıracak stratejik ortaklık arayışı içinde. Bu da dünyada sigorta şirketlerinin BT varlıklarını dönüştürmek için önemli değişim programları uyguladığını gösteriyor. Hızlı, çevik ve esnek sistem, zaman zaman gelenekçi bakış açıları ve çalışma şekilleriyle çelişebiliyor. İşletme ve BT çalışanlarının birlikte ilerlemesi için yeni yollar gerekebiliyor.”
 
Sigorta sektöründe dönüşüm için atılması gereken adımlar
  • Sigorta sektöründeki BT dönüşüm ihtiyacı, daha çevik ve esnek yapıdaki bir BT ortamı isteği yüksek. Cesur davranmaya istekli CIO’lar ve sigorta şirketleri başarılı olacak.
  • CIO’lar ve BT liderlerinin, hedeflerini belirlerken ve uygularken daha cesur olmaları gerek. Temel bir dönüşüm için ‘stratejik’ olanla ‘fonksiyonel’ olanın nasıl bir araya getirileceği sorusunun yanıtı, başarının da anahtarı. Gerekiyorsa işbirliğine dayalı ortaklıklar da gündeme alınmalı.
  • Dijital işgücü, yani robotik süreç otomasyonu ve bilişsel otomasyon, sigorta şirketlerinin teknoloji araçları arasında yerini almaya başlıyor, düşük maliyetlerle kalite ve duyarlılığı artıracak yöntemler sunuyor.
  • Çalışma; CIO’lar ve BT liderlerinin dönüşüm çabalarını artırmak ve büyümeyi destekleyen teknoloji sunmak için daha aktif ve kararlı olması gerektiğini gösteriyor.
  • BT karmaşıklığını azaltmak, sistem ve süreçleri kolaylaştırmak, erişilebilirliği ve çevikliği artırmak gerek. Müşteri verilerini kapsayan sistem ve süreçler de buna dahil edilmeli.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics