Bilişim Dünyası 21 NİSAN 2014 / 08:13

Sistem bütünlüğü fark yaratıyor

Artan veri miktarı ve kurumsal uygulamalar BT sistemlerinin karmaşıklaşmasına sebep olurken, Oracle sadeliğin faydalarını anlattığı bir etkinlik düzenledi.

“Oracle Systems: Enchancing Your Applications” başlığıyla düzenlenen etkinlikte buluşan Oracle ekosistemi, sistem ve uygulamaların birlikte geliştirilmesi ile edinilen kazanımlar ve avantajlarla tanıştı. Bellek içi uygulamaların üzerinde durulan etkinlikte, Oracle’ın vizyonu paylaşıldı.
Toplantıda sistemlerin birlikte tasarlanmasıyla güvenilirlik ve yüksek güvenlik kazanılacağı, iş sürekliliği sağlanacağı, uyum sorunlarının üstesinden geleceğini ve üretkenliği kurum çapında optimize edebileceği bilgisi verildi.
Finansal hizmetler, telekom, kamu ve perakende sektörlerindeki kurumların iş verimliliğini Oracle bellek içi uygulamalarıyla nasıl çözülebileceğini ortaya koyan Oracle, “daha az karmaşayla daha fazla inovasyon” mottosuyla hareket ediyor. Toplantıda ERP ve CRM uygulamalarının veriminin artırılması üzerinde durulurken IBTech başarı hikayesi paylaşıldı. Toplantı Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç ile Pera Gezisi ile sona erdi.

BT harcamaları sadeleşmeyle kısılıyor

Kurumların BT harcamaları dağılımına bakıldığında yüzde 66’sının işlerin yürümesine, yüzde 20’sinin işin büyümesine, yüzde 14’ünün ise işin dönüştürülmesine harcandığı görülüyor. BT’nin sadeleştirilmesi;
• Giderlerin azalması,
• Üretkenliğin artmasını,
• Daha iyi kararlar alınmasını,
• Çevik bir yapıya kavuşturulmasına olanak tanıyor.
ETİKETLER : Sayı:968

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics