Bilişim Dünyası 27 ARALIK 2009 / 14:00

Spam mesajları, en çok Asya, Pasifik ve Japonya ve Güney Amerika’dan geliyor

Symantec’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan Aralık ayı spam raporu, ilginç bulgular ortaya koydu. Geçtiğimiz ayın spam bulguları ile ilgili göze çarpan en belirgin saptama, spam mesaj odaklarının bölgesel olarak değişim içinde olması. Rapora göre spam mesajları geçtiğimiz ay boyunca  daha çok Asya, Pasifik ve Japonya yüzde 26 ve Güney Amerika yüzde 25 kaynaklı olarak dağılım göstermiş durumda. Raporda yer alan bir diğer önemli saptama da spam mesajların boyutlarında yaşanan değişimleri içeriyor. Spam mesajların yüzde 71’i ortalama 2 - 5 KB iken geçtiğimiz ay 2 - 5 KB arasında değişim gösteren spam mesajlar yüzde 20 oranında artış gösterdi. 5 ile 15 KB arasında olan mesajlarda ise yüzde 18 oranında bir düşüş gözlemlendi ki, bu düşüş aynı zamanda “Ekli” spam mesaj oranındaki düşüşü de gözler önüne seriyor. Ekli spam mesajların toplam spam mesajlar içindeki oranı geçtiğimiz ay yüzde 5,7 iken, toplam spam mesajlardaki oranı yüzde 35 olan internet spamlerinde ise yüzde 4’lük bir artış yaşandığı belirtildi.
Symantec’in 2009 yılı spam mesajlarına ilişkin ortaya koyduğu bulgular ise şöyle sıralanıyor:
. 2007 yılında oldukça etkin olan imaj spam 2009 yılında yeniden ortaya çıktı ve 2009 yılının ortasına kadar toplam spam mesajların yüzde 22’sini kapsayarak neredeyse 2007 yılında kaydedilen imaj spam oranına yaklaştı.
. 2009 yılında spam mesajlar, bloglar ve sosyal ağlar gibi web tabanlı yeni ortamlarda etkisini göstermeye devam etti.
. 2009 yılının Eylül ve Ekim aylarında tüm spam e-postaların yaklaşık yüzde 2’si ekli bir zararlı kod içeriyordu.
ETİKETLER : Sayı:751

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics