Bilişim Dünyası 01 ARALIK 2014 / 10:02

Standart güvenlik algısı gelişiyor

Securitas Türkiye tarafından sunulan entegre güvenlik çözümleri, her ölçekte şirket ve kamu için hem farklı iş fırsatlarını beraberinde getiriyor hem de taraflardaki geleneksel ‘güvenlik’ algısını geliştiriyor.

Teknolojinin güvenlik çözümlerine dahil olması, farklı avantajlar ve fırsatlar demek. Bu başlıklar, yatırım maliyetinin karşılanmasında da hız ve verimliliği beraberinde getiriyor. Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’nun da belirttiği gibi, entegre güvenlik çözümleri kurumsal ihtiyaca bağlı olarak güvenliği de aşabiliyor, Daha doğrusu güvenlik verilerinin analizi, söz konusu şirkette örneğin pazarlama biriminin faydasına olacak bir bilgi haline dönüşebiliyor. Kurumun ihtiyacını bilerek ve güvenliği gerekliliği olan bir ‘ilk adım’ olarak değerlendirmesi ise bu kavramdaki gelişimi ortaya koyuyor.

Entegre güvenlik çözümleri nedir, neleri kapsar?

Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız teknoloji yatırımları bizi klasik güvenlik hizmeti anlayışının yanı sıra ‘Entegre Güvenlik Çözümleri’ olarak adlandırdığımız yeni bir hizmet anlayışına taşıdı. Bu çözümler; uzman güvenlik, uzaktan izleme, kontrol hizmetleri ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte teknolojinin optimum çözümde bir araya getirilmesini ifade ediyor. Amaç, iş ortaklarımızın güvenlik ihtiyaçlarını tek çözümde karşılamak, entegre çözümlerle hem riski hem maliyetleri düşürebilmek. Örneğin bu çözümler arasında olan ‘uzaktan izleme hizmeti’, fark yaratan uygulamalardan biri ve Securitas Alarm İzleme Merkezi aracılığıyla veriliyor. ‘Görüntülerin izlenerek özel yazılımlar ve operatörlerce yorumlanması’ olarak tanımlayabileceğimiz bu hizmet; Sanal Devriye, Uzaktan Alarm Doğrulama, Uzaktan Çevre Koruma, Giriş-Çıkış Yönetimi, Uzaktan Refakat ve işletmelerin kendi iş alanlarını geliştirmek için kullanabilecekleri Ticari Bilgi Edinme alt ürünlerini barındırıyor.

Bu bütünleşik yapıyı nasıl bir ihtiyacı görerek hayata geçirdiniz?

Güvenlik konusunda alınan hizmet ve yapılması gereken yatırımlar, bir güvenlik konseptinin içerisinde kurgulanmadığı zaman verimliliği düşürür, kaynakların israf edilmesine ve maliyetlerin yükselmesine sebep olabilir. ‘Entegre Güvenlik Çözümleri’ modeli, güvenlik ihtiyaçlarını tek bir çözümde birleştirerek hem riskleri hem de maliyeti optimize ediyor. Hizmet alan şirketlerin, ihtiyaçları dışında bir yatırım yapmalarının önüne geçiliyor.

2014 yılında bu yapıyı nasıl bir strateji ile sunmaya başladınız?

Bu yıl odakladığımız konular arasında, sunduğumuz hizmet ve teknolojileri tanıyan ve kullanabilen yetkinlikteki çalışanlar istihdam etmek ve onları eğitimlerle geliştirmek vardı. Mesleki uzmanlığı artırmaya yönelik başta eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra tutundurma faaliyetlerine de ciddi bütçeler ayırıyoruz. Bir taraftan da, özel güvenlik sektörünün sunduğu hizmetlere duyulan ihtiyacın ne kadar hayati olduğunun iş dünyası tarafından henüz yeterince iyi algılanamadığını gözlemliyoruz. Bizim görevimiz doğru algıyı yaratmak.

2015 yılında bu başlıkta hedef ve stratejiniz neler olacak?

Teknoloji ve insan kaynağı olarak durumu değerlendiriyoruz. 2014 senesinde ay bazında yaklaşık 200 bin TL’lik yatırım yaparak, yıl sonunda toplamda 2.5 milyon TL yatırım gerçekleştirmeyi planlandık. Bu yatırımın 1,5 milyon TL'si teknoloji, 1 milyon TL'si ise çalışanlarımızın gelişimleri için yapılan yatırımlar oldu. 2015 yılında ise ciromuzu en az yüzde 18 büyütmeyi hedefliyoruz. Bu dönemde, özellikle teknoloji ve İK yatırımlarımız devam edecek. Bu yatırımlar için bütçemiz toplam 5 milyon TL düzeyinde. İK için ayırdığımız bütçeyi tutundurma faaliyetleriyle birlikte mesleki niteliği arttırmaya yönelik eğitimlere, gelişim programlarına ayıracağız 2015 yılında enflasyonu yüzde 8,5, büyüme oranını yüzde 3,5 olarak öngördük. Sektörümüzün büyümesini de yüzde 15 olarak düşünüyoruz. Şirket olarak hedefimiz ise en az yüzde 18 büyümek olacak.

Bu kavramı nasıl geliştireceksiniz?

Güvenlik; işin sürekliliğini sağlayan bir süreç. Bazı şirketlerin bir gün bile üretime ara vermesi, milyonlarca liralık kayıp demek. Bunun yaratacağı itibar kaybını da düşünürsek, sürekliliğin önemi ortada. Bunu da riskleri minimize ederek sağlamak mümkün. İnsanlı güvenlikle elektronik güvenliğin entegrasyonu bu yönde çok pozitif katkı sağlıyor. Ayrıca teknolojinin entegrasyonu da güvenlik çözümlerine yeni bir boyut kazandırıyor, verimliliği arttırıyor. Elektronik güvenlik sistemleriyle toplanan veri, aynı zamanda pazarlama stratejilerine de destek oluyor. Örneğin bir perakende mağazasına hangi saatlerde kaç müşteri girdiği, cinsiyetleri, hangi ürünlerle ilgilendikleri bilgilerini müşterilerimize verebiliyoruz. Bu da markaların değişen pazar koşullarına göre aksiyon alma hızını arttırıyor.

Bu yapıyı kullanmak isteyen bir şirketin kendi içinde yatırım yapması gerekiyor mu?

Şirketlerin tercihleri doğrultusunda ilerliyoruz. Mutlaka yatırımı yapmaları gerekmiyor, leasing gibi kiralama sözleşme alternatifleri de sunuyoruz. Gerekli yatırımı ve sonrasında da teknik desteği sunuyoruz. Ayrıca ihtiyaca uygun yapılan teknolojik yatırım, makul sürelerde sağladığı verimlilik artışı ve güvenlik görevlisi sayısının azalması ile sağlanan tasarrufla kendisini zaten amorti ediyor.

Entegre güvenlik çözümlerinin hedef kitlesi özellikle hangi ölçekte şirketler ve sektörler? Kamu bu hedef kitlede yer alıyor mu?

Entegre güvenlik çözümlerinde bir ölçek belirlemek doğru olmaz. KOBİ’lerden dev endüstri tesisleri ve konutlara kadar çok farklı sektör ve segmentlere hitap ediyoruz. Kamu ve özel sektör ayrımı da yapmamalı. Güvenlik ihtiyacı olan her yapıya entegre güvenlik çözümleri uygulanabiliyor. Güvenlik önemli bir ihtiyaç ve teknoloji entegrasyonu ile çok farklı çözümler sunmak mümkün. Örneğin küçük bir şirkette tam zamanlı güvenlik elemanı ya da resepsiyonist bulundurma zorunluluğunu, uzaktan izleme sistemleriyle ortadan kaldırıyoruz. Resepsiyona yerleştirilen bir kamera ile hem güvenliği sağlıyoruz, hem de gelen konuklar bir düğmeye basarak resepsiyonist hizmeti alabiliyorlar. Ya da gece sevkiyat yapılan bir işletme, bunun için bir güvenlik elemanı bulundurmak zorunda kalmıyor. Uzaktan izleme ile sevkiyat yerine bağlanıp, sevkiyatı izlemek ve sevkiyat süresince alarmı kapatıp, sonrasında devreye almak mümkün.
ETİKETLER : 998

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics