Bilişim Dünyası 05 AĞUSTOS 2011 / 12:49

Tarımsal kalkınmaya bilişim desteği

İnnova, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) hedeflerine uygun olarak tarım ve kırsal kalkınmayı sağlamaya yönelik, çeşitli illerden yapılan proje başvurularının alınması ve değerlendirilerek sonuçlandırılması için yüzlerce adımdan oluşan iş süreçlerinin modellendiği ve uygulandığı sürdürülebilir bir bilişim projesini hayata geçirdi. TKDK içerisindeki kritik iş süreçlerinin otomasyona geçirilmesi, Kurumsal Bilgi Sistemi Kurulması ve Bilişim Destek Hizmetleri Projesi ile kuruma, ülkemizdeki tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerin sahiplerine destek verme şeklindeki kuruluş amacı doğrultusunda önemli bir katkı sağlanmış oluyor.
TKDK Başkanı Kerem Akgündüz yaptığı açıklamada; “Bu tip gelişmiş kurumsal otomasyon uygulamalarının tarımda kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile kullanılması, ülkenin genel kalkınması açısından önemli ve doğru bir adıma işaret ediyor. Bunun ülke içinde yaratacağı olumlu etki kadar Avrupa Birliği ile uyum konusunda sağlayacağı fayda, giderek önemi artan tarımsal üretimde kaldıraç etkisi yaratması projenin en önemli performans ölçütü olarak görünüyor” diyerek projenin önemini vurguladı.

AB standartlarında bir otomasyon sistemi
Proje aynı zamanda, AB Komisyonu denetlemeleri ve akreditasyon sürecinin tıkanmadan ilerlemesi için önemli bir altyapı oluşturuyor. Akreditasyon sayesinde TKDK, Tarım ve Kırsal Kalkınma ile ilgili AB fonlarını ülkemizde kullandırtabilecek. 1 Eylül 2010 itibariyle TKDK, vatandaşlardan web üzerinden proje başvurularını almaya başlamış ve proje başvuru değerlendirme süreçlerinin ilk fazını başarıyla tamamlamış durumda. Yakın bir zamanda bu sistem kullanılmasıyla, değerlendirme sonucunda onaylanan projelerin AB tarafından sağlanacak fonlar ile finanse edilmesi mümkün hale gelecek. TKDK, ilgili uygulamaların geliştirilmesi sonucunda, daha sağlıklı iş süreçlerine sahip olacak.
ETİKETLER : Sayı:833

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics