Bilişim Dünyası 06 AĞUSTOS 2016 / 14:14

Tasarım yetkinliği Körfez’de yayılacak

Elektronik sistem tasarım ve üretimi gerçekleştiren kurumlarla Ar-Ge merkezlerine tasarım otomasyonu çözümleri sunan CDT Bilgi Teknolojileri, Körfez bölgesinde etkinliğini artırmayı hedefliyor. 
Elektronik tasarım otomasyonu alanında şirketlere tasarım, kablolama, PCB üretimi, güvenilirlik mühendisliği gibi geniş bir yelpazede toplam çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunan CDT Bilgi Teknolojileri, küresel bazda önde gelen markalarla toplam çözüm sağlıyor. “Elektronik tasarım, üretim ve kablolama tasarım süreçlerinde yer alan küresel BT markaları arasında Mentor Graphics, Downstream Technologies, Logicircuit, Verisense, HiFuture, Eltek, Leading Edge ve Concept Engineering var” bilgisini veren CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, destekleyici hizmetler kapsamında da müşterilerine ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını vurguladı.  Bilgisayar destekli tasarım teknolojileri bağlamında, tasarım, analiz, simülasyon ve üretim süreçlerini de içerecek şekilde PCB, FPGA/ASIC tasarımı, kablolama tasarımı, PCB üretimi, güvenilirlik mühendisliği gibi farklı başlıklarda sundukları çözümleri, “Profesyonel yaklaşım ile uluslararası kabul gören yenilikleri, yerel hizmet yapısı ve uzmanlıkla birleştiriyoruz” sözleri ile özetleyen Alpay Göğüş, bu geniş çözüm yelpazesinin birçok sektörde faydalı sonuçları beraberinde getirdiğine dikkat çekti ve sorularımızı şöyle yanıtladı:
 
Tasarım otomasyonu nedir? Bu konuda siz ne gibi çözümler sunuyorsunuz?
Bu başlıkta baskılı devre kartlarının; tasarım, test ve üretimine yönelik yazılım çözümleri ile tamamlayıcı bileşenleri sayabiliriz. Simülasyon ve analiz çözümleri gömülü sistemler, kablo tasarımı ve tüm bu sistemlerin uyumlu çalışması gereken standartların desteklenmesi de bu kapsamda yerini alabilir. 
 
Hangi sektörler bu yapıyı ağırlıklı olarak kullanıyor?
Bu otomasyon reel sektörde başta savunma ve havacılık olmak üzere otomotiv, tüketici elektroniği, telekomünikasyon ve BT alanlarında kullanılıyor. Biz temelde her sektörde elektronik tasarım ve üretim teknolojilerine duyulan ihtiyaçları karşılıyoruz. Ancak bazı sektörlerin özel ilgi alanlarına yönelik çözümlerimiz de var. Örneğin savunma ve havacılık sektörüne yönelik DO-254 ve DO-178 standartları çözümlerini sunuyoruz. Otomotiv sektörüne yönelik ise kablo demetleri tasarımı ve gömülü sistemler, araç içi network ve haberleşme çözümleri sunuyoruz. Tüketici elektroniğinde de gelişmiş teknolojiler ile tasarım ve üretim imkânlarına yönelik yazılım çözümlerimiz bulunuyor.
 
Gerek küresel bazda gerekse Türkiye özelinde reel sektörün tasarım otomasyonu farkındalığını nasıl değerlendirebiliriz?
Aslında bu alanda ihtiyacı olan firmaların farkındalık seviyeleri oldukça yüksek. Ancak gerek bütçe kısıtları, gerekse vizyon sebebi ile bu ihtiyaçların karşılanma şekilleri de ülkemizde biraz daha zayıf kalıyor. İşin tamamlanmasının yanı sıra kalite ve güvenilirlik başlıkları da ikinci plana atılınca, farklı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz.
 
CDT olarak sunduğunuz danışmanlık hizmeti neleri kapsıyor?
Sunulan çözüm ve teknolojiler için analiz, modelleme, tasarım, standartlar ve üretim teknolojilerine yönelik uzmanlık gerektiren tüm noktalarda gerek yerli gerekse yabancı danışmanlar ile geniş bir yelpazeye hizmet götürebiliyoruz.
 
2016 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta vadeli hedef, plan ve stratejileriniz neler?
Her yıl gelişerek büyümeyi hedefliyoruz. Bu yıl da hem Türkiye’de hem de Körfez ülkelerinde daha fazla faaliyet gösterme ve müşteriye ulaşma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016’nın risklerine rağmen olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Körfez ülkelerinde giderek artan bir müşteri kitlemiz olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda Türk firmalarının faaliyetlerinin de artması bizi umutlandırıyor. M2M ve IoT çözümleri, 4.5G gibi unsurların tasarım otomasyonunun gelişimine baktığımızda ise aslında bu teknolojilere hizmet eden ürünlerin yerel olarak tasarlanması ve projelerin yerli kaynaklarda devamı bu konudaki ihtiyaçları arttırdığı için oldukça olumlu etkilere sahip oldu.