Bilişim Dünyası 13 AĞUSTOS 2016 / 17:28

Tasarımı, sanayimizin bir kültürü ve alışkanlığı haline getirmeliyiz

‘Türk Tasarım Danışma Konseyi 14. Toplantısı’; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in katılımıyla, 3 Ağustos tarihinde bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin, ülkemizin tasarım paydaşlarını aynı çatı altında buluşturduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, “Bu platform; kamuyu, STK’ları ve tasarımla ilgili meslek kuruluşlarını bir araya getiriyor” ifadesini kullandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedeflerinin ülkemizdeki sanayi üretimini hem nicelik hem de nitelik olarak artırmak olarak aktaran Çelik, “Bugün olduğundan çok daha yüksek katma değerli ve rekabetçi bir sanayi sektörü oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü artırmada, en önem verdiğimiz konulardan birisi de tasarım faaliyetleridir. Tasarımı, sanayimizin rekabet gücüne doğrudan ve hızlı bir şekilde etki edecek bir araç olarak görüyoruz. Girişimci Bilgi Sistemi’nin verilerine baktığımızda bu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. İmalat sanayinin genelinde, tasarım yapan firmalar yapmayanlara göre daha yüksek faaliyet kârı elde ediyor. Tasarım yapanların faaliyet kârlılığı, yapmayanların neredeyse iki katına ulaşıyor. Bu nedenle, Türkiye’deki tasarım faaliyetlerini daha da etkin hale getirmemiz büyük bir değer taşıyor. Zira iyi tasarımlar, elektronikten tekstile, kozmetikten otomotive, seramikten mobilyaya kadar birçok değişik sektöre ciddi ivme kazandıracaktır” açıklamasını yaptı.

Ar-Ge Reform Paketi, tasarım faaliyetleri için de devrim niteliğinde
“Ülke olarak tasarım başvuruları açısından dünyada oldukça iyi bir konumda bulunuyoruz. Ulusal düzeyde, 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa’da 2’nci, dünyada 4’üncü sırada yer alıyoruz. Bu veri, tasarım farkındalığı açısından iyi bir noktada olduğumuzu ortaya koyuyor. Ancak başvuru sayılarının tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Tasarım kalitesini ve tasarımın ekonomik faydaya dönüşmesini de artırmalıyız. Ülkemizde gerçekten de çok iyi tasarımcılar var. Mesela, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından en fazla ödül kazanan 2’nci ülke konumundayız. Bireysel tasarımcılarımızın bu başarısı, insan kaynağı potansiyelinin yüksekliğine işaret ediyor. Ancak bu bireysel başarılara, sistematik bir hüviyet kazandırmalıyız” şeklinde konuşan Çelik, “Tasarımı, bireylerin münferit başarısının ötesine geçirmeli, sanayimizin bir kültürü ve alışkanlığı haline getirmeliyiz. Tasarımcılarımızı, Türkiye sanayisi ve ekonomisinin geleceğinde önemli birer aktör olarak görüyoruz. Bu ülkenin en büyük gücü, insan kaynağıdır” dedi. Tasarıma yönelik faaliyetlerde temel alınan dokümanı, Tasarım Konseyi’nin de en önemli çıktılarından biri olan; ‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ olarak işaret eden Çelik, şu bilgileri verdi: “ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu Eylem Planında bizim sorumluluğumuzda yer alan çok önemli eylemleri, yakın zamanda hayata geçirmiş bulunuyoruz. Özellikle Ar-Ge Reform Paketi, yenilik ekosistemi için olduğu gibi, tasarım faaliyetleri için de bir devrim niteliği taşıyor. Bu paketle, 10 tasarımcı çalıştıran Tasarım Merkezleri’nin Ar-Ge Merkezleri’nin yararlandığı destek ve muafiyetlerden yararlanmasını sağladık. Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan tasarım faaliyetlerini de destek kapsamına aldık. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla yapan firmalarımızın da vergi indiriminden yararlanmasının önünü açtık. Tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerini destekleyecek mekanizmayı da yakında uygulamaya koyuyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğümüz, Türk Patent Enstitüsü ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri işbirliğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdik. Ar-Ge Merkezlerimizin ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin sınai mülkiyet kapasitesini geliştirmeyi amaçladığımız bu projeye, Tasarım Merkezlerini de dahil ederek, kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Tasarımlara ilişkin devam eden en önemli çalışmamız, hiç kuşkusuz, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısıdır. Bu kanun tasarısıyla, tasarımlarla ilgili birçok önemli yeni düzenlemeyi uygulamaya koyacağız. Tasarımlara yenilik incelemesi getirerek, daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesini sağlayacağız.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics