Bilişim Dünyası 10 OCAK 2016 / 14:14

Taşlar ‘verimlilik’ için yerinden oynuyor

Ortadoğu’da tüm sektörlerde tasarlayan ve üretenleri bir araya getiren Autodesk University Extension Dubai 2015’de, teknolojinin ezber bozan etkisine odaklanılırken, tasarım ve üretimde yeni yöntemler, bunların sunduğu fırsatlar ele alındı.
 
Autodesk; Ortadoğu bölgesini kapsayan ayağı ile 2015 Aralık’ında dördüncü kez düzenlediği Autodesk University Extension Dubai’de (AUx) gerek bölgenin gerekse diğer ülkelerin mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerini, üretim ve ürün tasarımı uzmanlarını, görselleştirme, eğlence ve animasyon sektörlerinden isimleri her alanda üretimin geleceğine odaklanan 'Future of Making Things' odaklı etkinlikte bir araya getirdi. 23 yıl önce başlayan, halen 13 ülkede tasarım ve mühendislik odaklı konferanslar serisi ile küresel bir buluşma noktası olan, 16 Aralık 2015 tarihinde Dubai World Trade Centre’da düzenlenen ve bine yakın sektör profesyonelini bir araya getiren etkinlikte teknolojik devrim, bunun tasarım ve mühendislik başlıklarının geleceğine yansımaları ele alındı. Gün boyu yapılan sunumlarda konular farklı olsa da, anafikir hep aynıydı: Yeni teknolojiler her alanda tasarım ve üretim süreçlerini yeniden şekillendirirken, ‘Insight, Innovation, Inspiration’ (İçgörü, İnovasyon, İlham) teması ile düzenlenen etkinlikte yeni teknolojileri üretimde kullanma modelleri konusunda kapsamlı ipuçları paylaşıldı.
 
Giyim kuşamdan spora, yaratıcılık her yerde

IoT, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile robot teknolojilerinin mühendisliği ve tasarımcılığı hangi açılardan değiştirme gücüne sahip olduğuna odaklanılan bu tek günlük etkinlikte, her şeyin hiç olmadığı kadar akıllı, birbiri ile bağlantılı ve dinamik olduğuna vurgu yapıldı. Ortadoğu’da bu başlıklarda yaratıcı projelerin git gide artacağı üzerinde de duruldu. Etkinlik alanında yer alan ‘Autodesk Gallery’ ise 3D baskının ürünü Nike ayakkabı, yine 3D baskı eseri naylon elbise, enerji kaynakları kıt ülkeleri hedefleyen ve oynandığı sürece elde ettiği enerjiyi örneğin mobil cihaz şarjı için kullanıp depolayan Soccket isimli futbol topu gibi farklı sektörlere seslenen yaratıcı çözümleri katılımcılarla buluşturdu.

Autodesk’in kullanıcılar, iş ortakları ve sektör liderlerini buluşturan konferanslar serisi ve online öğrenme noktası Autodesk University konseptinin Dubai ayağında öne çıkan başlıklarından biri Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling –BIM) oldu. Akıllı şehir teknolojisinde, süreç değişiklikleri ve iş akışlarının başında gelen BIM; 3D parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının yaşam döngüsü boyunca projeye ait birbiriyle uyumlu ve bağlantılı her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecini içeriyor. BIM’in inşaat sürecinde maliyet ve zaman tasarrufu sunması da, gerek kamunun gerekse özel sektörün BIM teknolojisini kullanma eğilimini artırıyor.
 
Fırsatlar çığ misali

Autodesk Evangelist’i Lynn Allen, kelime anlamı olarak ‘bozucu’ (disruptive) sıfatı ile tanımlanan inovasyonun yanlış anlaşılmaması gerektiğini sohbetimizde şöyle anlattı:
“Bu işin geleceğinde ‘disruption’ var ve herkes bunu kötü bir şey sanıyor. Oysa bu, yıllardır birçok fırsatlar açan bir kavram ve ‘disruption innovation’ da önceki teknolojinin yerine geçer. Eskiden tasarımları kağıda çizerken, sonra Autocad geldi ve yazılım programının ‘disruptive’ yönü bu oldu. Sürdürülebilirlik, enerji duyarlılığı ve güvenlik gibi, geçmişe kıyasla dikkate almamız gereken çok şey var ve teknoloji, bu konuda destek sunuyor. Bulut bilişim, 3D baskı da fırsat demek. Kendi bilgisayarımızda eskiden simülasyon yapamazdık, ama artık bulut sunucu kaynaklarına ulaşarak çok farklı şeyler yapabiliriz. ‘Üretken tasarım’; bilgisayarın tasarımın nasıl olması gerektiği konusunda size fikir vermesi demek. IoT de bir uygulama ile işlerin kolaylaştırılmasını sağlıyor. Dokümantasyon ve optimizasyon süreçlerinin ardından, bugün ‘sürekli bağlantıda olma’ noktasına geldik. 3D baskı cihazları, yeni bir sanayi devrimi. Yani ‘disruption’, daha iyi bir dünyanın temellerini atıyor. Biz eğitime de odaklanıyor ve ihtiyacı olan herkesin ücretsiz yazılımımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Tüm bu unsurlara bakınca, ‘disruption’ aslında fırsat demek.”
 
Kullanıcı, duygusal bağ kurma peşinde
 
Medya ve eğlence sektörlerinde Autodesk çözümlerinin konumunu anlatan Autodesk Medya ve Eğlence Küresel Pazarlama Kıdemli Müdürü Nick Manning, Live Design konsepti hakkında sorularımızı yanıtladı:

“BIM odaklı geliştirilen inşaat tasarım yazılımı Revit, 3D modelleme ve animasyon yazılımı 3ds Max ve 3D oyun motoru Stingray üçlüsü, Live Design konseptimizi oluşturuyor. Gelişen teknoloji, şov işini değiştiriyor. Ama bütçeler daralıyor. Bu nedenle etkili iş süreçleri kurgulamak önemli. Y nesli de bağlı olmak, deneyimini hep paylaşmak, eğlence içeriği ve tasarım süreçleri ile etkileşim içinde olmak istiyor. ‘Avatar’ filmi, 3D konusunda bir dönüm noktası ve tüm sektörler için 3D büyük bir fırsat. Öte yandan bulut bilişim; medya ve eğlence sektöründe de önem taşıyor. Akıcı bulut bilişim deneyimini medya sektöründe kullanmaya özen gösteriyoruz. Sanal gerçeklikte kalite, aradan geçen yıllarda arttı. İçerik üretme süreci de hızlandı ve kolaylaştı. VR (sanal gerçeklik-virtual reality) ve AR (artırılmış gerçeklik-augmented reality) kavramları böylece önem kazanıyor. AR; oyun, kullanıcı etkileşimi, rehber, iç tasarım, satış araçları ve navigasyon gibi yapılarda gittikçe öne çıkıyor. Duygusal bağ kurmak, hiç olmadığı kadar değerli. Yani insanlar, artık daha iyi deneyim istiyor.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics