Bilişim Dünyası 02 TEMMUZ 2012 / 11:30

TCI Akdeniz Konferansı İzmir’de

Ana teması Akdeniz Bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak kümelenme olan TCI Akdeniz Konferansı, TCI Network, İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle organize ediliyor. Konferansta Akdeniz Bölgesindeki kümelenme ve yenilik politikaları ve uygulama deneyimleri üzerine paralel oturumlar ve paneller gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konferans, kümelenme ve yenilik konularında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için enteraktif bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlıyor. Konferansın temel amaçları arasında, katılımcı ülkelerin bu konudaki politikaları, deneyimleri ve ilginç örneklerinin paylaşılması ve kümelenme konusunda tanınmış akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yararlanılarak başarılı ve yeni modellerin ortaya konması bulunuyor. Kümelenmede yeni ve daha iyi yöntemlerin benimsenmesi sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlıyor.
ETİKETLER : Sayı:878

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics