Bilişim Dünyası 23 EKİM 2016 / 14:37

Tehditler her noktadan, an be an büyüyor

Intel Security, siber güvenlik alanındaki araştırmalara yer verdiği McAfee Labs Tehdit Raporu: Eylül 2016 kapsamında 2016 yılının ilk altı ayına ilişkin verileri yayınladı. Rapor, sağlık hizmetlerinde artan fidye yazılım tehdidini değerlendirirken, veri kaybı vakalarına yönelik “kim ve nasıl” sorularını araştırdı, siber güvenlikte makine öğrenimi uygulamasının pratik açıklamalarını sundu ve fidye yazılımdaki artışı, mobil uygulamalara yönelik kötü amaçlı yazılım, makro kötü amaçlı yazılım ve diğer tehditleri inceledi. Intel Security, 2016 başında hastanelere yönelik fidye yazılım saldırılarının arkasındaki fidye yazılım ağlarını ve fidye ödeme yapılarını araştırdı. Sağlık hizmetleri, halen fidye yazılımların hedeflediği sektörler arasında küçük bir yer tutsa da, McAfee Labs bu tür saldırıları düzenleyen geniş çaplı ağların sağlık kurumlarına yönelik saldırıları hızla artıracağını tahmin ediyor.
Intel Security McAfee Labs Tehditler Raporu’na göre, siber saldırılara en açık sektörler veri kaybı konusunda nispeten daha az hazırlıklı olan sağlık ve üretim sektörleri. Perakende ve finans şirketleri ise yaşadıkları siber saldırı sıklığı nedeniyle geniş çaplı koruma sistemleri ve stratejileri uyguluyor.
Araştırmaya katılan firmaların yüzde 25’inden fazlasının çalışan veya müşteri verilerinin paylaşımını veya bu verilere erişimi izlemediği, her iki kullanımı da gözetim altında tutan şirketlerin oranının ise sadece yüzde 37 olduğu tespit edildi. Bu rakam, büyük şirketlerde ise yüzde 50’lere yükseliyor. Araştırmaya göre, veri kayıplarının yaklaşık yüzde 40’ı taşınabilir bellek gibi fiziki medya araçlarıyla sağlanırken, kurumların sadece yüzde 37’si bu tür olaylara yol açabilecek medya bağlantılarını gözetim altında tutuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı bulut koruma stratejileri uyguladıklarını belirtse de, yalnızca yüzde 12’si buluttaki verilerinin  faaliyetlerini güvenle takip edebildikleri kanısında. 
McAfee Labs’in küresel tehdit istihbarat ağı, 2016’nın ikinci çeyreğinde, her bir dakikada 316, saniyede ise 5’ten fazla yeni tehdidin ortaya çıktığını belirledi. Son dönemde en hızlı artışlar fidye yazılım, mobil uygulamalara yönelik zararlı yazılım ve makro zararlı yazılımlarda gözlemlendi. Rapor döneminde 1.3 milyon yeni fidye yazılım da tespit edildi. Bu, McAfee Labs’in şimdiye dek saptadığı en yüksek rakam. Geçtiğimiz yılda fidye yazılımlar toplam yüzde 128 oranında arttı. Buna paralel olarak, fidye yazılımlarla yaratılan maddi kayıp da önemli boyutlara ulaştı. Bir diğer yüksek artış oranı ise mobil uygulamalara yönelik zararlı yazılımlar alanında. Bu dönemde, mobil uygulamalara yönelik yaklaşık 2 milyon yeni zararlı yazılımın ortaya çıktığı tespit edildi. 
ETİKETLER : Intel Security 1093

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics