Bilişim Dünyası 08 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Teknolojiyi farklılaştıran çözümler

HP, ortaya konan donanım ve yazılım teknolojilerini çözüm anlayışıyla farklılaştırmayı hedefliyor.

HP veri depolama alanındaki çalışmalarını, yeni teknolojilerin desteklediği yapılarla sürdürüyor. Depolama alanında son yıllarda öne çıkan kavramların yakınsamasıyla ortaya farklı bir çerçeve çıkıyor. HP, ortaya konan donanım ve yazılım teknolojilerini çözüm anlayışıyla farklılaştırmayı hedefliyor.
HP Depolama İşleri Ortadoğu, Akdeniz ve Afrika (MEMA) Bölge Yöneticisi John Bentley, geçtiğimiz hafta İstanbul’daydı. Bentley ile veri depolama alanındaki yeni eğilimler ve şirketin çözüm anlayışı üzerine sohbet ettik.
Bentley’e göre son yıllarda depolama alanında öne çıkan eğilimler; sanallaştırma, arşivleme ve yedekleme, tekilleştirme, veriye hızlı erişim şeklinde sıralanıyor. Depolama, sunucu ve ağ tarafında uygulanan sanallaştırma kavramının son yıllarda öne çıktığına dikkat çeken Bentley, HP’nin bu konuya özellikle odaklandığını vurguladı. HP depolama, sunucu, ağ hatta enerji tarafında sanallaştırma üzerine yoğunlaşıyor.
Bu teknoloji kullanıldığı alanda önemli bir optimizasyon sağlıyor. Buradan hareketle depolama tarafında önemli eğilimlerden biri; neyin kullanıldığı, hangi verinin yaygınlaştırılacağını ve hangi verinin nerede depolanacağını iyi anlamak. Diğer yandan yakınsama tarafında da yeni gelişmeler sözkonusu. Veri her geçen gün ciddi bir oranla büyüyor. Bu paralelde tekilleştirme önemli bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Verinin arşivlenmesi de işin diğer bir yönü.”
Verinin hızlı artışının yanı sıra düzenlemeler, gereklilikler, verinin uzun süre saklanması gereği, bilgiye istenilen anda erişim ihtiyacı gibi koşullar nedeniyle şirketlerin verileri uzun süre saklamak zorunda olabildiğini hatırlatan Bentley, tekilleştirmenin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Bentley, işlenmemiş verinin yakalanması ve arşivlenmesine değinerek; “Çok çeşitli verinin hızla artığını belirtmiştim. Örneğin bir hastanenin tüm hasta kayıtlarını yüz için saklaması gereken kapasiteyi düşünün. Burada bir patlama söz konusu. Burada öne çıkan bir diğer eğilimde veriye istenildiği anda hızla ulaşılabilmesi. Günümüz koşullarında organizasyonların çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bu koşullarda verinin her an ulaşılabilir olmasını sağlamak önemli hale geliyor” dedi.

Depolamada yakınsama anlayışı

Bu kavramların halihazırda bir süredir öne çıktığını belirten Bentley, günümüzde sıcak olan konunun ise bu teknolojilerin daha bütünleşik hale gelmesi olduğunu söyledi. Burada önemli olan, bütün bu kavramların bir noktada buluşması yani yakınsaması. Bentley birleşik altyapılar konusuyla ilgili şunları aktardı: “Birleşik altyapıların çıkış noktasında daha ucuz çözüm üretme ve bu çözümlere sahip olma anlayışı yer alıyor. Veri merkezini yönetmek çok pahalıya mal olabiliyor. HP’nin buradaki yaklaşımı bu maliyetleri birleşik altyapılarla düşürmek üzerine. Depolama bunun önemli bir bölümü. Yeni teknolojilerin sağladığı optimizasyonla maliyetler çok daha makul hale getiriliyor.”
Burada donanım ve yazılımın yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çeken Bentley, “Hiç şüphe yok ki bunların ötesinde önemli olan çözüm ortaya konması. Çünkü uygulamalar ve çözümler herşeyin çalışmasını sağlayan faktörler. HP olarak biz anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
ETİKETLER : Sayı:783

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics