Bilişim Dünyası 04 ŞUBAT 2014 / 11:17

TELKODER'in dava açma yetkisi kesinleşti

Elektronik haberleşme sektörünü ve şirketlerini 12 yılı aşkın süredir fiilen temsil eden Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) sektörü ilgilendiren tüm konularda doğrudan dava açma hakkı Danıştay’ın aldığı yeni bir kararla tescil edildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), TELKODER’in üyelerini ve sektörünü ilgilendiren konularda doğrudan dava açma yetkisini tescil etti. Sektördeki şirketlerin geleceği için önem taşıyan bu gelişme, aynı zamanda Türk halkının internet ve telefon hizmetlerini istediği işletmeciden daha ucuz ve kaliteli alması için atılacak adımları da hızlandıracak.

Konuya ilişkin TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Elektronik haberleşme sektöründeki adaletsizlikler karşısında hukuki mücadele hızımız ve gücümüz arttı. Sektör şirketlerinin haklarının yanı sıra, Türk halkının istediği işletmeciden daha ucuz, kaliteli internet ve telefon hizmetleri için yaptığımız çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yargıda süreç böyle ilerledi

Bugüne kadar TELKODER tarafından Danıştay’da açılan davaların büyük bir çoğunluğu ilgili İhtisas Dairesi olan 13. Dairede görülmekteydi. 13. Daire, yıllardır sürdürülen hukuki mücadeleler neticesinde TELKODER’in üyelerini ve sektörünü ilgilendiren konularda dava açma yetkisi olduğunu kabul etmekteydi. Ancak Danıştay’ın diğer Dairelerinde ve bazı İdari mahkemelerde açılan davalarda TELKODER’in üyelerini ve sektörünü ilgilendiren konularda dava açma ehliyetinin olup olmadığı sorgulanmaktaydı. Bu paralelde, SGK ile ilgili bir konuda açtığı bir davada, Danıştay 10. Dairesi TELKODER’in dava açma ehliyetinin bulunmamasını gerekçe göstererek davayı reddetmişti. Bunun üzerine yapılan itiraz Danıştay’ın en üst karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda “Oybirliği” ile kabul edildi. Böylece TELKODER’in üyelerini ve sektörünü ilgilendiren konularda dava açma yetkisi olduğu kesinleşmiş oldu. Danıştay tarafından alınan bu kararla TELKODER ve Türkiye’de faaliyette bulunan diğer tüm dernekler lehine hukuki bir içtihat oluşmuş oldu.

 

 
ETİKETLER : TELKODER

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics