Bilişim Dünyası 31 AĞUSTOS 2015 / 00:59

TÜBİTAK-British Council işbirliği büyüyor

Türkiye’de TÜBİTAK ve British Council işbirliği ile yürütülen Newton – Katip Çelebi Fonu; doktora öğrencileri ve araştırmacıların ardından “Kurumlar Arası Bilimsel İşbirlikleri”ni destekleyen programı ile devam ediyor. TÜBİTAK-British Council bilimsel işbirliği çerçevesinde yürütülen programın amacı İngiltere ve Türkiye arasında, Türkiye'nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan ilgili olan konularda, araştırma ve yenilik paylaşımına dayanan işbirlikleri kurulması.

TÜBİTAK ve British Council, kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç süreçlerine göre inceleyip değerlendiriyor, tüm bunlar bilimsel yeterlilik esasına göre yapılıyor. İki kuruluş da incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildiriyor ve iki tarafın uygun bulduğu projeler destekleniyor. 28 Eylül’e kadar alınması planlanan başvurular için iki kuruluş tarafından belirlenen ortak araştırma alanları ise şöyle sıralanıyor:

•          Yaşam boyu sağlık ve refah

•          Tarım ve gıda güvenliği

•          Afet ve acil durum yönetimi

•          Enerji ve iklim değişikliği

•          Bilgi ve iletişim teknolojileri

•          Ulaşım

•          Eğitim ve beceriler; genç yenilikçiler

•          Değişen küresel jeopolitik: kriz ve risk yönetimi

•          Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü

•          Küreselleşme ve endüstri ilişkileri

•          Ekonomik krizlerde politika: Karşılaştırmalı çalışmalar

 
ETİKETLER : 1036

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics