Bilişim Dünyası 09 NİSAN 2013 / 08:45

Türk yazılım sektörü bölgeye açılıyor

Türkiye pazarında güçlenen yazılım sektörünün temsilcileri, İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) öncülüğünde ihracat atağına hazırlanıyor. Türkiye, dış pazar odaklı büyüme stratejisi ile Ekonomi Bakanlığı'nın da desteğini alarak yazılım sektöründe dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmeyi hedefliyor. 

Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği) kapsamında 41 firmayla Türk Yazılım Sektörü Yurt dışı Pazarlama Takımı’nı kuran TET, yazılım sektörü ihracatının artırılması amacıyla Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) ile de işbirliği yaptı. Üç yıl sürecek proje kapsamında 10 alım heyeti ve 5 yurt dışı ticari heyet düzenlenmesi planlanıyor. Yurt dışı Pazarlama Takımı’nda yer alan yazılım firmalarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Bilişim sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla büyüyor. Son 10 yılda ekonomideki büyüme, kişi başına düşen milli gelirdeki artış, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve yeniliğe açık nüfusu Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişini hızlandıran faktörler arasında yer alıyor. Bilişim sektörü her yıl ortalama yüzde 14 büyüme ile 34 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Yazılım ve hizmet sektörünün payı ise yaklaşık 2 milyar düzeyinde. TÜBİTAK-MAM verilerine göre ülkemizde 1603 yazılım geliştirme firması bulunuyor.

Türkiye’nin yazılım ihracatı 2012 yılında 412 milyon dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın 2013 yılı sonunda 500 milyon dolara yaklaşması bekleniyor. Sektör, Almanya ve ABD’nin başı çektiği 70’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Yazılım ihracatımızın 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Özellikle Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetler'deki önemli fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen TET, kurduğu Türk Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı ile yazılım sektörünün yurt dışına açılması, ihracatının artırılması ve sektörün ülkemizdeki gelişiminin hızlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics