Bilişim Dünyası 16 OCAK 2016 / 18:27

Türkiye’nin potansiyeli doğru bir strateji ile değerlendirilmeli

İnternette veri alışverişi, verilerin gerek saklanması gerekse yönetilmesi gibi konularda zorluklar kendini gösteriyor. Markum Bilişim CEO’su Ahmet Çilingir’in dikkat çektiği gibi, binlerce Türk firması barındırma işlemleri için yurtdışı sunucuları tercih ediyor. Gerekçe ise fiyatların ucuz, uygulamaların da basit olması. “Türkiye'nin internet altyapısı, veri merkezleri, bulut servisleri ile ilgili proaktif ve vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç var. Önümüzdeki 5+5 yıllık planda, şirketlerin ve bireysel kullanıcıların verilerini bulut sistemler üzerinde ve veri merkezlerinde barındıracağı öngörülmekte” yorumunu yapan Çilingir, eklemeden geçmedi: “Ülkemiz; internet altyapısı, özellikle veri merkezi altyapısı ve bulut altyapısı konusunda komşumuz Bulgaristan'dan geride. Bu nedenle bahsettiğimiz vizyoner ve proaktif yaklaşım acil olarak yapılandırılmalı.”

Komşumuzla aramızdaki acı fark
Türkiye, konumu itibari ile kıtalar arası fiber ağının tam ortasında ve ‘internet değişim noktası’ potansiyelini taşıyor. Ahmet Çilingir’e göre, hızla devreye sokulacak 10 yıllık bir eylem planı ile Türkiye'de üretilen verilerin saklanması, şirketlerin, bireylerin, devlet kurumlarının, askeri kurumların tüm ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olabilir.  Bununla birlikte Türkiye, çevre ülkelere ve dünya pazarına sunulmak üzere hizmetler de ihraç edebilir.  Konu ‘barındırma’ olduğunda, Çilingir’in de dikkat çektiği gibi Türkiye, uluslararası şirketler için pek tercih sebebi değil. “Komşumuz Bulgaristan teknolojiye yaptığı bu yatırımlarla veri merkezi altyapısı bakımından çok hızlı gelişme gösterdi” örneğini veren Çilingir’e göre, bu da Bulgaristan’ı büyük bulut bilişim firmaları için tercih edilen bir ülke haline getirdi. Türkiye ise teknik altyapı olarak henüz bu büyük şirketlerin ilgisini çekecek düzeyde değil. Bu nedenle, gelişen teknoloji ve kullanımı artan bilişim hizmetlerini göz önüne alarak çok hızlı hareket etmek gerek. Çilingir, şu kıyası yaptı ve önerilerini de şöyle sıraladı:
Kamu desteği kritik önemde
“Bugün Türkiye'deki veri merkezlerinde barınan sunucu sayısı toplam 50 bin civarında. Oysa Amsterdam'da sadece bir veri merkezinde 50 bin sunucu barınmakta. Bu Avrupa ve dünya ölçeğinde, konunun hangi boyutlara geldiğinin en açık göstergesi. Bu konuda geç kalmış değiliz. Ancak çok hızlı harekete geçmemiz gerek. Aksi halde, 10 yıl sonra verilerimizin büyük bölümü ülkemiz dışındaki veri merkezlerinde tutulmak zorunda olacak. Yani birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da dışa bağımlı hale geleceğiz. Türkiye'de bu alanda yatırım yapabilecek pek çok girişimci ve insan kaynağı mevcut. Sadece devletin bu konuya milli güvenlik ve milli gelirimizin korunması ve büyütülmesi perspektifiyle bakarak, bu konudaki girişimcilerin önünü açması ve bizzat destek sağlaması gerek.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics