Bilişim Dünyası 21 MAYIS 2017 / 15:33

Türkiye bilişim sektörünün büyüklüğü 95 milyar TL

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2016 Yılı Pazar Verileri” ni açıkladı. Bu verilere göre sektör,  TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14.4 büyümeyle 94.3 milyar TL oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre 2017 yılında da sektörde  Türk Lirası bazında çift haneli büyüme bekleniyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.  Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilişim sektörünün diğer sektörerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.
Bilişim sektörünü geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir üllke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.
Sayan, “Haberleşme sektörünün de içerisinde bulunduğu BİT’in gelişimi ekonomi de çarpan etkisi yapıyor ve çok daha önemli hale geliyor.Biz de üreten kişi, kuruluş ve devlet olarak sadece pazar değil  bu teknolojiler geliştiren ve diğerlerine göre daha önde olan konumda olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri" çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurlarındaki hareketlilik,  ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar,  kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı  şirketlerin büyük projelerini askıya alması gibi bir dizi olumsuz gelişmenin yaşanmasına  karşın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün  Türk Lirası bazında çift haneli büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti:
“2016 yılı kurumların, hızla gelişen teknolojinin ve bilgi dünyasında varolan rekabetin gerisinde kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de kurumların bu stratejileri uygulamaya geçirecekleri ve daha somut adım atacakları bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, gerekse  teknolojinin her noktasında insan hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak. Bu açıdan; gerek yazılım geliştirenler veya servis sunanlar gerekse donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak.”
Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, geride bırakılan zor bir seneye rağmen pazardaki yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade etti. Yaveroğlu, “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesenin de etkisiyle, İletişim Teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Türk Lirası’nın son dönemde kaybetmiş olduğu değer ve Turquality gibi ihracatı teşvik edici programların sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında artan sektör ihracatının daha da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
 
Türkiye Bilişim Pazarı - 2016  
Bilişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde  14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94.3 milyar TL’lik hacme ulaştı. 
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL'ye,  iletişim teknolojileri ise yüzde 16'lık büyüme ile 64,7  milyar TL’ye ulaştı. 
2016 yılında 29,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerine baktığımızda donanım satışları 12.9 milyar TL, yazılım satışları 11,9 milyar TL  ve hizmet satışları  4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 
Bilgi teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 16.3 ile yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım sektöründeki büyümeyi yüzde 14.4 ile hizmet, yüzde 5.1 ile donanım sektörleri takip etti. 
İletişim teknolojileri sektörü 2016 yılında 64.7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımında donanım satışları  19,3 milyar TL, elektronik haberleşme satışları  45,4 milyar TL oldu. 
2016 yılında bilgi teknolojileri hizmet kategorisinde yerlilik oranı yüzde 86, yazılım kategorisinde ise yüzde 60 oldu. 
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise Türk Lirası bazında bir önceki yıla  göre yüzde 32 artarak  3,1 milyar TL’ye  ulaştı. Toplam ihracatın 2,041 milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 41 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14’lük kısmı ihracattan geliyor.  En fazla ihracat yüzde 56 ile Ortadoğu ve Afrika yüzde 20’lik oranla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. 
2016 yılında sektörün Türk lirası bazında farklı alanlarda gösterdiği büyüklüğe rağmen istihdamda bunu yansıtacak bir artış görülmedi. Bu durum, şirketlerin verimliliğe önem verdiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.   

E-Ticaret hacmi 30.8 milyar TL’ye ulaştı
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2016” raporunu açıkladı. Bu yıl döddüncüsü hazırlanan raporda, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 24’lük  bir artışla 30.8 milyar TL büyüklüğe ulaştığı belirtildi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics