Bilişim Dünyası 11 MART 2013 / 15:50

Türkiye, bulut bilişimde 18.sırada

Dünyada bulut bilişimin büyümesini etkileyen yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izleyen BSA raporunda Japonya, Avustralya ve ABD başı çekerken, Türkiye 18.sırada yer alıyor.

Bulut bilişim sektörünü etkileyen uluslararası yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izleme açısından kendi alanında bir ilk olan raporda Türkiye, geçen yıla göre 1 sıra gerileyerek lider 24 BT ekonomisi arasında 18. sıraya yerleşti.

BSA | The Software Alliance tarafından yapılan araştırma kapsamında, bulut pazarlarının küresel ölçekte bütünleştirilmesi için kritik önem taşıyan yedi kategoride yasalar ve regülasyonlar değerlendirildi. 2012 başında yayınlanan ilk araştırma ile karşılaştırılan sonuçlar, bugün 2013 BSA Global Bulut Bilişim Karnesi isimli raporla duyuruldu.  

BSA Türkiye Direktörü Semih Sağman, konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde ülkelerin iç hukuku küresel bulut pazarını derinden şekillendirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de gündeme gelen veri koruma yasası taslağının hızla yürürlüğe girerek bilişim hukukundaki iyileştirmeleri tetikleyeceğine olan inancımız tamdır. Bu alandaki düzenlemeler Türkiye’ninküresel bulut sektörünü geliştirmesine ivme kazandıracaktır.” 

Çalışmanın önemli bulguları şöyle:

 • Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler güncellenmiştir, ancak yasal takip sürecinin geliştirilmesi gerekiyor.

 • Türkiye, Avrupa ve uluslararası topluluklarla bütünleşme yolunda önemli adımlar atmıştır; ancak kamu satın alma kuralları uluslararası standartlarla henüz tümüyle uyumlu değil.

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2020 yılına kadar ülkedeki konutların yüzde 95’ine geniş bant erişimi sağlamaya yönelik kapsamlı bir plan ortaya koydu.

 • Altyapı yatırımlarında 2013 Karnesine yansıyan önemli ilerlemeler kaydeden Türkiye, regülasyonlarla ilgili değişikliklerin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı sıralamada 1 basamak gerileyerek 18. sıraya yerleşti.


2013 BSA Global Bilişim Karnesi’nde en hızlı ilerleme kaydeden ülke, kurumlarda inovasyonu teşvik eden yeni bir veri gizliliği yasasını yürürlüğe koyarak sıralamada beş basamak birden yükselen ve böylece 5. sıraya yerleşen Singapur oldu. BSA raporuna göre, Japonya dijital ticareti destekleyen kapsamlı yasalarıyla global sıralamada başı çekiyor. İkinciliğe Avustralya ve üçüncülüğe ise Amerika Birleşik Devletleri yerleşiyor. Üçüncülükte yerini ABD’ye bırakan Almanya bu yıl dördüncü sırada yer alıyor.

Araştırma bulguları, global BT pazarında en büyük paya sahip bazı ülkelerin bulut bilişime yönelik yasal düzenlemeler açısından son yılda önemli bir ilerleme kaydedemediğini ortaya koyuyor. Özellikle Avrupa Birliği üyesi altı ülkenin sıralamada geriye düştüğü; Kore, Endonezya ve Vietnam gibi bazı ülkelerin ise sektöre zarar veren düzenlemeler nedeniyle global bulut pazarına entegre olamadığı görülüyor.

BSA Başkan ve CEO’su Robert Holleyman 2013 BSA Global Bulut Bilişim Karnesi’yle ilgili açıklamasında şu noktaları vurguladı: “Bulut bilişim pazarına yönelik yasal düzenlemelerde tutarlı bir ilerleme sağlanamadığını görüyoruz. İç hukuk açısından birbiriyle tam olarak uyumlu olmayan gizlilik ve siber güvenlik yasaları, verinin ülke sınırları arasında serbest akışını zorlaştırıyor ve birçok ülke kendi kapalı bulut ortamını oluşturmaya çalışıyor. Bu da ulusal ekonomilerin global ölçekte yarar sağlamasını güçleştiriyor.”

BSA, ülkelerin bulut bilişimden maksimum fayda sağlaması için bu çalışmada ele alınan yedi kategoride özel bir yol haritası öneriyor. Bu noktada veri gizliliği, siber güvenlik, siber suçlar, fikri mülkiyet, teknoloji uyumluluğu ve yasal uyumluluk, serbest ticaret ve ICT altyapısıyla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor.

BSA, karar mekanizmaları tarafından aşağıdaki adımların atılmasının gerekli olduğuna inanıyor:

 1. Gizliliğin korunması: Kullanıcılara kendilerine ait bilgilerin gizliliğine dikkat edileceğine dair güvence verilmeli ve hizmet sağlayıcılar veriyi buluta serbestçe taşıyabilmeli.

 2. Güvenliğin korunması: Etkili risk yönetimi için son teknoloji ürünü güvenlik çözümleri esnek bir yaklaşımla uygulanmalı.

 3. Siber suçlarla mücadele: Yasal otoriteler ile bulut sağlayıcıların veriye izinsiz erişimle en etkili şekilde mücadele edebilmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalı.

 4. Fikri mülkiyetin korunması: Bulut bilişimdeki inovasyonları korumaya yönelik yasal düzenlemeler yürürlüğe girmeli ve bu regülasyonların uygulanabilmesi için yasal takip yapılmalı.

 5. Veri taşınabilirliği ve yasal uyumluluk: Hükümetler özel sektörle birlikte çalışarak veri akışını kolaylaştıran standartlar geliştirmeli ve yasal düzenlemelerdeki uyumsuzlukları gidermeli.

 6. Serbest ticaretin teşvik edilmesi: Belirli ürünlerin veya hizmet sağlayıcıların avantaj kazanmasına yol açabilecek yasal engeller kaldırılmalı.

 7. BT altyapısının geliştirilmesi: Geniş bant altyapısı yatırımlarını artırmaya ve bütün kullanıcıların geniş bant internete erişimini kolaylaştırmaya yönelik teşvikler sağlanmalı.  


24 ülkenin sonuçlarına, Türkiye hakkındaki ayrıntılı bulgulara ve BSA'nın politika planına şu adresten erişilebilir: www.bsa.org/cloudscorecard

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics