Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:17

Türkiye ciddi bir ivme yakaladı

Son 20 yılda, bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik olarak sürekli gelişen iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek suretiyle özellikle ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini görüyoruz.

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan

Hızlı adaptasyon ile Türkiye son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne olan ilgisini ve uygulamaları artırmıştır. Gerek özel sektör gerekse Devlet kurumlarında yapılan projelere bakıldığında özellikle son 10 yılda Türkiye’nin ciddi bir ivme yakalamış olduğunu görmekteyiz.

Hızlı internetin ve mobil cihazların (akıllı telefonlar, elektronik kitaplar, tablet bilgisayarlar vb.) yaygınlaşmasıyla iş yapış şeklimizden, kişisel yaşantımıza, günlük yaşantımızdaki alışkanlıklarımıza kadar bir süredir değişim yaşamaktayız. Daha dijital bir yaşama doğru ilerliyoruz.

Her geçen gün daha çok bilgi, belge, medya ve içerik internet üzerinde bulut ortamlarına taşınıyor. Dolayısıyla, bilişim günlük yaşantımızda önceden ulaşmamızın zor olduğu ya da yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren bilgi ve teknolojilere internet üzerinden ve hatta mobil cihazlarımız aracılığıyla istediğimiz zaman, istediğimiz yerde kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Bu da gerek kişisel yaşantımızda gerekse çalıştığımız kurumda işlerimizi coğrafi konum ve zamandan bağımsız olarak, en az maliyetle yürütmemizi sağlar bir hale getiriyor.

Büyük veri, analitik, bulut bilişim, IoT, SaaS, PaaS, IaaS ve tasarlanmış sistemler ile BT konsolidasyonu öncelikli konular olarak karşımıza çıkıyor.

BThaber bu muazzam ve hızlı gelişimde sektörü bilgilendirmek, değişimleri yakından takip ederek paylaşmak adına vazgeçilmez bir kaynak olmuştur. Gerek yayın hızı, gerekse içeriği ve üstlendiği misyondan ötürü sektör adına teşekkürlerimizi sunarım.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics