Bilişim Dünyası 25 MART 2013 / 08:11

Uçtan uca güvenlik, ‘yerel başarı hikayesi’ yarattı

Securitas Türkiye’nin SMART yazılımı, her sektörde ve her ölçekte şirkete risk farkındalığı aşılıyor. Securitas Avrupa da SMART’ı yakından izliyor.

Güvenlik konusunda gelişen ihtiyaçlar, farklı teknolojik çözümleri ve sektörel uygulama ve yapıları beraberinde getiriyor. Bunun bir örneği olan SMART, Securitas’ın teknolojik araçlarından biri. 1934 yılında İsveç’te kurulan, 50’nin üstünde ülkede faaliyet gösteren, 2006 yılından beri de Securitas Türkiye ile pazarda yer alındığını söyleyen Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, SMART’ın Securitas Türkiye tarafından üretilmiş, güvenlik sektöründe kullanılan kapsamlı bir yazılım olduğunu söyledi. Gelişmiş yapısı ve kapsamıyla SMART’ın uçtan uca güvenlik süreci yönettiğine işaret eden Kösereisoğlu, Securitas SMART’ın tamamen Securitas Türkiye tarafından geliştirilen ve hizmetin getirdiği ihtiyaçlarla sürekli şekillenmeye devam eden bir sistem olduğunu söyledi.

Önceliği ‘risk analizi’ alıyor
SMART, Kösereisoğlu’nun tanımıyla “Güvenlik hizmeti içerisinde önemli yeri olan raporlama, görev yönetimi ve kalite kontrol konularını odağına alıp, hem hizmet alan kuruluşların, hem de hizmeti veren Securitas’ın risklerini en aza indirmeyi hedefleyen” bir araç. Bu yapıda Securitas uzmanları, hizmet verilmeye yeni başlanan müşterilerin yerleşkelerinde risk analizleri yapıyor ve olası riskleri engellemek için yapılması gerekenler karşılıklı olarak ele alınıyor. Risk analizi veya sonrasındaki saha çalışmaları sırasında yerleşkede bir risk tespit edildiğinde SMART üzerinden raporlanıyor. “Risklerin belirlenmesi sonrası çözümlerin ortaya konulması aşamasında SMART, Securitas’ın çözümlerini tamamlayıcı bir rol üstleniyor” diyor Kösereisoğlu. “Yerleşkede olması gerekenden alçak bir duvar veya yanmayan bir aydınlatma varsa, SMART hem bunun raporlanmasını hem de görev yönetimi modülü sayesinde bu riski kontrol altında tutmak için oraya gidilmesini sağlıyor.”
Securitas sunucuları, sahada güvenlik görevlilerinin kullandığı el terminallerine operasyonu yöneten şube müdürlüklerinin hazırladığı görevleri belirli bir plan çerçevesinde veya gerek görüldüğünde rastgele zamanlarda gönderiyor. Güvenlik görevlileri, bu görevlerin yerinde yapıldığını teyit etmek için fotoğraflar çekiyor veya barkod okutuyor. Bu görevlerin zamanında yapılmasına ek olarak, sonuçlar da sürekli hem e-postalar ve ilgili raporlar vasıtasıyla şube müdürlüklerince, hem de buna özel hazırlanmış “Hizmet İzleme Sistemi” ile 7 gün 24 saat Securitas Alarm İzleme Merkezi tarafından takip ediliyor.
“Securitas güvenlik görevlisi, elindeki el terminalinin verdiği anlık fotoğraflı raporlama gücüyle aslında diğer birimlerin de daha verimli çalışmasını sağlıyor” diyen Kösereisoğlu, şöyle devam ediyor:
“Kalite kontrol ve hizmetin iyileştirilmesinde denetim faaliyetlerini yürüten personellerimiz, hizmeti denetlemek için müşterilerimizin yerleşkelerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor. Denetim faaliyetlerinin planlandığı şekilde yürütülüp yürütülmediğini yine SMART takip ediyor. Bu denetimlerde ilgili kontrol formları SMART BlackBerry yazılımıyla doldurularak anında hem kurumsal hafızamıza yerleşiyor hem de müşteriye e-posta ile raporlanıyor.”

Sürekli kontrol ve etkin raporlama
Konu güvenlik olduğunda tüm ihtiyaçlar aslında risklerle bağlantılı. Kösereisoğlu’nun da dikkat çektiği üzere tüm sektörlerde ortak riskler olduğu gibi, belirli sektörel riskler de söz konusu olabiliyor. Securitas’ın hizmetlerini bu risklere bağlı olarak şekillendirdiği üzerinde duran Kösereisoğlu, SMART üzerinde tüm görev planlamaları, tüm raporlamalar, tüm denetim-kalite kontrol formlarının sektörlere ve öncelikli risklerine göre özelleştiğini hatırlattı. Tüm sistem müşteri ve ihtiyaçlara göre özelleşebilir ve dinamik şekilde tasarlandığı için, hizmetin kurgusu hazır olduğunda sistemin buna ayak uydurması da hızlı oluyor.

Türkiye’nin yazılımına Avrupa’dan yoğun ilgi

Securitas Avrupa’dan da yazılıma yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Kösereisoğlu, bununla birlikte sistemin büyük bir kısmı kendi ERP sistemleriyle bütünleşik olarak hazırlandığı için diğer ülkelerde henüz bir bütünleştirme gerçekleştirmediklerini vurguladı. Bu konuyu Securitas Global ile yaptıkları dönem toplantılarında da gündeme getirdiklerini hatırlatan Kösereisoğlu’nun işaret ettiği üzere yazılım, daha doğrusu sistem tamamen Securitas’a ve müşterilerine özel. Kösereisoğlu, 2013 yılı planları hakkında da şunları söyledi:
“Sahadaki güvenlik görevlimizle daha fazla haberleşme ve etkileşimi hedef olarak belirledik. Yılın şu ana kadarki kısmında sahadaki el terminallerimize eğitimler, sınavlar yolladığımız bir modülü ve sahayla şubelerin mesajlaşmasını sağlayan modülümüzü hayata geçirdik. Güvenlik görevlilerimizin kendileriyle ilgili her tür bilgiye ulaşabileceği, hem eğitimi hem de etkili iletişim ve bilgi paylaşımını bünyesinde barındıran, bir anlamda ‘sosyal medya’ özelliği de taşıyan bir güvenlik görevlisi portalı üzerinde çalışıyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:914
YORUMLAR
hasan öztürk 25 MART 2013 / 14:32 0 0
Bence harika bir uygulama güvnelik sektöründe benzer örneklerin artmasını diliyoruz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics