Bilişim Dünyası 29 KASIM 2015 / 17:20

Uydu tabanlı uçuş sistemleri öne çıkıyor

Havacılık sektöründe teknolojik gelişmeler ışığında, uydu tabanlı seyrüsefer ve düzeltme sistemlerinin, geleneksel seyrüsefer destek cihazlarının yerini alacağı, dünyada havacılık otoritelerinin belirlediği yol haritaları doğrultusunda kritik teknoloji alanları olarak yaygınlaşacağı üzerinde duruluyor. STM’nin yayınladığı “Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Teknoloji ve Pazar Değerlendirme Raporu”nda uydu tabanlı sistemlerin uçuş emniyetinin artırdığı, yakıt tüketimini azalttığı, bakım ve idame masraflarını düşürdüğü belirtiliyor. Bu sistemlerle hava trafik verimliliğinin artacağı ve tüm hava şartlarında kesintisiz hizmet sunulacağı da raporda dikkat çekilen bir unsur. Uydu Tabanlı Yaklaşma ve İniş Sistemleri’nin geniş kapsama alanı, düşük bakım ve idame maliyetleri, tüm pistlere ve tüm hava araçlarına hizmet edebilmesinin altı çizilen raporda, bu sistemlerin çevresel kısıtlardan etkilenmediğine de işaret edildi. 
 
Fırsatlar değerlendirilecek
Havacılık uygulamalarında kullanımı ve pazar paylarının giderek arttığı vurgulanan uydu tabanlı sistemlerde küresel uydu tabanlı seyrüsefer sistemleri (GNSS) pazarına yönelik 2012-2021 arasında yıllık ortalama yüzde 11 büyüme öngörülüyor. Tüm dünyada GNSS uygulamalarına yönelik pazarın 2012 yılında 65 milyar avrodan, 2021 yılında 134 milyar avroya çıkması öngörülürken, raporda Türkiye pazarı özelinde şu beklenti dile getirildi:
“Ülkemizdeki sanayii altyapısı ve akademik bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ile geliştirilecek milli sistem(ler) ile ülkemizin hem kullanıcı hem de üretici tarafında potansiyel paydaş konumunda olduğu ve gerçekleştirilecek orta ve uzun vadeli planlamalar ile fırsatların değerlendirilebileceği öngörülmekte.”
 
ETİKETLER : 1048

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics