Bilişim Dünyası 13 ARALIK 2016 / 10:00

Vatandaşın beklentileri: Ulaşım, trafik ve otopark

Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı Şehir Yol Haritası” açıklandı. Akıllı şehirler ile yıllık 30 milyar TL kazanç sağlanacak.
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu” Bursa’da açıklandı. 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan raporda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel uygulanması ile akıllı şehirlerin Türkiye’nin GSMH’sına yılda yaklaşık 30 milyar TL katkıda bulunması öngörülüyor. Rapora göre, vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi de yüzde 78,9 ile ulaşım, yüzde 73,7 ile trafik ve yüzde 52,6 ile otopark sorunu. Raporla www.sehirsizin.com adresi üzerinden bir online platform da sunulacak, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli takip edilecek, vatandaşlar da yaşadıkları şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, fikir ve önerilerini paylaşabilecek. 
 
 
Akıllı şehirleşme olmadan olmaz
 
Şehirlerin yeni teknolojilerle sistemlerini, operasyonlarını ve hizmet sunumlarını dönüştürmek zorunda olduğunu belirten Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şunları söyledi:
“Akıllı dijital teknolojiler, şehirlerde sürdürülebilir yaşamın anahtarı. Bu teknolojiler, belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli gerçekleşmesini sağlıyor. Yerel yönetimler olarak, akıllı şehirleşmeye yönelmek durumundayız. Yaklaşık 3 milyon nüfusla Bursa, akıllı şehircilik alanında Türkiye’nin öncü illeri arasında. Akıllı şehirleşme alanında en önemli iş ortaklarımızdan Vodafone ile hayata geçirdiğimiz Sevgi Çipi, Akıllı Bas Konuş, Hafriyat Takip ve Araç Takip çözümlerini uyguluyoruz. Planlanan projelerimizin de önemli bir bölümünü, başta Vodafone olmak üzere, bu konuda uzman kuruluşlarla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, Vodafone’un açıkladığı Akıllı Şehir Yol Haritası’nı destekliyor, raporun, Türkiye’de akıllı şehirleşmenin yaygınlaşmasında önemli rolü olacağını düşünüyoruz.”
 
Belediyeler dijitalleşmek zorunda
 
Akıllı şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:
“Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere hayata geçirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi’ni kamu kurumları ve belediyeler için de uyarladık. Yarına Hazır Şehirler için geliştirdiğimiz Dijitalleşme Endeksi ile belediyelere yol göstermeyi ve onları yarına hazır şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. 26 büyükşehir belediyesiyle hayata geçirdiğimiz ‘Akıllı Şehir Endeksi’ ile büyükşehir belediyesi ortalama skorunu yüzde 55 olarak tespit ettik. Bu sonuç, yüzde 53 olan Türkiye İşletmeler Skoru’nun 2 puan üzerinde olsa da, bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’ belediyelerimizin akıllı şehirleşme sürecini hızlandırmaya, bunun için onlara bir yol haritası sunmaya ve bu yol haritasını onlarla birlikte hayata geçirmemize olanak sağlayacak. Yol haritasına raporla başladık. Bir sonraki aşamada, bu yol haritasını vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillendireceğiz ve vatandaşı odak noktası yapmayı planladığımız online platformla tamamlayacağız.”
 
Kapsayıcı bir vizyon olmalı
 
Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Vekili Bülent Gönç, şöyle konuştu:
“Akıllı şehir derken, sınırlı kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, bu yatırımlarla tasarruf eden, bu tasarrufla sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükselten, doğada karbon ayak izini azaltan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı ve tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapan şehir kastediliyor. Amaç; şehirlerimizin yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını daha çok çeken, kültür ve turizm açısından daha cazip, yerel yönetim hizmetlerini daha akılcı ve verimli sunan bir konuma kavuşmasını sağlamaya yönelik önlemleri almak. Böylesine önemli bir konuda ortak çabayla oluşturulan bu rapordan, akıllı şehir konusuyla ilgilenen herkesin yararlanmasını umuyoruz.”
Kentlerin akıllı şehir dönüşüm yolculuğunda kapsayıcı bir vizyona sahip olunması gerektiğini belirten Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu ise şunları söyledi:
“Akıllı şehirler münferit teknolojik çözümlerden ziyade bütünsel bakış açısı gerektiriyor. Akıllı şehir dönüşümünde başarılı olmak için net vizyon, kamu-özel sektör işbirliği, entegre organizasyon, etkin akıllı şehir platformu, vatandaş katılımı, destekleyici teknoloji, risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, proje yaygınlaştırma becerisi ve destekleyici yasal çerçeve gerek. Şehre özel vizyon, hedef ve stratejinin belirlenmesi; önceliklerin tanımlanması, alt hedeflerin belirlenmesi, projelerin tanımlanması, finansman modelinin belirlenmesi, değer zinciri analizi, paydaş haritasının belirlenmesi, hukuki boyutların incelenmesi, iyi uygulamaların analizi, teknoloji platform modeli, proje yönetim ofisi ve yol haritası, iletişim planının oluşturulması gerek.”
 
Vatandaşların beklentileri…
 
 • Belediyelerin %74'ünde farklı birimlerden personelin katılımıyla akıllı şehir ekipleri bulunuyor.
 • Şehir sakinleriyle ilişkilere önem veren belediyeler, %89'luk bir oranla, görüş, öneri ve şikâyetlerini ileten kişilere mutlaka geri dönüş yapıyor.
 • Vatandaş görüş ve önerilerinin iletildiği kanallar içinde web sitesi (%94,74) en yaygın uygulama olurken, onu çağrı merkezi (%89,47) takip ediyor.
 • Akıllı şehir çözümleri %94'lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor, onu %42 ile su hizmetleri takip ediyor.
 • Vatandaş ve paydaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ulaşım (%78,9) olurken, onu trafik (%73,7) ve otopark (%52,6) sorunu izliyor.
 • Başarılı olarak değerlendirilen akıllı şehir uygulamaları arasında akıllı durak, akıllı otobüs, akıllı trafik ışıkları ve sinyalizasyon, akıllı kavşaklar gibi ulaşımı doğrudan ilgilendiren uygulamalar ön plana çıkıyor.
 • 2016'da 17 milyar ABD Doları olan akıllı ulaşım pazarının önümüzdeki 5 yılda 25 milyar ABD Doları’na ulaşması bekleniyor.
 • 2015'te dronlardan elde edilen toplam endüstri gelirinin 200 ile 400 milyon ABD Doları olması bekleniyor.
 • Dünya mikro şebeke pazarının 2014-2020 arasında %21 büyümesi bekleniyor.
 • Dünyada sızıntı kaynaklı şebeke suyundan kayıp oranının %50 civarında olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılında şebeke suyuna olan talebin arzı %40 geçeceği öngörülüyor.
 • Şehirlerde üretilen atığın ancak %2'si düzgün olarak arıtılıyor.
 • Her 100 yılda bir olan büyük seller artık her 10-20 yılda bir, hatta daha kısa aralıklarla meydana geliyor.
 • Yıllık %48 oranında büyüme gösteren sağlık verisi dünya genelinde en hızlı büyüyen veri segmentleri arasında yer alıyor.
 • Akıllı bina ve yaşam teması, 2014 yılında 147 milyar dolarlık bir iş hacmine sahipken, bu rakamın 2020 yılında 220 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
 • Veri Arşivi ve Analizi Yoluyla Önceden Suç Tespiti sayesinde hırsızlık oranlarında %19 düşüş sağlanabiliyor.
 • Akıllı park sistemiyle, 200.000 insanın yaşadığı bir Avrupa şehrinde, park yeri bulma zamanı %50 azaltılarak hem yaşam kalitesine katkıda bulunulabiliyor, hem de yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Park gelirleri artarken, personel giderleri %5-10 arası düşürülebiliyor.
 • Akıllı katı katık toplama sistemleriyle çöp toplama maliyetlerinde %43'e kadar azalma yaşanabiliyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics