Bilişim Dünyası 15 NİSAN 2012 / 14:35

Veri çeşitleniyor, büyük veri imdada yetişiyor

Veri miktarını artırarak çeşitlendiren en önemli etkenlerin başında M2M, web 2.0 ile etkileşimli iletişim modelinin yerleşmesi ve fiziksel dünyada yaptığımız hemen her hareketin sayısal ortamlara aktarılmaya başlaması geliyor. Verilerin toplanarak anlamlandırılması, şirketlerin pozisyon almalarını sağlayacak yapıya kavuşturulması büyük veri kavramının temelini oluşturuyor.

Ülkemizde ve dünyada BT sektörünün en sıcak konusu “Büyük Veri”, toplanan tüm verilerin anlamlı hale getirilmesini konu alıyor. Bizler de dünya ve ülkemizde bu kavramın geldiği ve geleceği noktayı ele alıyoruz.

İnterpromedya Yayın Grubu tarafından düzenlenen ve BT sektörünün önemli isimlerinin bir araya geldiği ‘Türkiye’den Bölgeyi Yönetenler’ toplantılarının üçüncüsünde “Büyük Veri” konusu ele alındı.
Büyük veri belki de şu anda BT sektörü için en sıcak konuların başında geliyor. 2011’de 1.8 zetabayt veri üretildi ve her iki yılda bir bu verilerin iki katına çıkması bekleniyor. Bu da 2020’de bugünküne oranla 50 kat daha fazla verinin olmasını ifade ediyor. Bu verilerin anlamsız yığınlardan kullanılabilir hale getirilmesi için büyük veri kavramı önem taşıyor.
Büyük verinin piyasa hacmi şu anda 5 milyar dolar civarında. 2017’de 50 milyar dolara yükselmesi beklenen pazarda, yıllık yüzde 58 büyüme bekleniyor. Bu önemli pazarda yer almak için dev şirketler şimdiden birçok satın alma gerçekleştirerek milyarlarca dolar harcıyor.
Bizler de toplantıda ülkemizde ve dünyadaki büyük veri pazarının durumu, sağlık, genetik bilimi, sosyal medya ve yayıncılık sektörü nedeniyle artan veri miktarını, kavramın hangi yönde seyrettiğini sektör şirketlerinin de katılımıyla masaya yatırdık.
Lutfi YunusogluBüyük verinin farkında olmadan üzerimize gelen bir problem olarak karşımıza çıktığını dile getiren NetApp Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu, “Müşteriler veri arttıkça aradıkları dosyayı bulmada, performans ve güvenlik sağlanmasından endişe duyuyor” dedi.  Her geçen gün artan veri dolayısıyla talepleri kaşılamanın zorlaştığını aktaran Yunusoğlu, “Artan ihtiyaçlar karşısında maliyetlerin düşürülmesi talebi oluşuyor” şeklinde konuştu.
İşte bu noktada büyük veri kavramının ortaya çıktığının altını çizen Yunusoğlu, kavramla birlikte üç başlığın öne çıktığını vurguladı: Analitik, bant genişliği, içerik. Yunusoğlu, bu üç başlığın çözülmek için bekleyen ve büyük veri piyasasının büyüdüğü alanlar olduğunu belirtti.

“Yangın hortumundan su içmeye benziyor”
Oracle’ın yaklaşık 7.5 milyar dolara Sun’ı satın almasının ardından şirketin çehresinin oldukça değiştiği görüldü. Bununla kalmayan Oracle, bulut tabanlı yazılım şirketleri RightNow’u 1.5 milyar dolara, Taleo’yu da 1.9 milyar dolara satın aldı. Böylece şirket, yazılım piyasasındaki varlığı oldukça geliştirdi.

Ali Rza KuyucuBüyük veri kavramının aslında daha önceden de var olduğunu dile getiren Oracle CIS, Güney Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi BI Satış Direktörü Ali Rıza Kuyucu, değişen noktanın ise verinin çeşitliliği olduğunu vurguladı. Kuyucu, “Özellikle sosyal ağlar, etkileşimli internetin gelişimiyle tüketicilerin veri üretimini hızlandırması şu anda bahsi geçen büyük veri kavramını farklılaştırıyor. Özellikle operatörlerin elindeki veriler oldukça çeşitli ve bu bilgilerin harmanlanarak anlamlandırılması isteniyor” dedi. Kuyucu, operatörlerin kullanıcının kişisel bilgileri, sosyal medya hareketleri ve konumlarını bir araya getirerek kampanyalar sunduğunu hatırlattı.
Yurtdışında da sıkça kullanılan “yangın hortumundan su içmek” ifadesini kullanan Kuyucu, çok fazla veri olduğunu ancak bunları anlamlandırmanın zor olduğunun altını çizdi. Ayrıca Kuyucu, ortada bulunan verinin ne kadarının anlamlı olduğunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Milyarlarca tehdit için günlük 1.8 terabayt veri analizi yapılıyor
Ercan Aydin_2Hızla artan zararlı yazılımlar nedeniyle artık kullanıcı cihazında engelleme yapmanın mümkün olmadığını belirten Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Ercan Aydın, henüz saldırılar gerçekleşmeden engelleme yapılması gerektiğini söyledi. Şirketlerinin her gün 100 milyon kullanıcıdan 1.8 terabaytlık veri alarak analiz gerçekleştirdilerini aktaran Aydın, milyarlarca tehdidin ortadan kaldırılması için bin kişilik bir ekibin çalıştığını, kendilerinin de büyük veri kavramını yaşadıkları bilgisini verdi.
Bunca veri yığını arasında veri güvenliğinin öne çıktığını ve veri merkezlerinin açık hedef haline dönüştüğünü vurgulayan Aydın, bulut bilişim kavramıyla hemen her cihazda verilerin görülebilmeye başladığını hatırlattı. Böylece senkronizasyon ihtiyacının da hızla arttığının altını çizen Aydın, güvenlik ihtiyacının bu noktalara taşındığını aktardı.

Burak SadicBüyük verideki patlama M2M ile gelecek
“Büyük veri konusunda istihbarat tarafında önemli yatırımlar bulunurken sağlık sektörüne de önemli bir eğilim görülüyor” diyerek sözlerine başlayan Symantec Bölge Teknoloji Müdürü Burak Sadıç, önümüzdeki dönemde genetik bilimcilerin büyük veri sağlayıcılarının en büyük müşterisi haline dönüşeceğini dile getirdi.
RTÜK kararları nedeniyle ülkemizdeki televizyon kanallarının son bir yıllık yayınlarını saklama zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Sadıç, “Büyük verideki en önemli patlama M2M’in hayatımıza girmesiyle yaşanacak. Diğer elektronik eşyalar ve hatta üzerimizdeki kıyafet bile iletişim halinde veri ortaya çıkarmaya başladığında veri yığınları artacaktır” öngörüsünde bulundu.

Hizmet olarak platform önceliğimiz oldu
2015’te veri merkezi trafiğinin yüzde 76’sı, depolama ve sanal makineler arasında doğrulama gibi işlemlerle bizzat veri merkezinin kendisi tarafından üretilecek. Bu doğrultuda sanallaştırma çözümlerinin de önemi hızla artıyor.
Yakup BorekciogluŞirket olarak büyük veriye birçok açıdan baktıklarını aktaran VMware Türkiye Satış Müdürü Yakup Börekcioğlu, öncelikle verilerin kullandığı uygulamaların yani hizmet olarak platform yazılımları üretmeye odaklandıklarını ifade etti. Müşteri ve genel büyük verinin konuşabilmesi ve anlamlandırılması gerektiğinin altını çizen Börekcioğlu, VMware’in de sadece bir sanallaştırma şirketi olmaktan çıkıp, tamamen çözüm geliştirmeye odaklandığını belirtti.

Ekosistem içinde çözüm üreten yaklaşıma ihtiyaç duyuluyor
2010’da yıllık 1.1 zetabayt olan veri merkezi trafiğinin dört kattan fazla artarak 2015’te yıllık 4.8 zetabayta ulaşacağı ve yüzde 34’lük yıllık birleşik büyüme oranı sergileyeceği tahmin ediliyor.
Aytug SayinVeri merkezlerini bir şehrin daha ufak bir modeli olarak düşündüğünülde  Cisco Veri Merkezi ve Sanallaştırma İş Geliştirme Yöneticisi Aytuğ Sayın, yeni dünyanın birçok bileşenden oluştuğunu aktardı. Sayın, şirket olarak birçok  iş ortakları bulunduğunu ve özellikle büyük veri konusunda ekosistem içinde çözüm üreten bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğundan bahsetti.

Yapılandırılmamış veri öne çıkıyor
HP geçtiğimiz yıl, birden bire büyük verinin en önemli oyuncularından birine dönüştü. Zira şirket yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım sonucu yapılandırılmamış veri analiz motoru Autonomy’yi satın aldı. Bunun yanında analitik veritabanı yönetim yazılımı üreten Vertica da şirket bünyesine katıldı.
Fatma Gultekin MidikHP’nin vizyonunu bilgi yönetimine çevirdiği aktaran HP Yazılım Satış Yöneticisi Fatma Gültekin Mıdık, son dönemde tüm şirketlerin yapılandırılmamış veriler konusunda oldukça ilgili olduğunu belirtti. Son kullanıcı olarak yapılandırılmamış veriyi sürekli artırdığımızı dile getiren Gültekin, “Verinin alınıp, anlaşılır hale getirilerek, kişiye özel pazarlama aktivitelerinde kullanılması fikri şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Verinin çeşitliliği büyük veri ihtiyacını doğuruyor
Türkiye’de özellikle yazılım alanında piyasa verilerine ulaşmak gerçekten çok zor. Büyük veri de bu piyasanın bir parçasını oluşturuyor. Henüz kamunun yeterince ilgisini çekemeyen bu sektörün küresel hacminin 50 milyar dolara kadar genişleyeceğini öngörülerden okuyabilsek de ne kadarının ülkemizde gerçekleşeceği bilinmiyor.
Yine de gayri safi milli hasılaya oranla ülkemizde yazılım harcamaları oldukça düşük. Her şeyden önce bu oranın artması gerekiyor.

“Türkiye’de ‘büyük veri’ sorunu bulunmuyor”
Dell şirketi kurucusu Michael Dell’in şirketin rotasını sadece bir bilgisayar üreticisi olmaktan uçtan uça çözümler sunan bir BT çözümleri şirketine doğru yönlendirdi. Şirket geçtiğimiz iki yıl içerisinde tam 16 satın alma yaparak yazılım alanına verdiği önemi gösterdi. Nisan ayında şirket 4 günde 3 yazılım şirketi satın aldı.
Sukru ErgurKonuşmasının hemen başında ülkemizdeki büyük veri konusunu irdeleyen Dell İş Geliştirme Müdürü Şükrü Ergür, “Öncelikle ABD ile karşılaştırıldığında ülkemizde büyük veri sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bu teknolojilerin oldukça faydası olmasına rağmen her sektörün henüz buna ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.
Medya sektöründeki verinin şu anda büyük veri olarak dikkat çektiğini aktaran Ergür, “Video arşivleri, uydudan alınan meteoroloji ya da sismik verilerin sürekli yaratılmasıyla yapılandırılmamış veri artıyor” örneğini verdi.

Toplantıdan çıkan sonuçlar şu şekilde:
“ Piyasada yazılım envanterinin yeterince bilinebilmesi için veri toplanması gerekiyor.
“ Yazılım sektörünün anlaşılması gerekiyor. Müşteriler fiziksel olarak bir ürün aldığında memnun olurken, yazılımla aynı memnuniyet sağlanamıyor. Bu da en başka önyargılı bir bakış açısı oluşturuyor.
“ Yazılım sağlayıcılarının birbirlerini engellemeden yollarına devam etmesine ihtiyaç duyuluyor. Düşük talep düzeyinde fiyat rekabeti sektörün büyümesinin önüne geçiyor.
“ Türkiye’de büyük veri ihtiyacının en çok duyulduğu sektörlerin telekomünikasyon, bankacılık ve kamu olduğu görüldü.
“ Veri hacmi büyük olmasa da veri çeşitliliği artıyor. Bu nedenle yapılandırılmamış verinin işlenebilmesi için donanım ve yazılım kombinasyonu gerekiyor.
“ Kamunun öncü olarak vatandaşların bilgilerini değerlendirerek büyük veri çözümlerine yatırımda bulunabilir.
“ İçerik üretmek gerekiyor. Zira sadece Facebook üzerinde ürettiğimiz veri, sıradanlığın önüne geçmiyor. Oysa büyük veri sadece pazarlama amaçlı değil, her alanda gelişim için kullanılabilir.

Hadoop Nedir?

Büyük verinin en fazla kullanılan platformu şu anda Hadoop. Ülkemizde de elektronik ticaret alanında Hadoop kullanan şirketler bulunuyor. Peki nedir bu Hadoop?
Hadoop, büyük verinin işlenmesini sağlayacak yazılımların üzerinde çalışmasını sağlayan, bunu devasa donanımlar üzerinde dağıtabilen bir veri platformudur. Bu platform açık kaynak kodlu olduğu için hızla gelişiyor. Google, Yahoo ve Facebook gibi yeni nesil ve çok fazla veri analiz ihtiyacı duyan şirketler bu platformu kullanıyor.

Yapılandırılmamış veri nedir?

Satır ve sütun hesabı yapılmadan, şirketlerin kullanamayacağı tüm veriler aslında yapılandırılmamış veriyi oluşturuyor. Tüm videolar, Twitter mesajları, Facebook paylaşımları, kişilerin hareketleri, uydu verileri ya da aslında etrafımızda gördüğümüz ve bir şekilde algılanabilen her hareket bir veriyi oluşturuyor.
Bu verilerin bir araya getirilerek anlamlı hale getirilmesi ve şirketler tarafından kullanılabilir olması büyük veriyi oluşturuyor.
ETİKETLER : featured Sayı:867

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics