Bilişim Dünyası 05 EYLÜL 2011 / 01:50

Veri depolamada bütünleşik çözüm

23 Eylül’de Türkiye tanıtımı yapılan P10000 3PAR Depolama Sistemleri çözümü, HP’nin bu alanda konumunu güçlendiriyor.

Veri depolama ve sanallaştırmanın öne çıktığı bütünleşik çözümlerin artan popülaritesi, bu konuda farklı uygulamaları beraberinde getiriyor. HP Türkiye Depolama Çözümleri Ülke Müdürü Selçuk Öznal’a göre, artan veriler ışığında veri depolama bir ihtiyaç. Gelinen noktada BT ihtiyaçları ‘genel iş ihtiyaçları’ halini alınca, hız daha da önem kazanıyor. Satın almalarını, geliştirilen ürün ve çözümleri hep bu vizyonla yaptıklarını belirten Öznal, bu yolda en son hamlelerinin 23 Eylül’de Türkiye tanıtımı yapılan yeni ve üst modelin, P10000 3PAR Depolama Sistemleri çözümü olduğunu söyledi. 3PAR çözümlerini, ‘gelecek tasarlanarak oluşturulmuş bir yapı’ olarak tanımlayan Öznal, özelliklerini şöyle sıraladı:
“Çoğu mimari otomatikleştirilmiştir. 3PAR ise otonomik yapıyor. Bütünüyle sanal bir cihaz, sanal mimari. Bu çözümle toplam sahip olma maliyetinin düşmesi, daha az enerji harcanması, daha az soğutma ihtiyacı olması, yani ‘yeşil BT’ yapısı, benzer ürünler ile bağlantıları çevrimiçi yapmak gibi özellikler bu depolama aracında olacak. Ama tüm bu özellikleriyle yeni nesil bir yapı ortaya çıkıyor.”

Kendini dengeleyen yapı
HP’nin 3PAR’ı satın almasının ardından, dünyanın dört bir yanında, doğal olarak Türkiye’de de başarılı projeler yapıldığını belirten Öznal, şimdi kurumsalda daha etkili bir üyesi olan P10000 3PAR Depolama Sistemleri’nin dünyaya tanıtıldığını söyledi.
Bu yeni cihazın özelliği; farklı yüklemelere göre kendini ayarlayabilmesi. Öznal’ın tabiriyle, içinde ‘kendini farklı veri akışlarına uyduran’ işlemciler var. Bu işlemciye gelen bilginin büyüklüğü diğerlerinden farklıysa, sistem terazi mantığıyla kendine uygun kanal yapısında bu veriyi işliyor. 3PAR ürünlerinin özellikle finans, telekomünikasyon, üretim, eğitim gibi sektörlerde tercih edildiğine dikkat çeken Öznal, “HP, 3PAR’ı satın aldıktan sonra, bunun üretimiyle ilgili kapsamlı hazırlıklar yaptı. Çünkü yoğun bir talep oldu” dedi. Yapının modüler olmasının önemli olduğunu, HP’nin de bu yapıya tümleşik altyapı açısından baktığını vurgulayan Öznal, bu teknolojinin yarattığı yeniliği şöyle anlattı: “Bizde de bu teknolojiyi bulut mimarinin depolama alanı olarak kullanmaya hazırlanan, geçiş aşamasında şirketler var. Büyük ölçekli şirketler bu teknolojiyi alıp, KOBİ’lere kullandırabilir. Bunu yapan dünyada çok sayıda şirket var. Çünkü bu çok özel tasarlanmış bir ürün.”
Bilişim kaynaklarına saldırılar, doğal afetler tümleşik yapıya ve sanallaştırmaya ilgiyi de artırıyor. 2001 yılında sanal depolama yapısını anlatırken zorlandıklarını, o zamanlarda herkesin kendi sistem odasına sahip olma hevesinde olduğunu hatırlayan Öznal, bugün ise durumun çok değiştiğini belirtti ve “Bu cihaz yeni nesil bir ürün ve yüklemelerle beraber gelişecek. Şirketin tüm departmanlarını memnun edecek. Çünkü kullanımı kolay, maliyeti düşük” dedi.
Öznal’a göre, bundan önce sadece ABD pazarında olan, HP’nin satın alması ile küresel bir çözüm haline gelen 3PAR, büyük ölçekli her sektörden şirketin ilgisini çekiyor ve HP’nin 2012 yılı önceliği halini alıyor. 3PAR’ı almak için HP’nin dünya devi şirketlerle yarıştığını da hatırlatan Öznal, “Birçok özelliği, bu yapının toplam sahip olma maliyetini ve geri dönüşünü etkiliyor. Bu da bu çözümü kullanan bir şirketin tüm departmanlarını memnun ediyor. Bölgede Türkiye çok önemli bir nokta. HP’nin ikinci çeyrek sonuçlarında 3PAR, 3 haneli büyüme sergiledi. Bu da potansiyeli ortaya koyuyor” diyerek sözlerini bitirdi.

Kamu da istiyor ama…

Öznal’a göre, Kamu İhale Kanunu (KİK) yapısı, kamuda bilişim verimliliğini etkileyen bir unsur. Öznal şunları söyledi:
“Bu ihale ile istediklerini değil, denkler arasından bir şeyleri alma yoluna gidiliyor. Bizim ürünümüz üst seviye olduğu için denk değil. Sonuçta kamu da yeni teknolojileri, fiyat performansı iyi, avantajlı çözümleri almak istiyor, ama alamıyor. İhaleye çıkmak gerekiyor. Ama bu çözümün yarışabileceği benzeri yok, ihaleye başkası giremiyor. Başka şirketlerin yanında da bunun özellikleri çok yüksek kalıyor. Bu sadece 3PAR için değil, genel olarak yaşanan bir sıkıntı. Emsal ürünlerin en ucuzunu almak durumundalar. Ama biz bu çözümlerimizle de kamuda olmak istiyor, rekabetçi bir duruş sergilemeye çaba gösteriyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:836