Bilişim Dünyası 21 EKİM 2017 / 17:39

Veri merkezi süreçleri daha da entegre ve akıllı

Hitachi Ltd.’nin iştiraki Hitachi Vantara, akılllı bir veri merkezinin nasıl olması gerektiği konusundaki vizyonunu, “Smart Data Center” çözümüyle ortaya koydu. Smart Data Center; altyapı yönetimi, öngörüsel analitik ve IoT alanındaki en son teknoloji ve yaklaşımları buluşturuyor. Hitachi Vantara, Smart Data Center’ı veri merkezlerindeki BT faaliyetlerini tüm yönleriyle optimize etmek, maliyetleri düşürmek, riskleri yönetmek ve değişimlere hızla ayak uydurabilmek için gerekenleri sunuyor. Smart Data Center yaklaşımı; kontrolü merkezi bir hale getirirken, tüm sistemlerdeki, veri merkezlerindeki ve bulutlardaki süreçleri otomatikleştirerek BT’yi daha çevik kılıyor. Gelişmiş özellikleri ile konfigürasyon gibi basit işlemlerin yanı sıra, veri merkezleri genelinde optimizasyon ve kendi kendini onarma gibi daha karmaşık işlemler için de BT altyapısının yönetimini merkezileştiriyor.
Smart Data Center; BT kaynaklarının konuşlandırılması ve yönetimsel görevlerin tamamlanması süreçlerini hızlandırırken, altyapı teknolojilerini değiştirme ve yenilerini eklemeyi kolaylaştırıyor. Veri merkezine işletimsel ve ticari açıdan, bütünsel ve dinamik bir bakış sağlayarak veri odaklı karar alma, risk yönetimi ve planlamaya yardımcı olan bu yapı, işletimsel verimliliği ve maliyet azaltımını en üst seviyeye çıkarıyor. İş birimleriyle BT’nin uyumu geliştirilirken, hizmet seviyelerinin istikrarı da sağlanıyor. Erken tanışma programı dahilinde erişilebilir olan Smart Data Center çözümü, bir veri merkezinden toplanan veriye, yerinde veya yerinde olmayacak şekilde ileri analitik ve entegre orkestrasyon uyguluyor.