Bilişim Dünyası 15 EKİM 2014 / 15:21

Veri merkezi yatırımında Türkiye farkı

Veri merkezi yatırımcılarından Zenium’un İngiltere ve Türkiye’de yaptığı araştırmaya göre, BT yöneticileri veri merkezlerini rekabetçi bulmadıkları gibi, geleceğin teknolojisine de sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu konudaki planlamalarda ise Türkiye’deki yönetim kurulları ve üst düzey yöneticiler, İngilizlerden çok daha bilinçli ve aktif.

Türkiye ve İngiltere’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 250’den fazla çalışana sahip şirketlerin kıdemli BT profesyonellerinin katıldığı ve “Modernleştirme Motivasyonu” olarak adlandırılan bu çalışmaya göre, BT profesyonellerinin yüzde 94’ü kurum içinde veri merkezi yapılandırılmasının teknolojik açıdan demode olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 5’i bu veri merkezlerinin teknolojik açıdan önde ve rekabetçi olduğu kanısında.

Rekabetçilikte yetersiz kalıyorlar

Uzmanlar, veri merkezlerinin sürekliliği konusunda da endişeli. Araştırmaya katılanların yüzde 10’u veri merkezlerinin sürekliliğinin sağlanması için komple bakıma ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Buna karşılık, veri merkezlerinde kullanılan teknolojinin güncel olmadığını iddia edenlerin oranı da yüzde 41 oranında. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 5’i, veri merkezlerini rekabetçi ve son teknolojiyle donatılmış olarak tanımlıyor.

Katılımcılar, bu nedenle düzenli denetimlerin önemine de değiniyor. Araştırmaya göre ideal veri merkezi denetimlerinin aylık olması gerektiğini düşünen şirketlerde kurum içi veri merkezlerinin en güncel teknolojiyle donatıldığı inancı daha yüksekken, ideal denetimlerin yıllık yapılması gerektiğini düşünen şirketlerde BT yöneticileri veri merkezlerinin güncelliğinden daha az emin. İdeal veri merkezi altyapı denetimlerinin aylık olması gerektiğini savunanların yüzde 87’si, kurum içi veri merkezlerinin belli bir dereceye kadar güncel olmadığını belirtirken, denetimlerin yıllık olması gerektiğini savunanlar arasında ne yazık ki bu oran çok daha düşük.

Yönetimin de farkındalığı önem taşıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 25’i üst düzey yöneticilerin, veri merkezlerinin modernize edilme sürecine aktif olarak katıldığını söylüyor. Bu rakam, üst düzey yöneticilerin gelecek planlarını şimdiden benimseme konusunda bir çeşit inkar içinde oldukları fikrini oluştururken, katılımcıların yüzde 60’ı üst düzey yöneticilerin veri merkezi modernizasyonu konusunda kısmen faal sayılabileceğini söylüyor.

Araştırmayla ilgili açıklama yapan Zenium Technology Partners CEO’su Franek Sodzawiczny; “Şirketler ne yazık ki veri merkezlerine yapılacak temel yatırımların ne kadar önemli olduğunu henüz tam olarak kavrayamadı” dedi ve şöyle devam etti:

“Konu sadece BT departmanlarının bütçesini artırmak değil. Sayısal dünyadaki operasyonların verimli ilerlemesi için doğru sistemlerin ve altyapıların kullanılmasını sağlamak da önemli. Geçen yıl Gartner tarafından gerçekleştirilen veri merkezi yatırımı araştırması da bizim çalışmamıza paralel sonuçlar sunuyor. Bizim araştırmamıza katılan profesyonellerin yüzde 94 ile tamamına yakınının veri merkezlerinin demode olduğunu belirtmesi, geleceğe sağlam adımlar atmak için modernizasyonun ilk öncelik olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda daha ikna edecek çok iş insanı olduğunu gösteriyor.”

Türkiye’de üst düzey yöneticiler daha bilinçli

Zenium’un araştırması, veri merkezi modernizasyonu konusunda İngiltere ve Türkiye’deki profesyonellerin bakış açısında nasıl farklılıklar olduğunu da gösteriyor. Araştırmaya göre, İngiltere’de katılımcı şirketlerin yüzde 80’i, yönetim kurulu seviyesindeki yöneticilerin veri merkezi modernizasyonu planı hazırlığında geri planda kaldığını söylerken; Türkiye katılımcıları arasında bu oran yüzde 64.

Türkiye’den araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 33’ü ise üst yönetimlerin bu konuda tamamen aktif olduklarını ve projeleri desteklediğini söylüyor. İngiltere’de bu oran sadece yüzde 17 civarında.

Araştırmanın Türkiye açısından bir diğer ilginç sonucu ise, İngiltere’de katılımcıların yüzde 16’sının yönetim kurulu üyelerinin, bir veri merkezi modernizasyon planı oluşturma sürecinde hiç yer almıyor olması. Türkiye’de bu oranın yüzde 7 civarında olması, yönetim kurulunun veri merkezi yatırımlarında daha bilinçli olduğunu gösteriyor.

 
ETİKETLER : zenium

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics