Bilişim Dünyası 30 TEMMUZ 2017 / 10:35

Verimlilik için yalın iş ve yalın teknoloji

Hangi sektörde olursa olsun tüm şirketlerin iş süreçlerinin temelinde bilişim teknolojileri yatıyor. Dolayısıyla da iş ve teknoloji artık birbirleriyle bütünleşmiş durumdalar. Rekabetin de bastırmasıyla birlikte, hızlı ve çevik olmak zorunda kalan şirketlerin imdadına “Yalın iş ve yalın teknoloji” kavramı yetişiyor. Şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını yalın teknoloji odaklı yaklaşımlar sunan BT Bilgi Genel Müdürü Zuhal İşcan, sorularımızı yanıtladı. 
 
Yalınlaşma ihtiyacı nereden doğuyor?
Bir şirketin üretim, satış, pazarlama, finans gibi tüm birimlerinin ortak hedefinde kendisi ile ilgili bilgiye sahip olma ve sonuçta da verimliliği ve büyümeyi artırma var. Bu doğrultuda da tüm birimler farklı farklı BT uygulamalarından faydalanıyorlar. Tüm birimler tarafından üretilen bilgilerin de herkes için anlamlı hale gelmesi gerekiyor. Böylece ortaya karmaşık bir yapı çıkıyor ve karmaşanın yalınlaştırılması gerekiyor. Yalın iş, yalın teknoloji ve yalın dönüşüm kavramlarını benimseyen şirketler başarılı oluyor. İşte bu konularda sıkıntı yaşayan şirketlere, BT Bilgi 12 yıllık birikimi ile yardımcı oluyor. İş ile teknolojiyi yakınlaştırmadan dijital dönüşümü gerçekleştirmek mümkün değil.  Tabii bunu yaparken her seviyede güvenliği de unutmamak gerekiyor.
 
Yalınlaşmanın metodolojinin temelinde ne var?
Dijital dönüşümünün kendi içinde bir yalınlaşma süreci var. Örneğin yamama yöntemi yönetiminiz yalın, hızlı ve çevik olmazsa herhangi bir saldırıda siz kapıyı kapatırken, bacadan girebiliyorlar. Dolayısıyla metodolojinin temelinde hız, çeviklik ve yalınlık yatıyor.
 
Bu metodoloji hangi ölçekteki şirketlere hitap ediyor?
Biz bu konularda hep büyük şirketlerle çalıştık. Fakat bulut tabanlı yeni çözümlerimizle birlikte orta ve ortanın üstündeki şirketlere de hizmet sunabilir hale geldik. BT Bilgi, büyük boy şirketlerden elde ettiği bilgi birikimiyle orta ölçekli şirketlere de hizmet sunabiliyor.  Aslında her ölçekteki şirketlerin ihtiyaçları aynı. Sadece arada ihtiyacın ölçeği farklılık gösteriyor.

Kamunun da ihtiyaçları aynı?
Kamu da dahil olmak üzere tüm kurumların ihtiyaçları aynı. İhtiyaç her zaman son kullanıcının, ne yapmak istiyorsa onu güvenli ve açık bir şekilde yapabilmesini sağlamaktır. Ayrıca ortaya çıkan verilerin de faydaya dönüştürülmesini sağlamaktır. Büyük şirketler gibi kamu kurumları da yalın teknoloji ve yalın iş kavramını benimsemiş durumundalar.  Kurumlarda arka tarafta her şey komplike gibi görünse de ön tarafta her şeyin yalınlaşması gerekiyor. Artık kurumların içindeki uygulamaların bile mobil uygulamalar gibi kolay kullanılabilecek hale getirilmesi isteniyor. 
BT Bilgi’nin bu tecrübesi nereden geliyor?Bu tecrübemiz içerdeki çalışanlarımızdan geliyor. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız uzun yıllara dayanan çalışma sürelerine, yoğun bir tecrübeye ve sektöre yön verme özelliklerine sahipler. Bu arkadaşlarımız ayrıca bilgi birikimlerini ve tecrübelerini yeni arkadaşlarımıza da aktarıyorlar. Tabii burada iş ortaklarımızın da çok büyük bir rolü var.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics