Bilişim Dünyası 27 OCAK 2018 / 20:27

Verinin dönüşümü, BT yapılarını da dönüştürüyor

Veriler giderek daha dinamik, dağıtık ve çeşitli hale gelirken, BT altyapılarından uygulama mimarilerine kadar birçok konuda hibrit bulut dünyasının yeni gereklerine uygun adımlar atılıyor. NetApp CTO’su Mark Bregman, 2018’e dair beklentilerini paylaştı:

1) Veri bilinç kazanıyor: Veri bilinç kazanıp giderek daha fazla çeşitli hale gelirken, üstveri, verinin önceden hareket ederek taşınma, kategorilere ayırma, analiz ve kendini koruma gibi görevleri gerçekleştirmesini sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiler en doğru zamanda kendisine ulaştırılırken, uygulamalar ve depolama elementleri arasındaki akışın da gerçek zamanlı bir haritası çıkarılacak. Böylece veri kendi kendini yönetebilme kabiliyetine sahip olacak. Yani veri, kendi başına kimlerin erişime sahip olacağını, kendisini kullanıp paylaşabileceğini belirleyecek ve dış veri koruması, gizlilik, yönetişim ve özerklik gibi alanlarda yeni sonuçlar ortaya çıkacak.

2) Sanal makineler ortak kullanılacak: Dağıtık hale getirilmiş verinin daha hızlı, kullanışlı ve ucuz biçimde yönetilmesi için gerçek makinelerden ziyade web ölçeğinde altyapılar ile hazırlanmış sanal makineler kullanılmaya başlanacak.

3) Hızlanan veriyi taşımak zorlaşacak: Veriyi taşımak yerine, artık veriyi işleyen uygulamaların ve kaynakların verinin olduğu yere taşınması gerekiyor. Bu da bulut, merkez ve uç mimarileri gibi yeni yapıların oluşturulması gibi sonuçları doğuruyor. Merkezden geçen verinin miktarı, uçlarda oluşan verinin miktarından daha az olacak. Bu geçiş, doğru verinin daha sonra karar alma süreçlerinde kullanılmak için saklanması sayesinde gerçekleşecek.

4) Büyük veri ‘devleşiyor’: Büyük miktarlardaki veri yığınlarının analizi ihtiyacı artarken, verinin de işleme kaynaklarına daha yakın olması gerekiyor. Atılacak bir sonraki adım da birçok sensörden ve cihazdan elde edilen verinin yeni iş fırsatları yaratmak için kullanılması, bunun için de kalıcı bir bellek ile desteklenecek yeni uygulama mimarilerinin geliştirilmesi.

5) Yönetimde merkezi olmayan mekanizmalar: Veriyi güvenilir, sabit ve gerçek anlamada dağıtık bir şekilde yöneten mekanizmaların ortaya çıktığını ve veri merkezlerinin üzerinde büyük bir etki bırakacaklarını göreceğiz. Blockchain bu değişimin şu an var olan en iyi örneği. 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics