Bilişim Dünyası 16 MAYIS 2013 / 15:40

YASED bilişim seferberliği çağrısı yaptı

YASED’in raporuna göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki 1 birimlik büyümenin Türkiye ekonomisinde 1,8 birimlik büyümeyi tetiklediği ve yüksek çarpan etkisi ile sektörün kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), sektörel çalışma gruplarından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu’nun katkıları ile geçtiğimiz Aralık ayında yayınladığı “2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” Raporu ile sektörün 2023 hedeflerine ulaşması için bir yol haritası önermişti. Raporun önemli tespit ve önerilerini hatırlatan YASED, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 1 birimlik büyümenin Türkiye ekonomisine etkisinin 1,8 birimlik büyüme olduğunu vurgulayarak, sektörün önemine ve ekosisteme etkisine dikkat çekti.

Sektör yılda ortalama yüzde 15 seviyesinde büyümeli

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgesel bir bilişim üssü olabilmesi için, sektörün 2023 yılına kadar mevcut büyüme hızının üç katına çıkarak her yıl ortalama yüzde 15 seviyesinde bir büyüme gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Rapora göre; 2023 yılında hedeflenen 2 trilyon dolarlık GSYİH içinde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün aldığı payın da yüzde 8’e ulaşması hedefleniyor. Bunun için de BİT sektörüne stratejik öncelik verilerek ekosistemdeki tüm paydaşların seferber olması büyük önem taşıyor.

Yeniliklere hızlı adapte olan işgücü ve tüketici profili, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı, bakir pazarların varlığı ve taşıdığı potansiyel, nitelikli işgücü yetiştirme kapasitesi, yenilikçi ürün ve teknolojilere artan talep ve ilgi gibi faktörlerin sektör için itici güçler iken; sektörün potansiyeline ulaşması önündeki en büyük engeller ise “Nitelikli işgücünün eksikliği, yüksek vergi oranları, düzenlemelerin öngörülebilir olmayışı, fiyat odaklı ihale politikaları ve fiyat rekabetinden dolayı düşen kar marjları, girişim sermayesi yetersizliği, fikri mülkiyet hakları ile ilgili ihlaller, üniversite sanayi işbirliğinin ve teşviklerin yetersiz oluşu” olarak görülüyor.
“Yeni Nesil İpekyolu”nun Merkezi olma hedefi

Raporda hızlı büyümeye geçiş için şu öneriler sıralanıyor;

  • 14 milyon haneye fiber genişbant erişiminin sağlanması için gerekli altyapının bir an önce tamamlanması

  • FATİH Projesinin etkin yönetimi ve sektörü desteklemesinin sağlanması

  • BİT alımları için KİK düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve Kamu BİT harcamalarının karşılaştırılabilir ülkeler düzeyine yükseltilmesi

  • İletişim vergilerinin yeniden düzenlenmesi – mobil başlangıç ve özel iletişim vergilerinin indirilmesi

  • Yazılım korsanlığının azaltılması için gerekli önlemlerin uygulanması

  • Bulut Bilişim stratejisinin oluşturulmasıErişim ve kullanım maliyetlerinin düşürülmesi, teşvik ve destek programları ve katma değerli hizmetler üretimi kısa vadede gerçekleştirilebilecek öneriler olarak sunulurken; orta vadede kurumsal, sanal ve fiziksel altyapı alanında detaylı öneriler ile Türkiye’nin “Yeni Nesil İpekyolu”nun Merkezi olmasının ve uzun vadede bölgenin bilişim üssü haline gelmesinin öneminin altı çiziliyor.


FATİH Projesi dijital uçurumun kapanmasına hizmet edecektir


YASED’e göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen FATİH Projesi, eğitim alanında çok önemli bir reform. Eğitimde teknolojinin etkin bir şekilde kullanımı ile araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesine yönelik çok önemli bir adım olacak. Proje, fırsat eşitliğine ve ülkemiz için önemli bir hedef olan dijital uçurumun kapanmasına da hizmet edecek.

YASED, Proje kapsamında yapılacak alımlarda rekabet ortamının sunulmasının önemini de vurguluyor. Bunun hem en uygun maliyeti ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacağı, hem de en iyi teknoloji alternatiflerinin yarışmasını mümkün kılacağı belirtiliyor.  Herhangi bir teknoloji kısıtlaması olmadan, tüm teknolojilere açık bir alım süreci sağlanması önemli bulunuyor.
ETİKETLER : YASED

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics