Bilişim Dünyası 18 ŞUBAT 2013 / 08:04

Yazılım alanı genişliyor, finansa doğrudan etki ediyor

Autonomy’nin satın alması ve ardından gelişen süreçte HP’nin yazılım alanında ne denli ciddi ve hareketli olduğu görüldü. Şirket, kurumsal yazılım alanında milyarlarca dolarlık satın alma yatırımında bulunarak yönünü yazılıma doğru çevirdi. Daha önce bu sayfalarda da Meg Whitman’ın Avrupa’daki sahne aldığı etkinliklerde gösterdiği “yazılım ve hizmet” eğiliminden söz etmiştik. Son olarak 2012’nin son ayında karşımıza çıkan Whitman, satın alınan Autonomy, 3PAR ve Vertica’nın önemini vurgulamıştı.
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları HP’nin yazılım ekibinde aynı hızda görüldü. Şirketin strateji değişiminde yazılımın önemini vurgulayan HP Yazılım Finans Sektörü Satış Yoneticisi Egemen Yılmaz, hem yazılım alanındaki çözümlerini hem de finans alanına olan ilgilerinden söz etti.
HP Yazılım’ın dünyada ilk 5’te yer aldığını hatırlatan Yılmaz, yazılım ailesinin uçtan uca çözümlerle CIO’lara doğrudan çözümler sunabilen yapıda olduğunu belirtti. BT altyapılarıyla işi gerçekleştirecek yöneticiler arasında köprü oluşturabildiklerinin altını çizen Yılmaz, özellikle finans sektörü temsilcilerinin iş süreçlerinin kısaltılması, artan rekabet koşullarına cevap verilmesi ve maliyetleri düşürmek için yazılım yatırımlarına önem vermeleri gerektiğini aktardı.

Finansın son eğilimleri büyük veri ve mobilite
Finans sektörünün özellikle büyük veri ve mobilite konusunda ilgili olduğunu söyleyen HP Yazılım Finans Sektörü Satış Yoneticisi bu kavramların etkilerini şu şekilde özetledi:
“Telekom operatörleri ve bankalar öngörülü analiz yapma imkânına kavuşmak için büyük veriye ihtiyaç duyuyor. Sosyal medya takip sistemleri konusunda ülkemizde önemli bir talep görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra en fazla üzerinde durulan ve gelir kalemleri oluşturacağına inanılan mobilite konusunda test, güvenlik ve yazılım görüntüleme şirketlerin ilgisini çekiyor.”
HP’nin geçtiğimiz yıl Türkiye’deki finans alanındaki kurumsal müşterilerine son 3 yılın toplamından daha fazla satış yaptığını ifade etti. Şirket, finans alanında 2013 yılı için de yüzde 20’lik büyüme hedefi koyarak, ALM ve mobiliteyi kalemlerinde artış görüleceğini planlıyor. Tüm bu veriler ve Egemen Yılmaz’ın verdiği bilgilere bakıldığında aklımızda donanım şirketi olarak kalan HP’nin önümüzdeki yıllarda yazılım alanında adından çok daha fazla söz ettireceğini
gösteriyor.
Satın almalar sonrasında HP Yazılım

Banka yöneticilerinin dışa bağımlılığı azaltmak zorunda olduğunu dile getiren HP Yazılım Finans Sektörü Satış Yöneticisi Egemen Yılmaz, HP’nin satın almaların ardından Türkiye’de sundukları çözümleri anlattı:
“Proje ve portföy yönetim, SOA merkezi, uçtan uca uygulama yaşam döngüsü (ALM) ve test otomasyon çözümleri, BT servis yönetimi, BT envanter yönetimi, konfigürasyon yönetimi, iş servis yönetimi, veri merkezi otomasyonu, bulut bilişim, güvenlik, sosyal medya ve büyük veri çözümleriyle tüm bu çözümlerden performans ölçümleri (KPI) yapılması ve üst yönetime sunulabilecek rapor çözümlerimiz ile uçtan uca BT’nin ERP’sini sağlıyoruz.”

Mart ayında ALM etkinliği düzenlenecek

HP’nin kritik iş uygulamalarının sürekliliğini denetleyen uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılımlarıyla şirketlerin iş süreçleri denetleniyor. Uygulama yaşam döngüsü alanında mobil deneme ve servis sanallaştırmasının ele alınacağı ve iş ortaklarıyla müşterilerin bir araya geleceği etkinlikse Mart ayında gerçekleşecek.
ETİKETLER : Sayı:909