Bilişim Dünyası 24 ARALIK 2016 / 16:37

Yazılım tabanlı gelecek

EMC’nin Dell tarafından satın alınmasıyla birlikte tüm gözler VMware’in durumunun ne olacağına çevrilmişti. Doğrudan Michael Dell’e bağlı olan VMware, Dell – EMC yapılanmasının dışında kalarak bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.  Bu yapının Türkiye’de de geçerli olduğunu belirten VMware Türkiye Genel Müdürü Murat Mediceler, bir basın toplantısı düzenleyerek, hedef ve stratejileri konusunda bilgi verdi.
Fiziksel donanımlara olan yatırımların azalırken, yazılım tabanlı çözümlere yönelik ilgi ve yatırımların arttığını belirten Murat Mediceler, “Enerji harcayan, yer kaplayan donanımların yerini bu iki boyutta da daha avantajlı yazılım tabanlı çözümlerin almasıyla birlikte kurumsal BT anlayışı da etraflıca planlanması ve yönetilmesi gereken bir politika halini aldı. 2016, bu alandaki trendlere ışık tutan bir yıl oldu. VMware olarak yaptırdığımız kapsamlı bir araştırma da bunun sonuçlarını gösteriyor. Ortaya çıkan en önemli sonuç, BT’de yetki dağılımının merkezden yerele doğru kaydırılmasının somut iş faydaları yaratması ancak bununla birlikte başta güvenlik olmak üzere birçok kaygıyı da beraberinde getirmesi” dedi.
Dijital dönüşümün, kurumların iş yapış şekillerinin yanı sıra hizmet sunma yaklaşımlarını da kökten değiştirdiğini ve artık geleneksel alışveriş anlayışında olduğu gibi tüketicilerle kurumların, “hizmeti al, parayı ver” ekseninde değil, çok daha karmaşık düzlemlerde bir araya geldiğinin altını çizen Mediceler, şu bilgileri verdi:
“Artık istediği an, istediği yerde iletişim kurma, hizmet ve ürün araştırma ve bu ürün ve hizmetleri satın alma kudretine sahip bir tüketici ile karşı karşıyayız. Almayı düşündüğümüz ürün ya da hizmet hakkındaki tüm bilgilere, daha o ürüne doğrudan dokunmadan erişebiliyor, o ürünü kullanmış olan başka tüketicilerin yorumlarını görebiliyoruz.
Kurumlar da tüketiciyi yüksek hız ve geniş seçeneklerle donatan bu dönüşüme çeviklikle karşılık vererek rekabet güçlerini koruma yoluna gidiyorlar. Bunun için BT altyapılarını, ihtiyaçlarına en uygun şekilde dizayn etmeleri ve yönetmeleri gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ‘Yazlım Tabanlı Gelecek’ yaklaşımı içerisinde işletmeler, kendilerine sunulan yazılım odaklı teknolojilerle hitap ettikleri kitleleri etkileyip, onları satışa yönlendirebiliyor. İşletmeler, aynı konseptle müşterilerinin sorunlarını da kolayca çözebiliyor. Gelecekte ağır işleyen ve değişime açık olmayan donanımlar yerine, iş süreçlerinin merkezine yerleşen yenilikçi sistemler hayatımızın ve iş dünyasının odağında olacak. Kurumsal mobilite ve bulut altyapılarından ayrı düşünülemeyen bu teknolojiler, donanımın tamamıyla metalaştığı, her şeyin yazılım üzerinden yürütüldüğü ve farklı ölçeklerdeki şirketlerin kolaylıkla uygulayabildiği bir sistem olarak iş yapma biçimlerimizi şekillendirmeye ve bizi değişime zorlamaya devam edecek.
Bir BT altyapısı ya da bir veri merkezi kurmak, şirketler için çok zahmetli ve maliyetli olabilir. Yazılım Tanımlı Gelecek Yaklaşımı ise bunu kolay ve uygun maliyetli hale getiriyor. Hiper bütünleşik altyapı olarak tanımladığımız bu yaklaşımda sunucu, depolama, ağ yapısı, yönetim yazılımları, yedekleme ve uygulamalar tek ve merkezi bir noktadan kurulup yönetilebiliyor. VMware olarak sunduğumuz Cross-Cloud mimarisiyle bu yaklaşımın çıtasını bir hayli yükselttik. Yazılım tanımlı veri merkezinin temelinde yer alan hiper bütünleşik altyapıların, 2017’de daha da merkezi bir konumda yer alacağını düşünüyoruz. Bu alanda önem verdiğimiz bir diğer alan da sanallaştırma ve ‘bulut yerlisi’ uygulamalar. Bulut yerlisi uygulama teknolojilerimiz, geliştiricilere ve operasyon mühendislerine yeni nesil uygulamaları hızla inşa edip yönetme imkânı veriyor. VMware Photon Platformu, BT ekiplerinin modern uygulamalar çalıştırılırken veri merkezinin güvenlik, kontrol ve performansının hep üst seviyede tutulmasına yönelik araç ve servislerin sunulduğu bir platform.”
VMWare Türkiye’nin son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiğini belirten Murat Mediceler, 2016 yılının sanallaştırma konusunda farkındalık yaratma yılı olduğunu, 2017 yılında ise bu alanda daha hızlı gelişmelerin olacağını kaydetti.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics