Bilişim Dünyası 10 HAZİRAN 2012 / 14:27

Yazılımda fikirden uygulamaya geçiş süreci kısalıyor

IBM’in Orlando’daki Innovate 2012 etkinliği, kurumların ürünlerini bir an önce hayata geçirmesi ve pazara sürmesi için IBM’in ortaya koyduğu sistem ve yazılım çözümlerine odaklandı.

Bilişim endüstrisindeki hızlı gelişim, yazılım çözümlerinin de bu yeni platformlara uyum sağlamasını gerektiriyor. Ancak sürekli değişen platformların getirdiği farklılıklar ve bu platformlara dair ihtiyaçların sürekli değişmesi, yazılım ekiplerinin iş odaklı beklentileri karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Bu da yazılım ürünlerinin planlanmasından ürün haline dönüşmesine kadar geçen süreçte kalite sorunlarına ve gecikmeye sebep oluyor.
Oysa günümüz rekabet koşullarında fikirden ürüne geçiş sürecini mümkün olduğunca kısaltabilmek, kurumların rekabet avantajını koruyabilmek için sahip olması gereken yeteneklerin başında geliyor. Bunun için de sürekli veri paylaşımının yanı sıra, açık ve ölçeklenebilir kriterler eşliğinde ihtiyaçların net olarak ortaya koyulması gerekiyor. IBM Rational Genel Müdürü Kristof Kloeckner’in sözleriyle “Hız ve çevikliği denetim, kalite ve maliyetle dengelerken aynı zamanda regülasyonlara uymak, güvenliği sağlamak ve bir miktar da olsa finansal öngörüye sahip olmak gerekiyor.”

Hızlı ve kaliteli yazılımın yolu açılıyor
Yazılım geliştirme süreçleri üzerine IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği küresel araştırmanın ön bulguları da bu durumu destekler nitelikte. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre katılımcı şirketlerin dörtte üçünden fazlası, gelecek dönemde rekabet güçlerini etkileyecek ana teknolojilere yeterince hazır olmadıklarını söylemişler. Bu teknolojiler arasında mobil cihazlar, bulut bilişimin getireceği faydalara uyum sağlamak üzere altyapı dönüşümünün sağlanması yer alıyor. Organizasyonların yüzde 50’si başarılı yazılımların rekabet avantajı açısından önemli olduğunu ifade ediyor.
Şirket, ABD’nin Orlando şehrinde düzenlediği Innovate 2012 etkinliğinde kurumların bulut, mobil ve karmaşık sistemler gibi farklı platformlara yönelik yazılım geliştirme sürecinin daha hızlı ve daha kaliteli olmasını sağlayacak yeni çözümlerini tanıttı. Örneğin IBM’in yazılım geliştirmeye yönelik bütünleşik CLM (Collaboration Lifecycle Management - Birlikte Çalışabilirlik Yaşam Döngüsü)çözümünün yeni sürümü, açık yazılım geliştirme platformu olan Jazz’ı temel alıyor ve IBM Rational Requirements Composer, IBM  Rational Team Concert ve IBM Rational Quality Manager bileşenlerinden oluşuyor. Bu çözüm, yazılım tasarımının diğer uygulama geliştirme yaşam döngüsü süreçleriyle bütünleşmesini sağlamanın yanı sıra, yazılım geliştiricilerin geliştirme ve tasarım süreçlerinde şirketin önde gelen hissedarlarıyla birlikte çalışabilmesini sağlayacak araçlar da içeriyor.

Kristof KloecknerYazılım geliştirme işi de buluta taşınıyor
Genel olarak yazılımcıların geliştirme platformundaki bir değişime uyum sağlaması, organizasyonun altyapısı, kalite kontrol ve koordinasyonun sağlanması gibi süreçler nedeniyle haftalardan aylara kadar değişen bir zaman alıyor. IBM’in DevOps adını verdiği buluta dayalı yazılım geliştirme platformu, tüm bu süreçleri bulut üzerine taşıyarak değişen ihtiyaçlara uyum sağlama sürecinin neredeyse anlık olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. IBM SmartCloud yapısını altında yer alan IBM Rational CLM, Application Services, Government Deployment and Test platform, Continuous Delivery, Application Performance Management gibi bileşenlerden oluşan bu buluta dayalı yazılım geliştirme altyapısı sayesinde yazılımın yaşam döngüsü içinde ihtiyaç duyacağı tüm geliştirme, test, kalite ve uyumluluk süreçleri bir noktadan sağlanabiliyor.

Mobilde de süreç aynı

IBM Rational CLM ile ilgili olarak duyurulan bir diğer yenilik de çözümün IBM Mobile Foundation ile bütünleştirilerek artık mobil uygulamalar için merkezi kod paylaşımına ve dağıtık mobil uygulama geliştirme sürecine destek vermesi oldu. Günümüzde mobil cihazlardaki platform ve cihaz bazlı dağınık yapı, mobil uygulamaların hızla kullanıcılara sunulmasının ve güncellenmesinin önüne engel olarak çıkıyor. IBM Enterprise Mobile Development Solution ise geliştiricilere tasarım, test ve dağıtım süreçlerini uçtan uca kontrol altında tutma imkanı veriyor. Platform ayrıca yazılımların bulutla ve şirketteki mevcut sistem altyapısındaki çözümlerle uyumunun garanti altın alınmasını da sağlıyor.
IBM’in geçtiğimiz aylarda satın aldığı Green Hat test otomasyonu çözümü de IBM Rational CLM’in bir parçası haline getirilmiş durumda. Bu sayede karmaşık test ortamlarının ve test senaryolarının kurgulanması, testlerin bu senaryolara göre otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve test için ayrılan altyapıdan önemli ölçüde tasarruf edilmesi mümkün olabiliyor.
ETİKETLER : Sayı:875

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics