Bilişim Dünyası 09 ŞUBAT 2015 / 08:03

Yeni dünyanın yeni kuralları

26-30 Ocak tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde ‘Tomorrow Starts Here’ mottosuyla gerçekleştirilen Cisco Live, yeni teknolojik gelişmeler ekseninde bağlantılı bir dünyaya, IoE kavramına odaklandı.

IoT, yani ‘şeylerin interneti’ yerine, ‘herşeyin interneti’, IoE kavramının öne çıktığı etkinlik boyunca bu kavramla güvenlikten sektörel uygulamalara, yaşanması beklenen değişim ele alındı. Tüm sunumlarda IoE, ‘akıllanan eşyalarla çevrelenmek’ olarak tanımlanırken, ancak bu iletişim yapısının ve ‘bağlı olma’ halinin kimseyi akıllı kılmayacağına vurgu yapıldı. Geçen yıldan fazla, 8 binden fazla insan bu yıl etkinlikte bir aradaydı ve Türkiye’den de Netaş, fuar alanı World of Solutions’ta standıyla yerini aldı.

Eksikler tamamlanırken fırsatlar da doğacak

IoE’in Cisco için ‘bağlı olmayanı bağlamak’ (connecting the unconnected) olarak tanımlandığına işaret edilirken, bu yapının istisnasız her sektörü etkilediği, kamu ve özel sektörde tasarruf imkanı sağladığı üzerinde duruldu. Ancak sunumlarda, IoE kavramını yavaşlatan temel faktörlere de vurgu yapıldı. İlk sırada yer alan ‘güvenlik’ faktöründe, gelişen BT ile kurumsal kırılganlığın arttığına, güvenliğe uçtan uca bir kavram olarak bakmanın gerektiği üzerinde duruldu. İkinci faktör de ‘Fast IT’ olarak gösterildi ve kurum bütününü sayısallaştırmak ve IoE algısını yaymanın önemine dikkat çekildi. Üçüncü unsur ise IoE ile herşeyi yeniden tanımlamanın bir gereklilik halini aldığı. Bu temel eksikliklerin zamanla tamamlanacağı, bu arada geçecek sürecin aynı zamanda fırsatlar yaratacağına da değinilirken, özellikle İK ve farklı uzmanlıklar anlamında gelişim olacağına işaret edildi.

Herşey daha yeni başlıyor

27 Ocak’ta yapılan açılışta ilk sözü Cisco EMEAR Pazarlama Başkan Yardımcısı Jeremy Bevan yaptı. İnterneti ‘bu devrin en önemli icadı’ olarak tanımlayan Bevan, eklemeden geçmedi: “Ama aslında her şey daha yeni başlıyor.” IoE yapısını ‘internetteki bir sonraki devrim’ olarak gösteren Bevan’a göre, IoE; girişimciliği, fırsatı görebilmek demek ve böylece hayatlarımız çok daha hızlı dönüşecek. Sahneye Vespa motorla çıkan Cisco CEO’su Carlos Dominguez de “22 yıldır Cisco’dayım ve dünyanın değişimine şahit olmak inanılmaz” sözleriyle başladığı konuşmasında değişimi şöyle detaylandırdı:

“Yeni bir dünya ve yeni kurallar var. Bu sürekli bağlantı hali, her şeyin değişimini sağladı. Birincisi, insanlar bağlanınca güçlü olur. Facebook gibi sosyal medya yapıları sayesinde bireysel güç ‘biz’ oldu. İkincisi mesafeler yok oldu. Her yerde ve her zaman bağlantı halindeyiz. Y nesli ise bu teknoloji ile büyüyen tek nesil ve bizden çok farklılar. Bağlantılı olmak dünyamızı ve tüm sektörlerde iş hayatımızı değiştirdi. BYOD, yeşil BT, ortak tüketim bunun örnekleri. Müşteri beklentileri sürekli değişiyor. İş modelleri de öyle. Bu, rekabet algısında değişim demek. Bu nedenle iş modelini bu yapıya uygun hale getirmeyen S&P 500 şirketlerinin önemli bir bölümü gelecekte yok olacak. İnovasyonun şirket içinde sürekli işlediğinden emin olmalısınız. IoE’nin hem avukatı hem gurusu olun ki, bir sonraki aşamaya geçişi kaçırmayın. Bunun için denemeye açık olun, gelişen eğilimleri gözden kaçırmayın.”

Şehir, Expo bilişimi için kazı halinde

Milano’da inşaat ve altyapı çalışmaları son derece yoğun. İstanbul’dan etkinliğe katılanların garipsemediği bu hareketliliğin (!) sebebi ise çok farklı: Expo Milano 2015 hazırlıkları. 1 Mayıs’ta başlayacak bu küresel etkinlikte Cisco da IP çözüm sağlayıcı olarak görev alıyor ve Smart City’i kurma odaklı çalışmalar yürütüyor. Bununla ilgili olarak Expo Milan, Cisco ve Telecom Italia temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Expo 2015 İnovasyon Ürün ve Hizmet Direktörü Guido Arnone, Expo 2015 hakkında bilgi ve dijital deneyim hedeflerini anlattı. Akıllı şehir ve sayısal etkinliğin birlikte ilerleyeceğini, Dijital Smart City Expo’nun; enerji, BT, güvenlik, eğitim-eğlence ve hizmetlerini içereceğini vurgulayan Arnone, “Özellikle BT başlığındaki yatırımlarla hedef, etkinlik sonrasında da şehrin gelişimine katkı sağlayacak bir yapı ortaya koymak, bu konuda sürekliliği sağlamak” dedi. Telecom Italia Expo 2015 Proje Müdürü Andrea Costa, platform, uygulamalar, bulut altyapısı, TLC altyapısı gibi çalışmaları yaptıklarını, bütünleşik Smart City servis platformu kurduklarını, birçok başlıkta birçok iş ortaklığı olduğunu söyledi ve ekledi: “İlk kez bir Expo, sayısal anlamda bu kadar geniş kapsamlı olacak.” İlk kez tam anlamıyla bütünsel bir IP etkinliğinin hayata geçeceğini söyleyen Cisco’dan Fabio Flori de, “Cisco, IP ağ ve çözümleri resmi iş ortağı. En yoğun fiber alanı burada ve 2 bin erişim noktası ile Wi-Fi gücü büyük. Ağ güvenliği altyapısı çok kapsamlı. Tümleşik iletişim esas. Ağ ve hizmet yönetim platformu tüm şirketler arasında güçlü işbirliğinin bir sonucu” dedi.

Geliştiricilerin buluşma noktası: DevNet Sandbox

Cisco, 2014 Mayıs’ında duyurduğu, bu alanda Avrupa’da bir ilk olan programı DevNet Sandbox konusunda, 28 Ocak’ta bir bilgilendirme toplantısı düzenledi ve DevNet alanında düzenlediği bir turla geliştiricilerin çalışmaları basınla paylaşmalarını sağladı. Çalışmalarında Cisco teknolojilerini kullanan yazılım geliştirme toplulukları ile güçlü bir geliştirici ekosistemi kuruldu. Tüm teknoloji, araçlar ve uzman paylaşımı da bulutta geliştiricilere sunuluyor. Geliştiriciler için bir değer ve fırsat zinciri oluşturulurken, ‘Dare to Develop’ (geliştirmeye cesaretin olsun) felsefesi temel alınıyor. Cisco Geliştirici Stratejisi, farklı iş yükleri karşısında çevikliği sağlayan DevOp’ları kapsıyor. BT birimlerinin bakışı ve ihtiyaçlara verdikleri yanıtların değişimi ile geleneksel BT dünyasının bu yapıda buluştuğu üzerinde durulan konuşmalarda, tüm BT yapısına yeniyi ve eskiyi kombin ederken, tüm BT birimleri arasındaki kopukluğun da ortadan kaldırıldığına işaret edildi. DevNet Sandbox’ı önemli bir topluluk olarak gösteren girişimcilere göre, SDN bu başlıkta strateji geliştirmede önemli bir adım.

Yenilikler bulutta

Cisco Meraki Bulut Yönetim Çözümü: 2013 yılında Meraki’yi bünyesine katan Cisco, Cisco Live ile ‘bulutta yönetilen BT yapısını’ tanıttı. Doğru bağlantıların kurulumu ve güvenlik Meraki’de öne çıkarken, her ölçekte şirket için bu yapıda uygun bir teknoloji var. Bu yapı, BT için hız ve çeviklik olduğu kadar, servis sağlayıcılar ve iş ortakları için fırsatlar geliştirme imkanı demek.

Cisco ONE Software: Bir donanım şirketi olmanın yanında, yazılımda da önde gelindiği üzerinde durularak yapılan tanıtımda, bu yazılım lisansı için Cisco cihaz almak gerekmediği vurgulandı. Yüzlerce yazılım sunmak yerine yazılım süitleri ile ihtiyaçları çözebilmek bu yeni yazılım yapısıyla hedef olurken, Cisco ONE Enterprise Cloud Suite de bulutu daha pratik hale getiriyor, hızlı BT ve kolayca melez bulut oluşturmak mümkün oluyor.

Cisco InterCloud Stratejisi: Bu strateji ile Cisco ve iş ortaklarının dünyanın en büyük, küresel ‘bulutların bulutunu’ kurduğuna dikkat çekilirken, küresel iş ortağı ekosisteminin çok sayıda iş ortağını kapsadığına değinildi. InterCloud stratejisi 4 temele dayanıyor: Buna göre, ortak bulut finansal olarak sürdürülebilir değil. Bulut bilişim geliri artıyor, ama marjlar yerinde sayıyor. İkincisi her şeyin temeli olan açık ve güvenli bağlarla, servis uyumu. Üçüncü unsur, kritik bir role sahip olan ağ yapısı ve Cisco, servis sağlayıcılar, uygulamalar ve InterCloud iş ortakları burada buluşuyor. Dördüncü unsurda güçlü bir iş ortağı ekosisteminin gelişimin temeli olduğu üzerinde duruyor.

 

 
ETİKETLER : 1008

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER