Bilişim Dünyası 07 ŞUBAT 2016 / 11:50

Yeni ekonomik düzenin üç başarı anahtarı var

Geleceğe yönelik eğilimlere odaklı araştırmalara imza atan GelecekHane, bireyleri ve şirketleri yeni ekonomide başarıya ulaştıracak yenilikler başlığında üç önemli noktayı açıkladı. GelecekHane kurucusu ve fütürist Halil Aksu’ya göre ‘paylaşmak’, ‘şeffaf olmak’ ve ‘topluluklar oluşturmak’ yeni ekonomik düzende başarı için üzerinde durulması gereken temel başlıklar.
Halil Aksu’ya göre, değişen ekonomik düzendeki en önemli noktalardan biri paylaşmak. Ofis ve atölyelerini paylaşan oluşumların yanında, şirketlerin patentlerini paylaşması da yeni ekonomik düzende öne çıkıyor. Bu paylaşımla verimin, kullanım oranının ve kalitenin arttığına işaret eden Aksu’ya göre, satın alma yerine paylaşım ve kiralama yoluna gidilmesi, finansal rahatlamayı beraberinde getiriyor. Aksu, bu paylaşım ekonomisin şirketlere sağlayacağı faydayı da, “Kaynaklarınızı başkalarına kullandırmak gelir getirebilir, yeni sosyal çevrelerle tanışmanızı, yeni şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Paylaşım zaman kazanmanıza, kalitenin artmasına yardımcı olabilir. Bireyler de kurumlar da bunu güvenli, mantıklı, sürdürülebilir şekilde yapmanın yolunu bulmalı” sözleri ile özetledi.
 
Şirketler, gönüllüleri kazanmayı bilmeli
 
Bireyler kadar şirketlerin de şeffaflaşma ve güven kazanmasının önemine işaret eden Halil Aksu’ya göre, tüketicinin, vatandaşın ve hissedarın düşüncesi de bu yönde. Hem özel sektörün hem kamu kurumlarının değişen ekonomik düzende verilerini açıp, şeffaf hale gelmelerinin güven telkin edeceğini belirten Aksu’nun dikkat çektiği gibi, açık inovasyon ve kitlesel kaynak kullanımı gibi akımlar şirketlerin kullanabilecekleri örnekler.
Değişen ekonomide insan kaynağının öneminin değişmediğine işaret eden Halil Aksu’ya göre, gönüllülerden oluşan bir topluluk oluşturmak, kişi istihdam etmekten daha önemli. Çalışanların avantajları yanında maddi ve manevi zorluklarına dikkat çeken Aksu, “Gönüllüler sanki ‘güvenilir değil’ gibi algılansa da, eğer gerçekten gönülleri fethedilirse, ilginç açılımlar getirebilirler” yorumunu yaptı. Bu noktada, şirketlere sosyal ağlar ve viral iletişimi kullanarak kendilerine özgü taraftarlar bulmalarını öneren Aksu, doğru yönetilen bir gönüllüler topluluğunun, kurumun savunuculuğunu yapabileceği, destek, tanıtım ve inovasyon gibi alanlarda katkı sağlayabileceği kanısında. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics