Bilişim Dünyası 11 EYLÜL 2011 / 15:46

Yeni kanuna her açıdan uyum

Oracle, her ölçekte şirkete sunduğu çözümlerde yeni TTK odaklı kapsamlı yenilikleri hayata geçirdi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) için geri sayım devam ediyor. Konuyla ilgili olarak her ölçekte şirkete yönelik kapsamlı çözümler sunduklarını belirten Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş Uygulamaları Direktörü Resan Yüner, 6102 sayılı Yeni TTK ile ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için oluşturdukları uygulamaları üç başlık altında sıraladı. İlk başlıkta, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) benzeri olarak kabul edilen Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile muhasebe kayıtlarını oluşturup yasal defterlere yansıtabilen EBS ve JDEdwards kurumsal kaynak planlama uygulamaları öne çıkıyor. İkinci başlıkta ise grup şirketlerinde konsolide mali tabloların sunulabilmesi ve bütçe oluşturma zorunluluğu ile birlikte, Hyperion kurumsal performans yönetimi uygulamaları gündeme geliyor. Son olarak da, kurumlarda iç denetim ve risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasının gerekliliği ile birlikte Oracle Yönetişim, Risk ve Yasal Uyum (GRC) uygulamaları da yeni TTK için oluşturulan çözüm yapısında yer alıyor. Tüm bu uygulamaların, Oracle’ın mevcut ürün portföyünde zaten yer aldığını ve halihazırda birçok müşterileri tarafından kullanıldığını belirten Yüner, hatırlattı: “Oracle, 2000 yılından beri UFRS’yi takip ediyor ve bu yönde geliştirmeler de portföydeki uygulamalara standart çözüm olarak ekleniyor.”

Her ölçeğe uygun çözümler
Oracle ERP uygulamaları kapsamında bazı sektörel uygulamalar çözümler içinde yer alıyor. İç denetim ve risk yönetimi uygulamalarında ise, “Yönetişim, Risk ve Yasal Uyumluluk” ürün ailesi olan GRC uygulamalarının standart fonksiyonları, yeni TTK kapsamını karşılayacak şekilde yer alıyor. ERP uygulamalarının sadece holding ve büyük şirketlere değil, KOBİ’lere de hizmet verdiğini belirten Yüner, “İş uygulamaları süreçleri, KOBİ’lerde de iş süreçleri arasında otomasyonu, verimliliği ve tutarlılığı sağlayacağı için şirketlerin finansal ve kurumsal yapısının şeffaflığını beraberinde getiriyor” dedi.
Oracle; Türkiye’de iki farklı kurumsal kaynak planlama uygulaması ile hizmet sunuyor. EBS ve JDEdwards yapılarını sektörel farklılıklara ve kurumsal ihtiyaçlara göre konumlandıklarını hatırlatan Yüner, “Yeni TTK ile Hyperion kurumsal performans yönetimi uygulamaları ve Oracle GRC Uygulamaları da kanuni zorunluluklara paralel olarak, ihtiyaçlar ve kurumsal yapı ile paralel olarak müşterilere sunulacak” dedi.

Şirketlere destek
devam edecek
Kurumsal performans yönetiminde ‘Hyperion Kurumsal Performans Yönetimi’ çözüm ailesinin beş uygulaması öne çıkıyor. Mali tabloların ve finansal raporların, tüm rapor formatlarına uygun olarak sunulabildiği “Disclosure Management” Finansal Bilgilendirme Yönetimi Çözümü ile finansal bilgileri daha etkin ve ihtiyaçlara uygun biçimde sunmak söz konusu olabiliyor. Yüner, “Yılın ilk yarısında yeni TTK’nın kabul edilmesi ile kanunun yorumlanması, ihtiyaçların netleştirilmesi ve bunların hangi Oracle ürünleri ile çözülebileceği konusunda çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalara iş ortaklarımız ile devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında müşterilerimizde de bu konuda farkındalık yaratabilmek ve çözüm haritamızı sunabilmek için ziyaretlerde bulunmaya başladık. Böylece satış ve kurulum sonrasında da müşterilere destek veriyoruz. 2012 yılı, müşterilerimizin TTK’ya uyumda eksikliklerini gidermeye yönelik projelerini hayata geçirmeye başladığı bir dönem olacak. Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hem bağımsız denetim kuruluşları ile yaptığımız iş ortaklıkları ile hem de ürünlerin kurulumu için belirlenen danışman kuruluş ile birlikte destek vereceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Merkezi kontrol farkı

1 Kasım 2011’de düzenlenecek olan ‘Oracle Day’ için en önemli gündem maddesi yeni TTK olacak. Bu uygulamaların şirketlere sağlayacağı faydaları ise Resan Yüner şöyle anlattı:
“Oracle kurumsal kaynak planlama uygulamaları ile şirketler daha şeffaf bir finansal raporlama yapısına sahip oluyor, finansal raporlardan işlem detaylarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Kurumsal performans yönetimi uygulamaları ile, finansal ve finansal olmayan bilgilerin merkezi bir yerde toplanması, bunların konsolide edilerek raporlanması için altyapıyı da sağlar. Uygulamaların konfigürasyonuna ve bunlar üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin risklerin merkezi otomatik olarak kontrol edilebilmesi ve raporlanabilmesi GRC kontrol uygulamaları ile sağlanıyor.”
ETİKETLER : Sayı:837