Bilişim Dünyası 30 ARALIK 2012 / 10:00

Yenilik kültürü rekabetçiliği getirir

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz OSTİM’e yaptığı ziyarette Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, KOBİ’ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz OSTİM’e yaptığı ziyarette büyük şirketlerin kapsamlı bütçeleri olmasına rağmen Ar-Ge’ye önem vermediklerini dile getirdi. Üniversite - sanayi işbirliğine de değinen Cevdet Yılmaz, üniversiteleri sahada görmek istediklerini ifade etti. Yılmaz, “Bütün üniversiteler yerleşke dışına çıkabilmeli, iş adamları yerleşkeye girmeye çekinmemeli. Hataları göze almadığınız, özgüven içinde davranmadığınız sürece yenilik de yapamazsınız. Yenilik kültürünü sağlamlaştırdığımızda rekabetçilik anlamında önemli bir yere geleceğiz. Kendimiz üretmek, kendi modellerimizi, teknolojimizi, tasarımlarımızı ortaya koymak durumundayız. Bunu yaptığınızda gerçek anlamda kalkınmış oluyorsunuz” dedi. Bakan Yılmaz Ar-Ge ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Büyük şirketler maalesef Ar-Ge’ye, yüksek teknolojiye yeterince önem vermiyorlar. Geçmişte daha rahat ve kolay kazanma olanaklarının getirmiş olduğu bir alışkanlıkla, çok fazla yeniliğe teknolojiye önem vermiyorlar. Bu konuda altyapılarını geliştirmiyorlar. Halbuki bunlarda çok büyük sermaye var.”

Yüksek teknloji hedeflenmeli
Türkiye’nin önümüzdeki süreçte yüksek teknolojiyi hedeflemek zorunda olan bir ülke olduğuna işaret eden Yılmaz, “Üretimin içinde ve ihracatın içinde yüksek teknolojinin payını artırmak zorunda olan, burada sıçrama yapmak durumunda olan bir ülkeyiz. Türkiye’de önemli bir KOBİ varlığı olduğunu görüyoruz. OSTİM tecrübesini de ben biraz şöyle anlıyorum: KOBİ’lerin esnekliğiyle büyük şirketlerin ölçek ekonomisini birleştirmiş bir model. Her ikisinin avantajlarını bir araya getirebiliyor. Küçüğün dinamizmi, hareketliliği, uyum sağlama yeteneği. Diğer taraftan daha büyük bir ortamda, ölçek ekonomisiyle, işbirliğiyle birçok şeyin altından kalkma gücü. KOBİ’ler bugün toplam istihdamımızın yüzde 78’ini oluşturuyor, toplam katma değerimizin yüzde 55’ini üretiyor” dedi. Kamu ihalelerindeki yerli alım uygulamalarından da söz eden Cevdet Yılmaz, ulaştırma ve savunma sanayisinde başlayan alımların sağlık alanı için de devam ettiğini vurguladı. Kamu alımlarında Ar-Ge olgusunun da düşünülmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, “Yerli şirketten ziyade yerli üretim” hatırlatması yaptı.

Ankara ekosistemi katma değeri yüksek üretime geçiyor
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da; yerli üretim ve milli marka gelişimi için kamu alımlarında yerli şartının olması gerektiğini vurguladı. Amerikan Satın Alma Kanunu’nun (Buy American act.) bazı sektörlerde yüzde 100 yerli şartı getirdiğini belirten Aydın, ilgili yasanın kongre metnini Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a verdi. Aydın’a göre ‘Offset’ kanunu çıkarmanın önünde hiçbir engel yok ve ileri teknoloji ve yerli markaların gelişmesi de bu yasaya bağlı bulunuyor. Sıranın katma değerli ileri teknoloji içeren ürünlerin üretilmesine geldiğini; Ankara sanayisinin bu vizyona kilitlendiğinin altını çizen Aydın, “Ankara ekosistemi değişerek, dönüşerek ve gelişerek katma değeri yüksek üretime geçmektedir” dedi.


Milli otomobil projesi yetkililere sunuldu
Ankara sanayicilerinin kümelenme ve ortaklaşa rekabet kavramlarına ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Orhan Aydın, OSTİM’deki çalışmalarını şöyle aktardı: “Kümelenmenin en iyi örneklerini çıkarmayı başardık. Ancak daha yolun başındayız. Gelişmiş ülkelerin en iyi kümelenme örneklerini inceleyerek kurduğumuz oluşumlar meyvelerini vermeye başladı. Yerli üretim ve milli marka misyonuyla hareket eden OSTİM, işbirliği ve güç birliği amacıyla kümelenmede öncü olmuştur. ‘Offset’ konusundaki çabalarımız bunun en somut örneğidir. İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Medikal, Raylı Sistemler, Savunma ve Havacılık, Raylı Ulaşım Sistemleri ve son olarak kauçuk sektörlerinde kümelenmeler gerçekleştirmiştir. Uluslararası rekabeti geliştirme projeleri üreten kümelerin işbirliklerinden güzel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi’yle Ankara Metro İhalesi’nde yüzde 51 yerli katkı şartı konulmuştur. Savunma sanayi ve sivil havacılıkta dünya devleri 6-8 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara’da yerli üreticilerle bir araya getirilecektir. Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi kurularak 10 adet medikal ürün yeniden tasarlanmıştır. Türkiye’nin enerji sektöründe üretime yönelik önem taşıyan Milli Rüzgâr Türbini Projesi OSTİM’de hayata geçirilmiştir. Milli otomobil projesi yetkililere sunulmuştur.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics