Bilişim Dünyası 25 TEMMUZ 2010 / 18:00

Yenilikçi süreçler yarışı kazandırıyor

IDS Scheer Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Wolfram Jost, çözümleri ve satın almadan sonra atılan adımları anlattı.

Şirketleri küresel rekabete hazır hale getiren yeni disipline “iş süreçleri mükemmelliği” deniyor. Software AG Grubu’nun şirketi olan IDS Scheer’in yönetim kurulu üyesi Dr. Wolfram Jost, sundukları çözümleri ve satın almadan sonra gelinen son noktayı anlattı.

Günümüzde şirketler neden iş süreçleri mükemmelliğine ihtiyaç duyuyor?
Geleneksel iş süreçleri yönetimi (BPM) son yıllarda gelişmeye devam etti. Başlangıçta, BPM tamamen iş süreçlerini otomatik hale getirmeye yönelik teknolojik bir yaklaşımdı. Son zamanlarda, müşterilerimizin, süreçlerini yönetim seviyesinde de BPM araçlarıyla bütünleştirmek istediklerini görüyoruz. BPM, bir yönetim disiplini olarak gelişiyor. Bu disiplinin, şirketlerin iş stratejilerini doğrudan desteklemesi gerekiyor. Artık mesele otomasyon değil, mükemmellik. “İş süreçleri mükemmelliği” terimini kullanmamızın nedeni de bu.

İş süreçleri mükemmelliği, geleneksel yazılım tabanlı süreç tasarımından nasıl farklılaşıyor?
Süreçlere yönelik statik ve salt teknolojik bir yaklaşım, bir şirketin bugün ve gelecekte pazarda ortaya çıkan değişimlere hızlı yanıt vermesini zorlaştırıyor. İş süreçleri mükemmelliğiyle, iş süreçlerinin tüm yaşam döngüsünü hem yönetim hem de teknoloji perspektiflerinden haritalandırma fırsatı yaratıyoruz. Bir aşamanın çıktısının bir sonraki aşamanın girdisini oluşturduğu bu döngü, tasarım, uygulama, yürütme ve izlemenin yanı sıra kontrolü de içeriyor. Döngü, şirketin stratejik hedefleriyle başlıyor. Bu yaklaşımın kilit öğesi, yönetim bakış açısından teknolojik bakış açısına doğru ve tam tersi yönde yapılan geçişler. Eksiksiz bir süreç yönetimi döngüsü elde edebilmek için bu geçişlerin sorunsuz çalışması gerekiyor.

Şirketler, iş süreçleri mükemmelliğini gerçekleştirmek için hangi yazılım araçlarına ihtiyaç duyuyor?
Daha önce de belirttiğim gibi, iş süreçleri mükemmelliği (BPE), BPM’in çok daha ötesine geçiyor. BPE üç bileşenden oluşuyor. Teknolojik seviyede bir BPE mimarisi var. Bu mimari, iş süreçlerini modellemeye, analiz etmeye, uygulamaya, yürütmeye ve ölçmeye yönelik teknolojileri birleştiriyor. İkinci bileşen, merkezinde bir BPE süreç modeli bulunan, açıkça tanımlanmış bir metodoloji. Üçüncü bileşen ise çözümün bir parçası olarak sunduğumuz bütünleşik bir üst veri modeli.

Dr. Wolfram_Jost

Dr. Wolfram Jost, satın almayla oluşan IDS Scheer-Software AG ve SAP üçgenindeki son durum hakkında ise şunları söyledi:
“IDS Scheer ve SAP yıllardır geliştirme ortaklığı yapıyor. Software AG, IDS Scheer’i satın aldıktan sonra SAP pazarında kendini farklı bir şekilde konumlandırmayacak. SAP ile stratejik ortak olarak yakın çalışmayı sürdüreceğiz; çünkü, ürünlerimiz birbirini çok iyi tamamlıyor. ARIS, üretici bağımsız bir süreç modelleme çözümü olarak konumlanmaya devam edecek. SAP müşterileri de ARIS platformumuzu eskiden olduğu gibi kullanabilecek ve SAP çözümlerini bütünleştirebilecekler. ARIS, yıllardır SAP Solution Manager ile çalışıyor. Ayrıca, SAP NetWeaver da müşteri sistemlerinde ARIS platformuyla birlikte çalışıyor.”
ETİKETLER : Sayı:782