Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 14:22

Yerli ürüne de destek verilmeli

Türkiye son 20 yılda hızlı gelişen ve büyüyen bir ülke. Teknoloji ve bilişim kullanımının da buna paralel çok geliştiği görmekle birlikte, Türkiye’deki bu gelişim daha çok tüketime dayalı oldu. Çoğunluğu ithalata dayalı bir sektörün uzun vadeli katma değer üretmesi ve ekonomiye katkıda bulunması ise beklenemez. Bu nedenle sektörün kendi dinamiklerini yaratan bir döngüye geçmesi gerekiyor.  

Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım

Türkiye, teknoloji alanında yüksek kalitede yerli üretim için ihtiyaç duyulan insan gücüne, mühendislik bilgisine ve donanımına sahip önemli bir pazar potansiyeline sahip. Ülke olarak yüksek ekonomik potansiyel ve bizi bir adım öteye götürecek vizyona da sahibiz. Sayıları kısıtlı da olsa konusunda çok yetkin, bizim gibi Türk markaları mevcut. Bunlar dünya ölçeğinde kaliteli mallar üreterek dünyaya ihracat yapıyor. Ancak bunun ülke geneline yaygınlaştırılması, sistematik ve sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesi için girişimcilerin desteklenmesi gerekiyor.

Bu sektörü canlandırmak için öncelikli olarak Ar-Ge harcamalarına ve üretim yatırımlarına verilen destek kadar, yerli ürüne de benzer bir desteğin verilmesi gerekiyor.

BThaber de bugüne dek benimsediği objektif ve ilkeli habercilik anlayışı, sayılarında yer verdiği konular ve kapsamlı değerlendirmelerle BT sektörünün çok önemli bir yayın organı olarak sektörün gelişimine katkı sağlamıştır. Basın standartlarının yükselmesine önemli katkılarda bulunan BThaber, teknoloji haberciliğindeki rolü ile sektörümüz için ciddi bir destek oluşturmaktadır.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics