Dosya Bilişim Zirvesi 2016'nın Ardından Özel Dosya 18 ARALIK 2016 / 08:38

​Dijital olgunluk, yatırım ve önceliklerde belirleyici

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Bölüm Direktörü Murat Atıcı, ‘Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı’ sunumu ile yaptıkları çalışma hakkında bilgiler paylaştı. Dijital değişim adına neler yapıldığını, C seviyeler için ne anlam ifade ettiğini, dijital yatırımların hangi alanlarda yapıldığını, kimlerin rol oynadığı, nasıl gerçekleştirildiğini ve değişim sürecinin nasıl üretildiğini ortaya koymak üzere Samsung olarak TÜSİAD, Deloitte ve GFK ile birlikte yürüttükleri çalışmanın önemli fırsatları ortaya koyduğunu belirten Murat Atıcı, şu bilgileri verdi:
“Bu araştırmaya başlarken en önemli sorularımızdan biri şirketin içerisinde bir dijital stratejinin olup olmadığıydı. Ortalamaya baktığımızda şirketlerin yüzde 66’sında net, anlaşılır bir dijital stratejinin olduğunu görüyoruz. Farklı sektörler için farklı seviyede dijital strateji tanımlaması var. Diğer bir konu dijital olgunluk. Telekom, bankacılık ve perakende, hızlı tüketim ürünleri bu alanda özellikle olgunluk seviyesinde gelişen seviyesinde. Dijital strateji ve bundan sonraki aşamalarla da alakalı, olgunluk arasında bir bağlantı görmek mümkün. Bu araştırma bunu net olarak ortaya çıkardı. Gruplara ayırdığımız zaman, giriş seviyesi, gelişen seviye ve olgun seviyedeki şirketlerin stratejinin net olup olmamasıyla alakalı farklılık gösterdiğini gözlemliyoruz. Şirketlerin dijital olgunluk seviyesindeki farklılıklar, onların yaptığı yatırımları da farklılaştırıyor. Giriş seviyesindeki şirketlerin daha ziyade operasyonel verimliliği artırıcı faaliyetlere odaklandığını görüyoruz. Gelişen ve olgun seviyedeki şirketlerin ise dijital yatırımları bütünsel ele aldığını görüyoruz. Giriş ve gelişme seviyesindekiler münferit veya CEO bazlı yaparken, olgun şirketler bütünleşik ele alıp bütünleşik projeler gerçekleştiriyorlar. Müşteri deneyimi giriş ve diğer seviyelerde kendini ön planda gösteriyor. Giriş seviyesinde tedarik zinciri ve siber güvenlik en önemli yatırım alanlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Olgunluk seviyesindeki şirketler yatırımları çok geniş bir yelpazede bölüyorlar ve bütünleştiriyorlar. Her bir yatırım aslında bir diğerine dokunuyor ve bütünleşik bir stratejinin etrafında şekilleniyor. Yine şirketleri yaptıkları faaliyet ve müşteri profillerine göre ayırdığımızda, B2B’ye giden şirketlerle B2B ve B2C yapan şirketler arasında, B2B şirketlerin verimliliğe odaklandığını, iş analizi, siber güvenliğe yatırım yaptığını, operasyonel verimliliğe odaklandığını görüyoruz. Son kullanıcıya giden şirketlerde ise müşteri deneyiminin ön plana çıktığını, iş analizi, dijital pazarlama ve sosyal projelere odaklanıldığını gözlemliyoruz. “En çok yatırım alanlarının dijital teknolojilerde müşteri deneyimi ve iş analitiği olduğunu görüyoruz. Dijital olgunluk arttıkça, sosyal ve dijital pazarlamaya daha çok odaklanıldığını görmek mümkün.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics