Dosya Bilişim Zirvesi 2016'nın Ardından Özel Dosya 08 OCAK 2017 / 14:42

İş yapış biçimleri köklü bir değişim içinde

'IoT ve M2M Hazırlık: Gömülü Sistemler' oturumu, Bilişim Zirvesi kapsamında ele alındı. Sektörden uzman isimlerin buluştuğu oturumda Peppers & Rogers Group Türkiye Genel Müdürü Selim Uçer, 'IoT’nin Müşteri Deneyimi Üzerine Etkisi' sunumuyla açılışı yaptı. Peppers & Rogers hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Selim Uçer, IoT yapısı, bu konudaki farkındalık ve taşıdığı potansiyel hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
'IoT ve Mobil Bizi Geleceğin Bağlı Dijital Dünyasına Nasıl Taşıyor?' başlığında bir konuşma yapan Doktar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanzer Bilgen, kullanıcıların farkındalığı ve kullanım alışkanlıkları ışığında tüm sektörlerde IoT ve mobilite odaklı bir değişimin gerekliliğine işaret ederek, reel sektörün de üretim optimizasyonu adına IoT odaklı çalışmasının önemine dikkat çekti.
 
Veri, analitik sistemlere doğru aktarılmalı
 
Proline Sistem Çözümleri Mimarı Birim Yöneticisi Cem Güneyli ise 'Nesnelerin İnterneti ile Depolama Mimarisinin Etkileşimi ve Değişimi' başlıklı sunumunda şu bilgileri paylaştı:
"Günümüzde kullanılan sistemlerdeki veriye erişim mimarisi ya yaygın kullanımın bir örneği olan tek noktadan yedekli ya da nadir kullanımı ile öne çıkan çok noktadan yedekli olarak şekilleniyor. Verinin depolama mimarisi de tek katmanlı veya nadir kullanımı ile çok katmanlı olarak öne çıkıyor. IoT ile oluşacak ve barındırılacak olan verinin analitik sistemlere sunumu ise en temel konu. Üretilecek verinin tipi en yaygın beklentiler ışığında ya sensör tarzında, küçük boyutlu ancak çok sayıda dosyadan oluşan veriler olacak ve bu tarz veriler için genel olarak rastgele erişim söz konusu. Üretilecek ikinci tür veriler ise medya tarzında, büyük boyutlu sayısı az olan veriler olacak ve bunlar için genel olarak sıralı erişim söz konusu. Sonuç olarak; IoT ile depolama mimarisi temelden bu ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kaçınılmaz olarak değişecek. Yapılacak yatırımların devamlılığının sağlanabilmesi için bu süreçte kendini hazırlamak isteyen şirketler paralel erişime, dağıtık altyapılara, arşivleme çözümlerine, türe göre önceliklendirme çözümlerine, veriyi etkili işleme ve barındırma çözümlerine öncelik vermeli."
 
Bağlantılı cihazlar kat be kat artacak
 
UtopicFarm Ajans Başkanı ve IoT Akademi Direktörü Yiğit Kalafatoğlu ise 'Peşimizdeki Gelecek: Nesnelerin İnterneti' sunumu ile değişen tüketici deneyimini ve bunun pazarlama aktivitelerine etkilerini ele aldı. IoT ve Endüstri 4.0 hakkında bilgiler paylaşan Yiğit Kalafatoğlu, "Adını ne koyarsak koyalım, 2020'ye kadar 212 milyar cihazın internete bağlı olması ve bu ekosistemin 1,9 milyar dolar değerinde bir pazar yaratması bekleniyor" dedi.
Kalafatoğlu, sunumunun ardından 'Nesnelerin İnterneti ile Pazarlama - Marketing 4.0' panelini yönetti. MobilKoloni ve IoT Akademi Kurucusu Sunay Şener, Nomad Commerce Kurucusu ve IoT Akademi Eğitmeni Umut Gökçen Yılmaz ve Codemodeon Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yağız Hatay'ın katıldığı panelde bireylerin mobilite ile değişen hayatının ticari hayatı ve her sektörde her ölçekte şirketin üretimden müşteri ilişkilerine tüm adımlarını nasıl yenileyeceği konusu ele alındı.
 
Pazara dahil olma fırsatını es geçmeyelim
 
İletişim arasından sonra Tages CEO'su Leyla Arsan, 'Avrupa Sayısal Tek Pazarı ve Türkiye için Önemi' başlıklı konuşmasında şu bilgileri paylaştı:
"Sayısal tek pazar; Avrupa ekonomisine 415 milyar avro katkıda bulunabilir, istihdam, büyüme, rekabet, yatırım, inovasyon, yeni pazarlar, yeni iş yapma biçimleri, start-up'lar için yeni fırsatlar gündeme gelebilir. AB verileri ortak koruma kurallarında bir an önce uzlaşma, IoT için yeni e-privacy kuralları ve Trans-Labelling, telekom kurallarında reform, telif hakkı kurallarını yeni teknolojilere göre iyileştirme ve basitleştirme, online alışverişler için tüketici kurallarını sevkiyat ve vergi düzenlemeleri gibi başlıklarda basitleştirme, dijital beceri ve öğrenmeyi artırma, Avrupa Bulut İnisiyatifi gibi yapılarda kararlar önem kazanıyor. Bunların Türkiye için önemine baktığımızda ise pazar olmak değil, pazara dahil olmak, bu kapsamda dijital yapılar ve mevzuatlara dahil olmak gündeme geliyor. Böylece ticarette dışarıda kalma riski aşılırken, roaming’in kalkması da hem iş dünyası için kolaylık hem de turizmin canlanması demek.
 
Depolama kapasiteleri değişecek
 
Seagate Technology Kıdemli Ülke Müdürü İlknur Baydak ise 'Endüstri 4.0 / IoT sonrası Veri Üretiminin Geleceği' sunumu ile daha çok cihazla daha çok verinin birleşeceği bir dönemde "Yeni veri çok farklı ve yapısız veri, BT'yi temelden değiştiriyor" saptamasını paylaştı. Mobile doğru hareketin, verinin de yerini değiştirdiğine dikkat çeken İlknur Baydak, "Bağlantılı cihazlar, aktarılan depolama kapasitesinin sonrakini sınırını çizecek" dedi.
Bu etkinliğe noktayı 'Dijitalleşmede Gömülü Sistemlerin Rolü; Gömülü Sistem Geliştirme Stratejileri, Yerli Üretimin Artırılması ve Teşvikler' paneli koydu. Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Kurucusu ve CEO'su Işık Deliorman Aydın'ın yönettiği panelin katılımcıları ise Morten Bilgi ve İletişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kızıları, MV Holding Bilgi İşlem Müdürü Ethem Topgül, PTC Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu, İsrail ve Güney Afrika’dan Sorumlu Teknik Satış Müdürü Mete Ömerali ve BrandIT kurucusu ve Genel Müdürü Özgür Aslan oldu. Katılımcılar, gömülü sistemlerin farklı sektörleri nasıl değiştireceğine odaklanırken, bu konuda kamunun atması gereken adımlara da dikkat çektiler.   

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics