Dosya Bilişim Zirvesi 2016'nın Ardından Özel Dosya 03 ARALIK 2016 / 16:03

Sektörün buluşma noktası

Murat Göçe’nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan bir konuşma yaptı. Sektör açısından bu zirvenin büyük önem taşıdığını, sektörün tüm aktörleri ile bir araya geldiğini vurgulayan Sayan, şu detayları paylaştı:
“Bilişim denilince önce internet akla geliyor, günümüzde ekonomik ve sosyal hayatın, ayrıca üretimin de önemli bir parçası olduğu görülüyor. İnternet ortamı bizzat hayatın gerçeği ve insanlar, fikirler, nesneler, süreçler de Endüstri 4.0 için bir araya geliyor. İnsanın beyin gücü ile üretim gücü ortada. Bu yönüyle, önceki ekonomik süreçlerden çok farklı bir dönem olacak.”
Türkiye’de bu yolda önemli atılımlar yapıldığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sanayide hakim olacağının aşikar olduğuna dikkat çeken Sayan, bu konuda farkındalığın da olduğuna işaret etti. Sayan şöyle devam etti:
“Tüm süreçleri ile bu ülkemizin meselesi. 4.5G ihalesinde yerlilik gerekliliklerini hepimiz biliyoruz. E-ticaret de büyüyor, internet kullanıcılarının, özellikle çocukların güvenliğine dikkat ediyoruz. Tüm aktörlerin bu konuda birlikte çalışması lazım. Dijital okur yazar gençlere de her alanda ihtiyaç duyuyoruz. Bilişimi hak ettiği yere getirmek için çalışmayı taahhüt ediyoruz.”
Türkiye’nin son 15 yılda bilgi iletişim sektöründe birçok atılımlar gerçekleştirdiğini, dünyanın en ileri teknolojisiyle çok ileri alanlarda teknolojilere sahip olunduğunu vurgulayan Fatih Sayan, şu detaylara dikkat çekti:
“Bilgi ve iletişim teknoloji sanayilerinin temel girdisi yapmak için altyapının ne kadar önemli olduğunun farkındalığı yaratılmış durumda. Artık işletmecilerimiz altyapıyı geliştirirken, altyapının ortak kullanılması ve varolan altyapının atıl bırakılmaması, gereksiz yatırımların önüne geçirilmesi önceliklerimiz arasında. Tasarımı, üretimi, dağıtımı, bakım ve onarımı, satış sonrası işlemleri, kaynak verimliliği tüm süreçleriyle bu tüm sanayinin, ülkemizin meselesi haline gelmiş durumda. Özellikle son 4.5G ihalesi yerlilikle ilgili getirilen düzenlemeleri hepimiz biliyoruz. 93,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte kısaca internetin önemine değinip, internette çocuklarımızın güvenliğine dikkat ediyoruz. İnterneti terör amaçlı kötüye kullanma dahil olmak üzere her türlü yasa dışı eylemi önlemek için bütün aktörlerin bir arada çalışması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu süreçte kendi alanındaki bilgiyi analiz edebilecek, yeni bilgi üretebilecek, dijital okuryazarlığı olan gençlere her alanda ihtiyaç duymaktayız, bunların eğitimi için programlar devam etmekte.”
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics