Dosya Bilişim Zirvesi 2016'nın Ardından Özel Dosya 03 ARALIK 2016 / 15:59

Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Dönüşüm

Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Kentsel Dönüşüm platformunun açılış konuşmasını Context World Kurucu Ortağı ve CEO'su Howard Davies, "Akıllı Evler Dijital Ekosistemin Nasıl Parçası Olabilir?" (How Smart Homes Can Be Part Of The Digital Ecosystem?) başlığında yaptı. Context hakkında bilgiler paylaşan Howard Davies, akıllı dünyayı akıllı şehir, akıllı ofis, akıllı araçlar, akıllı insanlar, akıllı ev ve akıllı perakendecilik olarak tanımladı. İnsanlar için IoT'in ne anlama geldiğine bakmanın önemine işaret eden Davies, 'akıllı ev' konseptini ve içerdiği başlıkları, bu ev yapısında beklentilerini paylaştı. Bu noktada kullanıcılara çekici gelecek unsurlara önem verilmesini de gereklilik olarak tanımlayan Davies, akıllı ev başlığında hızlı bir gelişim olduğunu, perakendecilerin de bu değişimleri yakından takip etmesi gerektiğini kaydetti. 
Novusens Inovasyon Kurucu Ortağı ve TBV Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Benli, "Şehrin Akıllı Hali" başlıklı sunumuyla 'Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu' hakkında bilgiler paylaştı. Akıllı şehir yaratma yolundaki zorluklar olarak 'kaynaklar' önemli bir yere sahip olurken, Akıllı Şehir Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri başlığında aşağıdan yukarı yenilikçi yaklaşımların, yani açık veri uygulamalarının, yaşayan laboratuvar (living lab) yapılarının ve hackathon'ların önemine vurgu yapıldı. Berrin Benli, mevcut akıllı şehir uygulamalarının beklenildiği ölçüde bulut bilişim ve büyük veri analitiğinden faydalanmadıklarını, ama bu konuda potansiyel olduğunu belirtti.
 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Akıllı Şehir, Akıllı Dönüşüm" başlıklı açılış konuşması ile e-Bildirgeye geçiş ile elde edilen avantajları katılımcılarla paylaştı. “Çalışanlarımız işlemlerini istedikleri zaman ve güvenli yapabiliyor” diyen Fazlı Kılıç, vergi ödemelerinin son günlerinde oluşan sıraların artık olmadığını da vurguladı. Akıllı şehirlerle oluşan altyapı ve mobil cihaz kullanımının yaygınlığı ile insanların vergi ödeme, evrak takibi, akıllı duvarlarla işlem takibi gibi konularda elde edilen avantajlara işaret eden Fazlı Kılıç, “Belediye ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek, vatandaşta kamu güvenini sağlıyor. Daha yapacağımız çok şey var ve yatırımlar konusunda yönetim-vatandaş arasında güven oluşuyor” bilgisini verdi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Süleyman Salih Birhan, "Akıllı Şehirlerin Bilişim Verileri Altyapısı" başlıklı sunumuyla akıllı şehri oluşturan başlıkları sıraladı ve hizmetler, iletişim çerçevesi, kamu ile bağlar, enerji, ulaşım ve şehir altyapısı ile bulut bilişimin bu yapıdaki yerini katılımcılarla paylaştı. Veri kaynaklarının, dolayısıyla veri üretiminin değişimine işaret eden Birhan, bunun bir sonucu olarak birlikte çalışabilirlik adına da köklü yenilikler olduğunu söyledi. Birhan, coğrafi bilgi stratejisinin ana eksenlerini de uygulama bütünlüğünün sağlanması, nitelikli İK'nın ve kurumsal kapasitenin artırılması, veri dönüşümü ve paylaşımı, teknolojik altyapının oluşturulması, küresel/bölgesel uyum ve etkinlik ile coğrafi bilgi teknolojileri endüstrisinin güçlendirilmesi olarak sıraladı.
"Akıllı Şehir, Akıllı Dönüşüm" başlıklı paneli Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Tansel Kaya yönetirken, katılımcılar da Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu, İSBAK'tan Fatih Kafalı ve Proline Strateji & İş Geliştirme Müdürü Serhan Ünalan oldu. Akıllı şehir mimarisi oluşturmak üzere vizyonlarını yenilediklerini belirten Fatih Kafalı, "Mayıs ayından itibaren İstanbul akıllı şehir strateji planını oluşturma çalışmasına başladık. Bu 18 aylık projeyi 29 Mayıs itibariyle tamamlamak istiyoruz. Bu proje, 5 farklı fazdan oluşuyor ve hızlı kazanım oluşturacak 20 proje belirledik" bilgisini verdi. Çağdaş Mersinlioğlu 2014 yılında yeni belediye binasına taşınma sürecini, bugün itibariyle hatasız ilerleyen altyapıyı, sürekliliği olan projelere verilen öneme örnek olarak güneş paneli şarj istasyonlarını gösterdi. Bekir Selçuk Temel ise sundukları Destek Kart'ın kullanım eğilimlerini yakından takip ettiklerini, living lab konseptini de hayata geçirdiklerini vurguladı. Temel, yazılım alanında başarı için bu laboratuvar yapılarının sayısının artırılması gerektiğinin de altını çizdi. Serhan Ünalan ise strateji geliştirme çalışmaları içinde kanaat önderliği geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, "Akıllı şehir için 'akıllı platform' stratejisini ortaya koyduk. Farklı platformlarımız ve güvenlik odaklı geliştirdiğimiz bir sürecimiz var" dedi. 
"Akıllı Kent de Ne Kadar Akıllı?" sunumu ile Thoughtworks Lider Proje Yöneticisi Güvenç Güngör ve Thoughtworks Teknik Müdürü Erkan Binici katılımcılara bilgiler verdi. Thoughtworks'ün özelleşmiş yazılımda küresel bazda öne çıkığını, ekibi ile sektörde öncü bir role sahip olduğunu belirten Güvenç Güngör, teknolojik altyapı ile IoT ve akıllı kent platformu, bulut tabanlı sistem, açık entegrasyon arayüzü, genişletilebilir dağıtık mimari, gerçek zamanlı raporlama gibi başlıkları bir araya getirdiklerini vurguladı. Erkan Binici ise çevreye duyarlı, değer üreten, vatandaşa dokunan, gelişime açık ve görünürlüğü geliştiren bir yapıyı ortaya koyduklarının altını çizdi.
 
Komsukoy.com Kurucu Ortağı Özden Akyıldız, "Komşu Köy’de neler oluyor?" başlıklı sunumuyla İstanbul'da yaşayan insanlarla bir 'ilk'e imza attıklarını ve dijital çiftçilerin ortaya çıktığını söyledi. Komşuköy'de kimyasal olmadığını, doğa ile temas kurulduğunu, tazeliğin ve kolaylığın sunulduğunu belirten Akyıldız, güvenin de burada büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Proline Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Serhan Ünalan, "Akıllı Şehirler 3.0: Akıllı ama Güvenli mi?" sorusuna yanıtlarını paylaştı. Proline çözümlerinin akıllı şehirlerde uçtan uca güvenlik sağladığına değinen Ünalan, bu çözümlere yönelik ilginin ihtiyaçlar paralelinde artacağına değindi.
Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Kentsel Dönüşüm platformunun son paneli "Akıllı Şehirlerin ve Akıllı Yönetimin Geleceği" başlığında düzenlendi. Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Tansel Kaya'nın yönettiği panelin katılımcıları ise Neo Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Aydın, LOCARD Global Cyber Security Summit & PlayLab Türkiye Kurucu Ortağı Nurhan Demirel ve Boza Bilişim Kurucu Ortağı Selçuk Ergin oldu. Akıllı şehir konseptinin yönetim adına önemli değişimleri barındırdığına işaret eden katılımcılar, farklı paydaşların iletişim ve koordinasyonunun da önemini artırdığına vurgu yaptı.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics